Arvoisa puheenjohtaja, kuntalaiset, viranhaltijat ja valtuutetut,

Novago Yrityspalvelut Oy on toiminut reilun kymmenen vuoden ajan rakentaen usean kunnan yhteistä, yritystoimintaa edistävää ja kehittävää palvelukokonaisuutta. Vuosien saatossa Novagon toiminnasta on kuultu palautetta laidasta laitaan. Monet ovat saaneet Novagolta apua uusina yrittäjinä ja päässeet eteenpäin yrittäjän uran alkutaipaleella. Lämmin kiitos yrittäjien auttamisesta ja tukemisesta kaikille Novagossa työtä tekeville.

Viime vuosina on kuitenkin noussut esiin pohdinta siitä, saako Lohjan kaupunki ja lohjalaiset yrittäjät Novagosta sellaisen hyödyn, joka on suhteessa siihen noin puolen miljoonan euron summaan, joka on Lohjan kaupungin osuus Novagon toiminnan kuluista.

Kaupungin keskeinen vastuutehtävä on Lohjan vetovoimaisuuden lisääminen sekä pitovoiman vahvistaminen. Tämä koskee niin yrityksiä kuin asukkaitakin. Työtä on tehtävä nykyistä enemmän, jotta Lohjasta tehdään uusille yrityksille houkutteleva paikka ja jotta saamme Lohjalle osaavaa, motivoitunutta ja sitoutunutta työvoimaa eri alojen tarpeisiin.

Kaupunki vastaa kaavoittamisesta, luvituksista sekä mahdollisista tonttien valmistelemisesta uusien yritysten tarpeisiin. Kaupunki myös kontaktoi sekä olemassa olevia yrityksiä pyrkien turvaamaan yritysten pysymisen Lohjalla että uusia, potentiaalisia Lohjalle tulevia yrityksiä. Lisäksi kaupunki tekee entistä tiiviimpää yhteistyötä toisen ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa pyrkien täten taklaamaan työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia. Lisäksi kaupungin tehtäväksi on siirtymässä työ- ja elinkeinopalveluista vastaaminen.

Kun nämä edellä mainitut niputetaan yhteen, alkaa hahmottua se kokonaisuus, joka on kaupungin elinkeinopalveluiden vastuulla. Ja tässä kohdassa nousee väistämättä esiin kysymys, onko perusteltua, että yksi osa, eli yritysten ohjaus ja neuvonta, toimii irrallaan kaupungin muutoin rakentamasta kokonaisuudesta? Olisiko kuitenkin sujuvampaa, mikäli koko pakettia koordinoitaisiin samasta osoitteesta, eli Lohjan kaupunkirakenne-toimialta?

Arvoisa puheenjohtaja,

Vihreä valtuustoryhmä on ollut jo kaupunginhallituksessa viranhaltijoiden valmisteleman pohjaesityksen kannalla. Ja olemme sitä edelleen. Matkan varrella on kuitenkin herännyt eräitä kysymyksiä, jotka ovat jääneet hieman vaivaamaan mieltä.

Novago järjesti 11.5. yhteistyötapahtuman, johon oli kutsuttu kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä mahdolliset muut aiheesta kiinnostuneet. Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti tapahtumasta kaupunginhallitukselle todeten, että olisi varmaan paikallaan, että tapahtumaan osallistuisi kaupunginhallituksen, valtuuston ja mahdollisesti Konserni- ja omaisuusjaoston puheenjohtajistot. Erinomainen ajatus, että Lohjalta olisi ollut mahdollisimman vahva edustus keskustelemassa Novagon kohtalosta muiden osakaskuntien edustajien kanssa. Valitettavasti syystä tai toisesta Lohjan edustus ei lopulta ollut aivan noin järeä. Paikalla olleiden mukaan keskustelu oli paikoin hyvin hämmentynyttä ja kaikilla osapuolilla ei ollut selkeää käsitystä Lohjan aikeista Novagon suhteen. Harmillista.

Lisäksi hieman hämmentävää oli se, päätös Novagosta tuotiin kaupunginhallitukselle ennen yhteistä tapaamista. Jatkoa ajatellen tällaisissa suurissa asioissa olisi varmasti hyvä, että kaikki asianosaiset kokoontuisivat yhteisen pöydän, oli se pöytä sitten pyöreä tai kantikas, ääreen keskustelemaan asioiden eteenpäin viemisestä ennen yhden osapuolen päätöksentekoa. Tässä kokonaisuudessa tieto ei ehkä kulkenut kaikille osapuolille aivan parhaalla mahdollisella tavalla.

Paljon olemme pohtineet sitä, millaiselta muiden kuntien silmissä näyttää Lohjan kyky ja halu tehdä avointa yhteistyötä. Toivottavasti yhteistyöhön panostetaan kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien välillä tulevina vuosina nykyistä enemmän. Lohja voisi olla yhteistyön kehittämisen Primus motor.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy pohjaesityksen ja toivoo, että yrityspalveluiden kehittämisessä tehdään monipuolista ja avointa yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa.

Laura Skaffari