Arvoisa puheenjohtaja, kuntalaiset, valtuutetut ja viranhaltijat

Käsittelemme tänään jo viime vuoden puolella hyväksytyn kaupunkistrategiamme toimenpidesuunnitelmaa. Tätä suunnitelmaa on lopulta tehty melkoisen pitkään ja hartaasti. Hieman asiaa kommentoin jo silloin ennen joulua puhuessani itse strategian leipätekstistä. Mutta parempi pitkään hiottu kuin keskeneräinen.

Tässä suunnitelmassa on monia tärkeitä tavoitteita, joista tämän päätöksen jälkeen meidän todellakin sitten tulee pitää kiinni. Arvostan erityisesti sitä, että tähän prosessiin otettiin poliittiset ryhmät mukaan jo varhaisessa vaiheessa, eli viime keväänä. Ja ryhmiä kuultiin vielä uudestaan lokakuun valtuustoseminaarissa. Matkan varrella meinasivat ryhmien ehdotukset jo kadotakin, mutta lopulta ne pääsivät toimenpideohjelmaan mukaan, varmaankin ajan saatossa yhä kirkkaammiksi timanteiksi hioutuneina.

Kuten kaikki tässäkin salissa varmaankin tietävät, on Vihreä valtuustoryhmä melkoisen kielineuroottista porukkaa. Emme malta nytkään olla huomauttamatta siitä, että kun tekstejä lähdetään tuottamaan johonkin tiettyyn muotoon, kuten tässä on käytetty yhteisen me-tekemisen muotoa (kehitämme, huolehdimme, turvaamme jne.), niin olisi mielekästä, että kaikki lauseet sitten muokataan tähän samaan muottiin. Nyt ryhmien lisäykset loistavat asiakirjassa hyvin jännittävästi, kun tyyli onkin täysin toinen. Mutta tämä ei onneksi vaikuta itse asiasisältöön, mutta houkutus punakynän esille kaivamiseen oli kyllä suuri.
Mutta jätetään epäolennaisuudet sikseen ja käsitellään pari huomattavasti olennaisempaa asiaa.

Seuranta

Ymmärrämme, että seurantaa varten tulee pohtia huolellisesti seurannan tavat ja mittarit, joilla määritellään, missä määrin asetettu tavoite on saavutettu. Nämä ilmeisesti laaditaan siten, että ne ovat mukana vuoden 2024 talousarviossa. Lähtökohtaisesti ne mittareiden on kyllä oltava jo nyt valmiina. Eihän toimenpidesuunnitelmaan ole voitu asettaa mitään tavoitetta ilman, että on jo pohdittu, miten tavoitteen toteutumista seurataan. Tästä syystä mielestämme seurantaa olisi ollut syytä avata jo tässä asiakirjassa, vaikka sitä olisi sitten tarkennettu talousarvion ja palvelualueiden omien toimenpideohjelmien laatimisen yhteydessä. Nyt meillä on lopulta vain lista hyvin eritasoisista heitoista, joita kutsutaan tavoitteiksi.

Vihreää valtuustoryhmää huolestuttaa se, miten näiden tavoitteiden saavuttamista tullaan seuraamaan. Toivommekin, että välttääksemme tämän asiakirjan jäämisen pelkäksi tiedoston pölynkerääjäksi, teemme selkeän suunnitelman siitä, miten toimenpideohjelmaan kirjatut tavoitteet jaetaan niin, että eri toimielimet, pääosin lautakunnat ja kaupunginhallitus, voivat seurata tavoitteiden toteutumista säännöllisin väliajoin. Mielestämme jokaisen tavoitteen väliarviointi toimielimessä olisi syytä tehdä joko kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Ja tätä seurantaa täytyy toteuttaa jo vuonna 2023, sillä toimenpideohjelman on kirjattu olevan voimassa jo tänä vuonna. Ensimmäisen askel on siis se, että tavoitteet jaetaan eri lautakuntien ja hallituksen vastuulle ja näille tahoille esitetään seurannan mittarit kullekin tavoitteelle mieluiten kevään aikana. Vuoden lopulla on sitten edessä ensimmäinen katsaus siihen, missä määrin tavoitteiden suuntaan on edetty.

Arvoisa puheenjohtaja,

Lopuksi haluan nostaa toimenpidesuunnitelmasta yhden kohdan erityisesti esille. Vihreän valtuustoryhmän toiveesta suunnitelmaan lisättiin kohta: Hyvinvointialueen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä toimintojen rajapintojen sujuvuuden turvaamiseksi. Moni muukin kohta suunnitelmassa on todella tärkeä, mutta tämä rinnakkaiselo hyvinvointialueen kanssa on meille uutta ja se heijastuu monin tavoin todella moneen asiaan, mitä Lohjallakin tapahtuu. Ja kuten olemme varmasti myös jokainen kuulleet, kaikki ei ole hyvinvointialueella, ei millään niistä, sujunut kuin Strömsössä. Yhteistyö kuntien kanssa odottelee vielä todellista käynnistymistään ja yhteiset palvelut ja toiminnat, kuten kaikki hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ennaltaehkäiseviin toimintoihin ja varhaiseen puuttumiseen liittyvä on hieman hakusessa. Kuntien on nyt oltava aktiivisia.

Useilla kunnilla on kuitenkin erinomaisia toimintamalleja, joiden toivoisi säilyvän toimivina jatkossakin. Valtuutettu Nybäck mainitsi puheensa sivulauseessa Ankkuri-toiminnan ja minun siihen pakko hieman tarttua. Ankkuri-toimintahan on sisäministeriön luoma malli, jossa poliisin, sosiaalityön ja nuorisotyön yhteistoimintana tehdään ennaltaehkäisevää ja varhaisen puuttumisen työtä niiden nuorten parissa, jotka ovat luisumassa rikoksen tielle. Työ on äärimmäisen tärkeää ja toimivaa. Yhteiskunnallisesti kannattavaa ja sekä taloudellisesti että inhimillisesti tuottavaa. Ja Lohjalla Ankkuri-tiimi toimii erinomaisesti. Hyvää Ankkuri-buustia on myös muutamassa muussa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnassa, mutta ei kaikissa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa tehdään aktiivisesti, kehitetään jatkuvasti ja toteutetaan moniammatillisesti, jotta Ankkuri-toiminnan kaltaiset loistavat, kuntien ja hyvivointialueiden toimintoja yhteen nivovat mallit toimisivat jatkossakin ja tieto toimivista rakenteista leviäisi läpi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita toimenpidesuunnitelman laatimisesta ja toivottaa voimia seurannan suunnitelman ja mittareiden laatimiseen. Valtuustoryhmämme hyväksyy toimenpidesuunnitelman.