Länsi-Uusimaa kirjoittajavieras 9.2.2021 

Tein 26.8.2020 valtuutettu Anne-Mari Vainion kanssa Vihreän valtuustoryhmän puolesta aloitteen nuorisovaltuuston edustuksesta kaupunginvaltuustossa. Tammikuun valtuustossa aloite sai surullisen lopun. Nuorisovaltuuston edustajaa ei hyväksytty valtuuston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Mitä tämä kertoo luottamushenkilöistämme?

Nuorisovaltuuston toiminta on lakisääteistä. Sille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Myös uuden nuorisolain tarkoituksena on vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta.

2019 laaditun nuorisovaltuustoselvityksen mukaan kyselyyn vastanneista kunnista 56 %:lla on nuorisovaltuuston edustajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa. Osa edistyksellisimmistä kunnista, kuten viimeksi Vantaa, antoi nuorille puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakuntien ja valtuuston lisäksi myös kaupungin hallituksessa. Vantaa onkin saanut Nuorisovaltuustojen liiton myöntämän Nuorisovaltuustomyönteinen kunta –sertifikaatin, josta voisimme ottaa mallia. Sertifikaatti on kunnille jaettava tunnustus, joissa edistetään merkittävästi kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia.

Nuorten ja politiikan raja-aitoja on madallettava. Meidän tulee antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa heitä ympäröivän yhteiskunnan asioihin ja toimia useiden kaupunkien lailla edelläkävijöinä mahdollistaen vuoropuhelu nuorisovaltuutettujen ja kaupunginvaltuutettujen välillä. Nuorilla on paljon hyviä, perusteltuja ja raikkaita ajatuksia. He ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita. Heillä on tunne siitä, että vaikuttaminen kannattaa. Tätä tunnetta meidän tulee vahvistaa ja tukea.

Nuorisovaltuuston edustajat ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita aktiivisia nuoria, jotka eivät voi itse asettua ehdolle kuntavaaleissa ikänsä perusteella. Tämän vuoksi on huolehdittava siitä, että nuorten ääni saadaan aidosti kuuluviin. Vaikka nuorisovaltuustolle myönnettäisiin puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa, on päätöksentekovalta edelleen valtuutetuilla.Nuorten osallisuuden vahvistaminen vaatii meiltä toimintakäytäntöjen muuttamista. Toivottavasti seuraava valtuusto Lohjallakin olisi valmis tähän.

Jani Méling

Kirjoittaja on lohjalainen kaupunginvaltuutettu (vihr.), Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan pj.