Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraava yleisö

Villa Haikarin kohtalo on ollut jo useaan otteeseen päätöksenteon alla. Kolmeen kertaan on kaupunginhallitus jo asiaa käsitellyt, mutta lopputulema on yhä avoin.

Tähän asti käydyt keskustelut ja päätöksenteon vaiheet ovat liittyneet Villa Haikarin vuokraamiseen ravintolayrittäjälle. Aiempina vuosina kiinteistö on vuokrattu ravintoloitsijalle pariksi kesäkaudeksi kerrallaan. Nyt on tavoiteltu pidempiaikaista vuokrasopimusta. On ajateltu, että täten turvataan myös yrittäjälle mahdollisuus kehittää hienoa kiinteistöä paremmin.

Kuten aiemmissa puheenvuoroissa on jo todettu, aiheutuu Villa Haikarin kiinteistöstä vuosittain kuluja kaupungille kiinteistön ylläpidon ja kunnostusten muodossa. Kulujen suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka suuria remontteja tai muutostöitä kiinteistöön tehdään. Mielestämme yläkerran suurelle remontille (100 000 – 200 000 e) ei nyt ole tarvetta, vaan mikäli kiinteistö pysyy kaupungin omistuksessa, keskitytään toistaiseksi kiinteistön peruskunnossapitoon ja pieniin remontointeihin harkiten. Mutta on totta, ylläpitokustannukset kyseisestä kiinteistöstä ovat kaupungille suuremmat kuin kiinteistöstä saatava vuokratuotto.

Vihreä valtuustoryhmä on pohtinut sitä, mitä hyötyjä tai haittoja kiinteistön myymisestä olisi kaupungille suhteessa siihen, että kiinteistö pidettäisiin toistaiseksi kaupungin omistuksessa vuokraten sitä kilpailutuksen kautta valitulle yrittäjälle. Tässä ryhmämme ajatuksia:

  1. Pidämme tärkeänä, että Villa Haikarissa on kesäravintolatoimintaa jatkossakin. Tämä voi toteutua vuokraamalla tai ehdollisella kaupalla. Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että kaupungilla on paremmat edellytykset ohjata toimintaa sekä esim. aukioloaikoja vuokraamisen kautta. Täten tarjottu palvelu olisi varmemmin kuntalaisten ja matkailijoiden saavutettavissa.
  2. Haikarin alueen kokonaiskehittäminen on kesken. Saunamaailmaa on suunniteltu, mutta asia on vielä avoin. Samoin avoinna on Ollisaaren tulevaisuus. Mielestämme Villa Haikari on osa tätä virkistysaluekokonaisuutta ja siksi kaupungin toimiminen kiinteistön omistajana on perusteltua, kunnes alueen kokonaissuunnittelu on saatu valmiiksi.
  3. Tällä hetkellä kiinteistön arvo ei ole kummoinen. Kaupunki ei saa myynnistä kovinkaan merkittäviä tuloja. Toki myynnin kautta vuotuiset ylläpitokustannukset säästyisivät. Mutta kiinteistöstä on mahdollista saada huomattavasti parempi hinta siinä vaiheessa, kun alueen kokonaissuunnitelma ja mieluusti myös toteutus ovat maalissa. Tuolloin olisi parempi hetki tarkastella myyntiä.
  4. Tällä hetkellä Villa Haikarissa ei saa asua edes yläkerrassa. Tämä erona esim. Villa Kokkokallioon. Tällä on ratkaiseva vaikutus kiinteistön arvoon ja kiinnostavuuteen myytävänä kohteena. Tonttihan ei olisi tulossa myyntiin, joten kiinteistö ei ole omarantainen. Meidän on vaikeaa nähdä, että kiinteistöstä on mahdollista tehdä pelkän ravintolatoiminnan varassa siinä määrin tuottava, että yrittäjä voisi yrityksen tuotoilla kattaa niin ostamisesta aiheutuneet kustannukset kuin kiinteistön ylläpidonkin. Tästä syystä emme usko kiinteistön olevan haluttu ostokohde.
  5. Mikäli kiinteistö laitetaan kokeeksi myyntiin ja huutokaupan sulkeuduttua todetaan, että emme halua myydä kiinteistöä muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla, olemme vuoden vaihteessa jälleen tilanteessa, jossa meillä ei ole ensi kevääksi ja kesäksi kiinteistöön vuokralaista. Vuokralaisen saaminen ravintolatoimintaa pyörittämään on erittäin hankalaa lyhyellä varoajalla. Kansanperinteitä kunnioittaen voimme todeta, että ahneella on tietynlainen loppu tai lopulta pää jää vetävän käteen. Sitä tuskin haluamme.

Arvoisa puheenjohtaja

Vihreä valtuustoryhmä toteaa, että kiinteistön myyminen ei sinällään ole välttämättä huono idea. Onhan Villa Kokkokalliokin kehittynyt upeasti ja upeaksi. Mutta ryhmämme toivoo, että Villa Haikarin myynnin kanssa ei hätiköidä. Vuokrataan kiinteistö tuleviksi vuosiksi ja tuetaan yrittäjää hänen luomansa konseptin kehittämisessä. Kehitetään koko Haikarin aluetta rauhassa ja tarkastellaan kiinteistön myyntiä sitten, kun meillä on selkeä kokonaiskuva alueesta.

Puheenvuoron lopuksi Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää lohjalaisia kahvila- ja ravintolayrittäjiä, jotka ovat tehneet sinnikkäästi ja uutterasti töitä kukin tahollaan, vaikka päätöksenteko ja asioiden valmistelu ei aina olekaan ollut kaupungissamme sitä jouhevinta ja johdonmukaisinta sorttia.

Kiitos