Lohjan keskustan pysäköinti kiekkoineen ja kolikkoautomaatteineen puhuttaa puolesta ja vastaan. Itse olen sitä mieltä, että lyhyen kävelymatkan päästä löytää lähes mihin kellonaikaan tahansa kiekkopaikan autolleen, eikä euro tai pari heilauta taloutta suuntaan eikä toiseen, jos jostain syystä haluaa parkkeerata ns. oven viereen.

Yksi ihmisryhmä kuitenkin tarvitsee mielestäni pysäköintiluvan: kotihoidon henkilökunta. Kotihoidolla on kyllä muutamia kaupungin autoja pysäköintilupineen käytössään, mutta niitä ei pitkien välimatkojen ja suuren asiakaskunnan takia riitä läheskään kaikille. Näin ollen moni kotihoidon työntekijä joutuu käyttämään omaa autoaan kulkiessaan asiakkaidensa luo.

Monet kotihoidon asiakkaat asuvat juuri ydinkeskustassa, ja lyhytkin kävelymatka autolta asiakkaan luo ja takaisin hukkaa arvokkaita minuutteja, jotka työntekijä voisi muuten viettää asiakkaan luona. Työntekijät saavat kyllä takautuvasti laskuttaa parkkimittareihin syöttämänsä kolikot ja mahdollisesti saamansa pysäköintivirhemaksut, mutta niiden laskuttaminen on työlästä, eivätkä työntekijät aina edes muista niitä laskuttaa.

Kiekko- ja kolikkopaikkoihin pysäköidessään kotihoidon työntekijät eivät voi aina etukäteen tietää, kuinka kauan asiakaskäynti kestää. Asiakkaat ovat näet hyvin huonokuntoisia, ja viikoittain sattuu tilanteita, joissa asiakasta joudutaan esim. suihkuttamaan, vaikkei se kuuluisikaan sen päivän suunnitelmiin. Jo nyt kotihoidon työntekijä voi saada pysyvän pysäköintiluvan omaan autoonsa, mikäli hän sitoutuu käyttämään sitä aina työmatkoillaan. Aloitteeni on kuitenkin sellainen, että ne kotihoidon tiimit, joilla on asiakkaita Lohjan keskustassa, saisivat kukin esimerkiksi kaksi tai kolme tiimikohtaista pysäköintilupaa, jotka säilytettäisiin tiimin toimistolla, ja kukin työntekijä voisi lainata tarvittaessa sellaista autoonsa. Ne eivät siis olisi tietylle rekisterinumerolle määrättyjä. Tämä sujuvoittaisi ja nopeuttaisi tuntuvasti työn tekemistä ja vähentäisi turhaa paperisotaa.

Esitänkin aloitteenani, että Lohjan kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin siirrettävien pysäköintilupien saamiseksi Lohjan kotihoidon keskustassa asioiville tiimeille.

Lohjalla 9.10.2013
Lohjan vihreän valtuustoryhmän puolesta
Paula Nordström