4 § Virkkalan alueen päiväkodin hankesuunnitelma

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat.

Olemme päättämässä Virkkalan alueen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymisestä. Virkkalassa on tähän asti toiminut kaksi päiväkotia, jotka ovat nyt siirtymässä saman katon alle, yhdeksi uudeksi päiväkodiksi. Paikkaa uudelle päiväkodille on pohdittu pitkään ja hankesuunnitelman pohjalta se olisi nyt tulossa entisen Rauhalan koulun vapautuneisiin tiloihin. Tämä edellyttää luonnollisesti Rauhalan koulurakennuksen peruskorjaamista.

Rauhalan tontti on hyvä paikka uudelle päiväkodille suurine pihoineen. Tontti mahdollistaa hyvin myös luontopäiväkodin toiminnan samassa yhteydessä. Sijainnin hyvä puoli on myös se, että polku jatkuu luontevasti varhaiskasvatuksesta tien toisella puolella sijaitsevaan Järnefeltin yhtenäiskouluun, jossa toimii niin eskari kuin ala- ja yläluokat.

Haasteena nykyisen Rauhalan koulun muuttamisessa päiväkodiksi on sen sijainti. Uusi päiväkoti tulisi olemaan vain 1,2 km etäisyydellä Vieremän päiväkodista, ja Virkkalan keskustan sekä Ristin alueelle jäisi ainoastaan Virkkalan ruotsinkielinen päiväkoti. Alueen päiväkoti-ikäisten vanhemmille tehdyssä kyselyssä Virkkalan keskustan seutu sai ylivoimaisesti eniten kannatusta uuden päiväkodin sijainniksi, joskin vastaajien määrä kyselyssä jäi varsin pieneksi.

Taloudellisista ja toiminnallisista syistä uutta päiväkotia esitetään nyt kuitenkin rakennettavaksi Rauhalan tiloihin. Vaikka sijainti ei olekaan ihanteellinen, on kuitenkin hienoa, että pystymme käyttämään kaupungin olemassa olevaa kiinteistökantaa sen sijaan, että rakentaisimme alusta alkaen uutta. Esikoulun ja päiväkodin läheisyydessä on myös synergiaetuja, sillä henkilöstö on saman esimiehen alaisuudessa.

Rauhalan kiinteistön peruskorjaus tulee tehdä huolellisesti, jotta emme jälleen muutaman vuoden kuluttua tuskaile esimerkiksi sisäilmaongelmien kanssa. On myös tärkeää, että remonttia suunniteltaessa kuullaan varhaiskasvatuksen henkilökunnan näkemyksiä esim. tilojen akustiikkaan, valaistukseen, muunneltavuuteen sekä sisustuksen toiminnallisuuteen liittyvissä asioissa. Vain tilojen käyttäjiä kuuntelemalla voidaan turvata se, että tiloista saadaan käyttäjäkunnalle mahdollisimman mukavat ja toimivat. Niin ja voisihan sitä jopa heittäytyä ihan hurjaksi ja kysyä lapsiltakin, millaisia asioita he uuteen päiväkotiin toivoisivat. 😊

On hienoa, että hankesuunnitelmassa on nostettu esille energiatehokkuus, joka onkin alkanut yleistyä myös kaikessa julkisessa rakentamisessa. Vaihtoehtoisia energiamuotoja, mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi aurinkopaneeleita, olisikin hyvä hyödyntää hankkeessa mahdollisimman paljon. Varmasti me kaikki pohdimme ensi talven energiakriisiä, joten olisi hyvä, että saisimme Lohjallekin mahdollisuuksien mukaan tällaisia yksikkökohtaisia ratkaisuja. Uusi päiväkoti on myös loistava kohde hyödyntää suunnittelussa ja toteutuksessa kestävän kehityksen mukaisia, eettisiä ja ekologisia materiaaleja.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy Virkkalan alueen päiväkodin hankesuunnitelman.