Lupaukset

15 VIHREÄÄ LUPAUSTA LOHJALLE

Lupaamme tehdä parhaamme tehdäksemme seuraavista 15 tavoitteesta totta seuraavalla vaalikaudella.

Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu

1 Turvataan pienet ryhmäkoot sekä henkilökunnan riittävyys varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa

2 Varmistetaan kattava ja turvallinen kouluverkko

3 Mahdollistetaan opettajien osaaminen tulevaisuuden koulussa

Suojellaan yhteinen ympäristö

4 Säilytetään luonnon monimuotoisuus

5 Edistetään ekologista rakentamista ja uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöä

6 Kehitetään rantojen virkistyskäyttöä kaikille

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä

7 Turvataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut

8 Panostetaan ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen

9 Tuetaan ja rakennetaan yhteisöllisyyttä

Luodaan työtä ja turvaa koko Lohjalle

10 Houkutellaan Lohjalle uuden teknologian yrityksiä

11 Edistetään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä

12 Mahdollistetaan luonto- ja järvimatkailun elinkeinojen kehittyminen

KUNTA = Tehokas, avoin ja kaikki asukkaansa huomioon ottava yhteisö

13 Kunnan päätöksenteko tehokkaaksi ja läpinäkyväksi

14 Edistetään asukkaiden osallisuutta ja vaikutusten arviointia päätöksenteon varhaisessa vaiheessa

15 Kehitetään lähidemokratiaa