Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat.

Hienoa, että Mäntynummen kouluhanke etenee. Toivottavasti myös tarvittavat päätökset väistötiloihin siirtymisestä saadaan pian valmiiksi, koska oppilaat ja koulun henkilökunta ovat eläneet epävarmuudessa sekä kärvistelleet huonon sisäilman kanssa jo ihan riittävästi.

Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että yhtenäiskoulun tilojen suunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys. Esimerkiksi Roution koulun tilaratkaisut ovat saaneet paljon kiitosta ja nämä ratkaisut olisi hyvä huomioida myös Mäntynummen kohdalla. Suunnittelussa olisi hyvä kiinnittää huomiota myös välituntiaktiviteetteihin, jotta oppilaat saataisiin motivoitua liikkumaan enemmän.

Jotta Mäntynummen yhtenäiskoululle voidaan taata mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset, tulee koulun ympäristön suunnitteluun myös kiinnittää huomiota. Ymmärrämme, että Lidl:n rakentaminen koulun läheisyyteen esimerkiksi vähentää välituntivalvonnan tarvetta, kun oppilaat viettävät aikaa kaupassa ja kouluruokaa tarvitsee tilata vähemmän, kun oppilaat hyödyntävät kaupan paistopistettä. Mielestämme olisi kuitenkin tärkeämpää kannattaa toisenlaisia arvoja, kuten mahdollisuutta liikkua lähimetsässä ja hyödyntää sen antia opetuksessa.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy valtuutettu Paakkunaisen tekemän vastaesityksen.

Valtuustoryhmän puolesta Satu Nybäck