Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja viranhaltijat sekä ennen kaikkea kuntalaiset, joita varten, ja joiden rahoilla, me tätä talousarviota olemme hyväksymässä,

Aiemmissa puheenvuoroissa on nostettu talousarviosta esille jo monia keskeisiä kohtia. Näin tekevät varmasti myös seuraavat puhujat. Keskitynkin omassa puheenvuorossani vain yhteen teemaan. Ja se teema on henkilöstö.

Ilman ihmisiä ei Lohja ole mitään. Ilman asukkaita meillä ei ole rahaa, eikä toisaalta ketään, keitä varten palveluita järjestäisimme. Hiljaista olisi, jos matkailijoita ei Lohjalle saapuisi. Mutta ennen kaikkea, kaikilla tavoilla olisi tämä kaupunki köyhä ja pystyyn kuollut, jos meillä ei olisi henkilöstöä tekemässä työtä ihan meidän jokaisen lohjalaisen hyväksi. On kyse sitten päiväkotiemme ja koulujemme henkilökunnasta, teidemme kunnossapitäjistä, kirjastojemme työntekijöistä tai täällä Monkolassa työtä tekevistä hallinnon henkilöistä, ei meillä olisi ilman heitä mitään. Jotta Lohjan kaupunki on haluttu paikka asua, vierailla ja tehdä töitä, on meillä oltava riittävä määrä osaavaa ja hyvin voivaa henkilöstöä.

Käsissämme olevassa talousarviossa on esitetty useita muutoksia henkilöstön rakenteeseen ja paikoin myös määrään. Tavoitteena on ollut, että eri toimialoilla muutetaan olemassa olevia vakansseja siten, että täytettävät tehtävät ja niihin haettava osaaminen palvelevat mahdollisimman hyvin nykyaikaisen Lohjan tarpeita. Ei ole järkeä täyttää jotain vakanssia kerta toisensa perään samalla nimikkeellä ja tehtävänkuvalla, jos kyseiselle tehtävälle ei enää ole tarvetta. Arvostan suuresti sitä, että kaupungin johtavat viranhaltijat tarkastelevat jatkuvasti terveellä kriittisyydellä sitä, millaisia ammattilaisia milloinkin tarvitsemme. Kun maailma ympärillä muuttuu, muuttuu myös kaupungissa tarvittavan työvoiman osaamisen tarpeet. Julkista sektoria moititaan usein hitaaksi muutosten äärellä. Samoin moitteita tulee usein siitä, että emme kykene tarjoamaan työtehtäviä, jotka olisivat osaajien näkökulmasta sekä työn mielenkiintoisuuden että palkkauksen näkökulmasta houkuttelevia. Julkista sektoria moititaan jälkeen jäämisestä ja jämähtämisestä. Eivätkä nuo moitteet ole aina laisinkaan tyhjästä nyhjäistyjä.

Lohjalla on nyt pyritty toimimaan toisin. On muutettu olemassa olevia vakansseja siten, että haetaan osaajia juuri niihin työtehtäviin, mitä tässä ajassa tarvitaan. Osaan tehtävistä haetaan aiempaa korkeampaa koulutusta ja laajempaa osaamista. Täten myös palkka on luonnollisesti korkeampi kuin siinä vanhassa tehtävässä, jolle ei enää ole suoranaisesti edes käyttöä. Tavoitteena on, että Lohja kehittyy ja menestyy kaupunkina ja on lisäksi vielä houkutteleva työnantajakin. Ja samalla vastaamme Aluehallintoviraston meille esittämään todella tiukkaan vaateeseen siitä, että johtavien viranhaltijoiden työtaakkaa on voitava jakaa asiantuntijoille. Juuri näin pitää ja on nyt tarkoitus toimia.

Kiitos siis viranhaltijoille hyvistä, harkituista ja tarpeellisista työtehtävien muutoksista sekä joistakin uusista vakansseista, joita talousarviossa esitätte. Vihreä valtuustoryhmä on teidän tekemienne esitysten takana. Lisäksi Vihreä valtuustoryhmä tulee hetken kuluttua esittämään vielä koulunuorisotyöntekijöiden lisäämistä talousarvioon.

Kiitosten lisäksi Vihreä valtuustoryhmä toivottaa kaupungin viranhaltijoille voimia tulevien aikojen puurtamiseen. Työ tässä kaupungissa ei viime aikoina ole ollut johtaville viranhaltijoille helppoa.

Kiitos.