Aiheena hyvinvointisuunnitelmat vuosille 2024-2026.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä Länsi-Uudenmaan asukkaat

Puheenvuoroni aluksi haluan kiittää viranhaltijoita siitä suuresta työstä, jota olette tehneet hyvinvointisuunnitelmia laatiessanne.

Koska puheenvuoron aika on hyvin rajallinen, noudatan tulevan presidenttimme puheiden mallia ja teen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kirjauksista kolme nostoa.

Ensimmäinen nosto: Torjumme lapsiperheköyhyyden riskitekijöitä.

Hienoa, että tämä on nostettu osaksi hyvinvointisuunnitelmaa, sillä tulevina vuosina lapsiperheköyhyys tuskin vähenee, vaan ikävä kyllä, todennäköisesti lisääntyy. On arvokasta, että hyvinvointialue pyrkii tekemään omia toimiaan haittavaikutusten vähentämiseksi, mutta ilmaisista harrastuksista tiedottaminen ja talousneuvolatoiminta eivät kyllä tähän riitä. Pahoin pelkään, että lisääntyvän lapsiperheköyhyyden haittavaikutusten hintaa maksamme tulevina vuosina laajasti sekä kunnissa että hyvinvointialueilla lisääntyvänä tuen ja hoidon tarpeena ja lisäksi valtion tasolla verotulojen menetyksenä, kun työkyvyttömyys ja syrjäytyneisyys lisääntyy. Toivon koko sydämestäni, että olen tässä asiassa väärässä.

Toinen nosto: Ankkuritoiminta laajenee koko alueelle.

Tästä tavoitteesta olen äärimmäisen iloinen. Tämä edellyttää kuitenkin resursseja siten, että toiminta on aidosti kattavaa ja vaikuttavaa. Yksittäiset Ankkuri-puhutukset eivät pelkästään riitä, vaan toiminnalla tulee olla puhutuksen jälkeen myös pidempikestoinen jatkumo, jossa rikoksilla oireillut lapsi tai nuori saa jatkuvaa elämän hallinnan tukea keskustelujen kautta.

Ankkuritoiminnan kokonaisuus ei ole yksin hyvinvointialueen asia, mutta hyvinvointialueen vastuulla on kuitenkin lastensuojelun osuus sekä mahdollinen muu tuki, jota esim. kuraattorin kautta voidaan oppilaalle tarjota. Tämä toki edellyttää, että kuraattoreja on riittävästi.

Kolmas nosto: Useita mainintoja opiskeluhuollon konkreettisesta kehittämisestä

Jotta hyvinvointisuunnitelmaan kirjatut tavoitteet on mahdollista toteuttaa, on opiskeluhuollon resurssit turvattava. Tämän nosti ansiokkaasti esille tervehdyksessään myös Kauniaisten kaupunginjohtaja. Kiitos siitä. Hyvinvointisuunnitelmassa lukee mm. seuraava kirjaus:

Kuraattorien tarjoamat matalan kynnyksen kohtaamiset (esim. välitunneille jalkautuminen, tapahtumia koulun arjessa, tapaamisia ilman ajanvarausta).

Epäilen vahvasti, että tällaisiin erinomaisiin tavoitteisiin ei päästä nykyisellä resurssoinnilla.

Kouluterveyskyselyssä nousi esille, että lapset ja nuoret kokevat, etteivät he saa riittävästi kuraattorien ja psykologien palveluita. Onneksi suunta on hyvä, kuten Sanna Svahn ajankohtaiskatsauksessaan kertoi, mutta tilanne on edelleen haastava. Ja yhä haastavammaksi asian tekee se, että yhä useampi lapsi ja nuori tarvitsee kuraattorien ja psykologien palveluita opinpolkunsa aikana. Mikäli pystymme tähän tarpeeseen vastaamaan mahdollisimman kattavasti ja oikea-aikaisesti, eli ajoissa, säästämme sillä pitkällä aikajänteellä muissa hoitokustannuksissa sekä tienaamme työkykyisten, koulutettujen ihmisen tuomilla verotuloilla.

Toivotaan, että hyvinvointisuunnitelmaan kirjatut hyvät tavoitteet myös toteutuvat. Kiitos.

Laura Skaffari