Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavat kuntalaiset

 

Talouden tasapainotuslistalla oli viranhaltijan esitys Ojaniitun kirjoston toiminnan lopettamisesta. Säästöä toimenpiteellä on laskettu saatavan noin 8000 euroa vuodessa. 

Ojaniitun kirjastossa tehtiin viime vuonna lähes 9000 lainausta. Kirjasto palvelee niin koulun oppilaita kuin alueen asukkaitakin. Kirjasto toimii sekä suorien lainausten ja palautusten että varatun aineiston noutopaikkana. Ojaniitun kirjaston kustannukset ovat kaupungille varsin pienet, joten voimme todellakin puhua kustannustehokkaasta lähipalvelusta. Palvelusta, joka vahvistaa lasten lukutaitoa. Palvelusta, joka helpottaa autottomien ihmisten arkea. Ja jotta tämä tärkeä lähipalvelu säilyy, on tärkeää, että Ojaniitun kirjasto pysyy osana Lukki-kirjastojen verkkoa. 

Ojaniitun oppilaat osoittivat loistavaa kansalaisaktiivisuutta kirjoittaen oman kirjaston tärkeydestä Länsi-Uusimaa-lehden mielipidepalstalla. Kiitos siitä. Jälleen mainio osoitus siitä, että lapsissa ja nuorissa on kasvamassa erinomainen seuraava vaikuttajien sukupolvi.

Ojaniitun monitoimitalon väki laati kirjastovastaavan johdolla oman ehdotuksensa siitä, miten tavoiteltu säästö voidaan saada lähes kokonaisuudessaan aikaiseksi, mutta kirjastoa ei tarvitsisi lakkauttaa. Ajatuksena on, että Ojaniitun kirjaston aineistomäärärahat leikataan toistaiseksi lähes nollaan. Kirjastovastaavan mukaan kirjasto voi muutaman vuoden toimia nykyisen aineiston sekä pääkirjastolta saatavan vaihtuvan aineiston varassa. Uusia aineistoja voitaisiin toivottavasti hankkia jälleen taloustilanteen parantuessa. Juuri nyt on tärkeintä, että Ojaniitussa säilyy lainausautomaatti sekä kirjojen kuljetukset.

Arvoisa puheenjohtaja, esitän talouden tasapainottamisohjelmaan Vetovoimalautakunnan listalle riville 8 seuraavaa muutosta:

Ojaniitun kirjasto jatkaa toimintaansa. Säästöksi kirjataan 7000 euroa, joka toteutetaan aineistomäärärahaa pienentämällä. 

Laura Skaffari