Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä yleisö

Tänään aluevaltuustolla on päätöksenteon kohteena ensimmäinen linjaus investointeihin liittyen. Kuten investointisuunnitelmassa rakennuksia koskevassa osassa todetaan, tulee hyvinvointialue toimimaan tilojen vuokraajana, ei ensisijaisesti omistajana tai rakentajana. Miten rakentaisikaan. Ilman tarvittavaa rahoitusrakennetta se olisi varsin hankalaa.

Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa ei vielä oteta kantaa siihen, minkä mittaisia vuokrasopimuksia näistä palvelun tuottamisen ja tarjoamisen kannalta välttämättömistä tiloista tullaan solmimaan. Eli vielä on epävarmaa, miten ja missä turvaamme asukkaidemme palvelut siirtymäajan jälkeen. Ja tämä on huolestuttavaa.

Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut

Meillä on monissa kunnissa nyt tilanne, jossa viime vuosina on suunniteltu omalle alueelle ja alueen ihmisille merkittäviä rakennusinvestointeja. Mm. sekä Lohjalla että Raaseporissa on käyty aktiivista keskustelua ikäihmisten palveluasumisen tarpeen jatkuvasta lisääntymisestä. Olemassa olevat yksiköt ovat kapasiteetiltaan riittämättömiä sekä auttamattoman heikossa kunnossa. ARA-rahoituksista on neuvoteltu ja kaavoitus on saatu valmiiksi. On valmiita tarve- ja hankesuunnitelmia, piirroksia ja laskelmia. Tarve on akuutti.

Nyt käsillä on kuitenkin eräänlainen pattitilanne. Investointeihin ei uskalleta ryhtyä, koska ei ole varmuutta siitä, että hyvinvointialue vuokraisi jatkossa kyseistä kiinteistöä investointi- ja ylläpitokustannuksia vastaavalla hinnalla. Ei siis rakenneta. Odotetaan. Katsotaan, kuka ottaisi asian hoitaakseen.

Tässä odotellessa ikäihmisiä makaa sairaalapaikoilla, kalliilla paikoilla, koska oikean tasoista palveluasumista ei ole kaikille tarjolla. Osa ikäihmisistä siirretään kotoa suoraan tehostetun palveluasumisen piiriin, koska perustason palveluasumista ei ole tarjolla. Eli palvelurakenne on paikoin aivan liian raskas ja kallis. Tämä tilanne ei ole kenenkään etu.

Tarvitsemme pikaisesti vuodenvaihteen jälkeen selkeitä linjauksia sen turvaamiseksi, etteivät investoinnit jämähdä useammaksi vuodeksi tilaan, jossa kukaan ei uskalla tehdä mitään. Investointeja pohtivat tahot tarvitsevat hyvinvointialueelta sitoumuksen siitä, että tarpeeseen rakennettavia tiloja vuokrataan pitkäkestoisesti. Näin turvaamme palvelut riittävällä saatavuudella ja saavutettavuudella myös tuleviksi vuosiksi.

Kiitos.