Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset,

Varhaiskasvatus on vahvasti lain säätelemään toimintaa, ja Lohjalla tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta laajalle joukolle lapsia. Lainmukaisten ja laadukkaiden palveluiden tuottamisesta syntyvät kulut ovat kasvaneet varhaiskasvatuksen käyttöasteen nousun myötä. Näin ollen olemme tilanteessa, jossa lisämäärärahan myöntäminen on välttämätöntä.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa erityisesti kiittää Lohjan kaupunkia siitä, että varhaiskasvatuksessa on haluttu panostaa myös kieli- ja kulttuuritietoiseen toimintaan. Jotta jokainen lapsi voi kasvaa osaksi ympäröivää yhteiskuntaa, tarvitaan eri tavoin kohdennettua tukea sekä erilaisia ammattilaisia. Kieli- ja kulttuuritietoisuus ovat tänä päivänä äärimmäisen tärkeä osa kasvamisen ja oppimisen tietä, jotta yhteiskunnassamme vahvistuu me-henki erottelevan ja luokittelevan ajattelun sijaan. On jokaisen suomalaisen etu, että jokainen lapsi kasvaa osaksi yhteiskuntaa, ei yhteiskunnan ulkojäseneksi.

Lisäksi ryhmämme arvostaa sitä, että Lohjalla tuetaan lastenhoitajien kouluttautumista varhaiskasvatuksen sosionomeiksi tarjoamalla kouluttautumiseen runsaasti palkallisia opintopäiviä. Ja että näistä koulutetuista ammattilaisista pidetään kiinni tarjoamalla heille koulutusta vastaavia työpaikkoja. Näin valmistaudumme myös hiljalleen joidenkin vuosien päässä olevaan lakiuudistukseen.

Lopuksi nostan esille huoleni siitä, miten voimme tarjota työnantajana kilpailukykyisen palkan niille ammattiryhmille, joista koko maassa on huutava pula ja joille naapurikunnat maksavat jo nyt suurempaa palkkaa kuin Lohja. Maanantain valtuustoinfossa varhaiskasvatusjohtaja kertoi, että Lohjalla on ollut tänä keväänä avoinna yli 20 varhaiskasvatuksen opettajan paikkaa, mutta vain muutama on saatu täytettyä. Samaan aikaan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Meidän täytyy siis pysähtyä pohtimaan, miten vahvistamme asemaamme houkuttelevana ja pitovoimaisena työnantajana. Palkan lisäksi myös työhyvinvointiin täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy päätösesityksen.