Länsi-Uusimaa-lehti, heinäkuu 2022

Tässä vaiheessa, kun edellisistä kuntavaaleista on jo kulunut vuosi ja seuraaviin on vielä aikaa, on hyvä hetki ottaa tarkasteluun pitkään käytössä ollut lohjalainen erikoisuus, joka liittyy vaalien jälkeiseen luottamuspaikkojen, eli lautakunta-, jaosto- sekä hallituspaikkojen jakamiseen.

Tarkastellaan ensin, miten se tapahtuu muualla. Monessa kunnassa luottamuspaikkojen jaossa käytetään yhdessä sovittua jakotaulukkoa. Jakotaulukossa jokaiselle luottamustehtävälle on taulukoitu pisteet tehtävän tärkeysarvon mukaan, ja jokaisella ryhmällä on käytettävissä pisteitä puolueen saaman äänimäärän mukaisesti. Joissain kunnissa paikat jaetaan ns. huuto- tai ottojärjestyksessä, jolloin paikoille ei ole määritelty tiettyä tärkeysarvoa. Näissä systeemeissä jokainen ryhmä pääsee ”ostamaan” tai noukkimaan paikkoja vaalituloksen mukaisessa järjestyksessä. Näiden kaltaisia tapoja käytetään myös jaettaessa paikkoja sekä hyvinvointialueilla että eduskunnassa.

Entäpä lohjalainen tapa? Se on erilainen, sillä on pitkät perinteet ja se perustuu kahden suurimman puolueen valtaan. Täällä ei ole tehty yhteistä sopimusta paikkajakoperusteista, vaan vaalien jälkeen kaksi suurinta puoluetta (Kokoomus ja SDP) ovat lyöneet hynttyynsä yhteen ja valinneet kaverikseen sen kokoisen porukan, että ovat saaneet aikaiseksi valtuustopaikkojen niukan enemmistön. On siis muodostettu tilapäinen tekninen vaaliliitto, joka on ottanut itselleen vallan napata mm. kaikkien toimielinten puheenjohtajuudet. Lohjalla tämä tarkoitti viime vaalien jälkeen sitä, että 100 prosenttia puheenjohtajuuksista meni puolueille, jotka olivat saaneet vaaleissa vain 51 prosenttia kuntalaisten äänistä. Tämä lohjalainen toimintamalli on toki lain mukainen, mutta kaukana vaalituloksen kunnioittamisesta ja aidosta demokratiasta. Olenkin miettinyt, onko tällainen paikkajakoperiaate kuntalaisten mielestä oikeudenmukainen.

Kirjoitukseni alussa esittelemilläni paikkajakotavoilla turvataan niin vaalituloksen kuin demokratiankin kunnioittaminen. Kun paikkoja valitaan siinä järjestyksessä, jossa poliittiset ryhmät ovat saaneet ääniä vaaleissa, voi kukin ryhmä arvottaa eri luottamuselinten paikat itselle sopivalla tavalla. Näin turvataan myös se, että toimielinten puheenjohtajuudet jakaantuvat useamman ryhmän kesken.

Nyt, seuraavien vaalien häämöttäessä vielä kaukana tulevaisuudessa, voidaan Lohjallakin tehdä kaikkien ryhmien välinen yhteinen sopimus, jolloin vuonna 2025 täälläkin paikkajako noudattaisi aitoa demokratian henkeä. Kokoomuksen Mikko Piirtola lupailikin viime kesänä, että kutsuu kaikkien ryhmien edustajat yhteistyöpöydän ääreen pisteytysmallia pohtimaan. Kutsu on varmaankin tulossa aivan pian.

Kirjoittaja on kaupungin- ja aluevaltuutettu sekä kaupunginhallituksen jäsen