Vaalikausi 2021-2025

VIHREÄT LUPAUKSET LOHJALLE

Lupaamme toimia seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi vaalikaudella 2021-2025.

Kaikille sopiva opinpolku

 • Turvataan pienet ryhmäkoot sekä henkilökunnan riittävyys varhaiskasvatuksesta
  toiselle asteelle
 • Taataan suositusten mukaiset opiskeluhuolto- ja ohjauspalvelut
 • Tuetaan kouluverkon monimuotoisuutta
 • Panostetaan varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn

Suojellaan yhteinen ympäristö

 • Tuodaan monimuotoinen luonto asukkaiden lähelle luontoarvoja kunnioittaen
 • Edistetään Lohjan Hinku-tavoitteiden toteutumista
 • Kehitetään kestävää julkista liikennettä ja edistetään pyöräilyä
 • Edistetään ekologista rakentamista ja uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöä

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta

 • Turvataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Panostetaan ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen
 • Tuetaan ja rakennetaan yhteisöllisyyttä kaiken ikäisille ja eri taustoista tuleville ihmisille
 • Mahdollistetaan liikuntapalvelut kaikille hyvinvoinnin edistäjänä

Työllisyys ja talous

 • Vahvistetaan kaupungin roolia työllisyyden edistäjänä
 • Edistetään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä
 • Huomioidaan vihreä näkökulma elinvoiman ja yrittäjyyden tukemisessa
 • Mahdollistetaan luonto- ja järvimatkailun elinkeinojen kehittyminen

Kulttuuri

 • Kehitetään jo olemassa olevia kulttuuripalveluita
 • Tuetaan ja hyödynnetään monipuolista taide- ja musiikkikasvatusta
 • Tehdään Lohjasta tunnettu kulttuurikaupunki

 

Kehitetään lähidemokratiaa

 • Kunnan päätöksenteko tehokkaaksi ja läpinäkyväksi
 • Edistetään asukkaiden osallisuutta ja vaikutusten arviointia päätöksenteon
  varhaisessa vaiheessa

 

Lataa esite!