Paikkajakokriteerit

 1. Jääviys. Jääviyden suhteen vihreät ovat aina noudattaneet tiukkaa moraalia (ja vaatineet sitä muiltakin), joten tarkista asia omalta kohdaltasi. Mieti myös hetki tulevaisuuttasi: jos olet aikeissa hakeutua seuraavan neljän vuoden aikana kaupungin kulttuuritoimen palvelukseen, ei Sinun nyt kannata pyrkiä kulttuurilautakuntaan, vaikka ala kiinnostaisikin.
 2. Sukupuoli. Paikat ovat useimmiten joko mies- tai naispaikkoja, eikä siinä narinat auta.
 3. Äidinkieli. Suurin osa paikoista on suomenkielisille, ja näihin käy myös suomella pärjäävä ruotsinkielinen. Osa paikoista on kuitenkin äidinkieleltään ruotsinkielisille, eikä tämä kriteeri ole mikään kielitaitotesti.
 4. Kaupunginvaltuuston jäsenyys. Muiden kannalta joskus hiukan harmillinen tosiasia on, että valtuutetuilla on tietty etulyöntiasema. Heidän luottamuksensa on kuitenkin kansa punninnut ja hyväksi havainnut. Kaupunginhallituksen jäseniksi valitsemme vain valtuutettuja.
 5. Me vihreät emme yleensä ole panneet paljoa painoa äänimäärien osoittamiin “tärkeysjärjestyksiin”, mutta jossain määrin kansan osoittama luottamus saattaa päteä lievempänä versiona varavaltuutettuihin ja muihin hyvin ääniä saaneisiin.
 6. Asiantuntemus. Onko ehdokkaalla koulutusta / muuta asiantuntemusta / harrastuneisuutta / kykyä luottamustoimessa käsiteltävien asioiden ymmärtämiseen ja kriittiseen harkintaan?
 7. Ahkeruus. Ymmärryksen lisäksi pitää löytyä myös ahkeruutta, sillä listat saattavat olla pitkiä, lisämateriaalit runsaita ja kokouksiakin voi olla usein. Kokoukset ovat yleensä iltaisin, joten lastenhoitokin pitää järjestyä ja muiden harrastusten tarpeen tullen väistyä. Aikaa pitää varata kokouksen lisäksi myös keskusteluun käsiteltävistä asioista varajäsenen / toisen jäsenen kanssa sekä tärkeistä ajankohtaisista asioista ja budjettiasioista tiedottamiseen valtuustoryhmälle sekä jäsenistölle.
 8. Oma innostus ja kiinnostus. Kiinnostus on tärkeä ja tarpeellinen kriteeri, mutta yksin se ei kuitenkaan riitä, sillä suuri innokkuus yhdistettynä suureen tietämättömyyteen on tuhoisa yhdistelmä.
 9. Yhteistyökyky. Asiantuntemus ja innostus eivät tuota tulosta, jos henkilöllä ei ole yhteistyökykyä. Hyvä luottamushenkilö osaa myydä ajatuksiaan ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä luoja paratkoon, että ne muiden puolueiden ihmiset voivatkin toisinaan olla erilaisia…
 10. Oma ehdokkuus kunnallisvaaleissa on tärkeä kriteeri. Arvostamme ihmisiä, jotka ovat panneet itsensä, aikansa ja rahansa peliin vihreän aatteen eteen.
 11. Toiminta vihreissä luottamustehtävissä. Arvostamme myös niitä, jotka ovat pätevöityneet vihreän politiikanteon kentillä. Hyvät tulokset aiemmissa luottamustehtävissä ovat iso plussa. Arvostamme myös niitä ahkeria ihmisiä, jotka ovat puurtaneet vuosikausia vihreiden sisäisissä luottamustehtävissä – me kun emme tunnetusti maksa edes kokouspalkkioita.
 12. Rotaatio. Edellisestä huolimatta yksi tärkeä periaate vihreässä liikkeessä on aina ollut rotaatioperiaate. Kenenkään ei pitäisi istua samassa tehtävässä niin kauaa, että sammal alkaa kasvaa päälaella. Käytännössä tämä on yleensä merkinnyt kahta kautta. Rotaatioperiaatteesta voidaan poiketa, mutta syyn pitää olla erityisen hyvin perusteltu.
 13. Ei montaa luottamustehtävää samalle ihmiselle. Ammoisilta ajoilta tulee myös periaate, että kenellekään ei pitäisi kertyä montaa luottamustehtävää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että emme valitse ketään varsinaiseksi jäseneksi kahteen lautakuntaan. Myöskin varapaikkojen ja kauden aikana kertyvien luottamustehtävien suhteen on syytä harjoittaa itsekritiikkiä. Haluamme, että henkilö hoitaa mieluummin yhden tehtävän kunnolla kuin monta tehtävää huonosti. Jos keräät itsellesi runsaasti luottamustoimia, olet velvoitettu selkeästi tavallista suurempaan työpanokseen.
 14. Vihreän aatteen tuntemus. Jos vihreät periaatteet eivät ole sinulle kovin tuttuja, olet mielestämme edustajanamme velvoitettu perehtymään niihin jossain määrin. Vihreille paikoille valitut ihmiset eivät istu luottamuselimissään ajamassa yksin omia etujaan ja käsityksiään, vaan vihreitä äänestäneiden salolaisten ja vihreän liikkeen ajatuksia sekä Lohjan kaupungin etua.