Avoimen varhaiskasvatustoiminnan toteuttaminen ei ole lakisääteistä, mutta kunta tai kuntayhtymä voi järjestää avointa varhaiskasvatustoimintaa alueellaan esiintyvän tarpeen mukaan.

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on hyvin suunniteltua ja tarkasti järjestettyä. Se on ammattimaista lapsiperheiden varhaista tukemista. Kaikki lapset eivät ole päiväkotien varhaiskasvatuksessa. He ja heidän perheensä tarvitsevat myös tukea ja apua.

Vaikka avointa varhaiskasvatustoimintaa on viime aikoina vähennetty ja nostettu jopa talouden tasapainottamislistalle, on se tavoittanut suuren määrän Lohjan kaupungin lapsiperheistä. Kävijätilastojen mukaan vuonna 2021 avoimissa varhaiskasvatusyksiköissä on käynyt yhteensä 350 eri perhettä.

Avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstökulut tällä hetkellä on 244 690 €. On todennäköistä, että talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita henkilöstömenojen osalta ei saavutettaisi, vaikka avoin varhaiskasvatus loppuisi, koska asiakasperheitä hakeutuisi varhaiskasvatuksen muihin palveluihin. Jos toiminta loppuu ja 10 % perheistä tuo lapsensa päiväkotiin (35 alle kolmevuotiasta lasta), tarvitaan 9 työntekijää lakisääteisen mitoituksen toteutumiseksi. Näiden 9 henkilön palkkakulut olivat 440 442 euroa vuodessa.

Eli Oikeasti tämä tasapainottamistoimenpide olisi kaupungille maksanut vähintään 200 000 euroa + korjaavien palveluiden kustannusten lisääntyminen. Esimerkiksi avoimen varhaiskasvatustoiminnan ollessa suljettuna koronan vuoksi, lisääntyivät erityispalveluiden yhteydenotot.

Varhainen tuki ja tarvittava mahdollinen puuttuminen estävät erilaisten tilanteiden kärjistymistä myöhemmin laajemmaksi tuen ja avun tarpeeksi. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevyys tuottavat säästöä korjaaviin palveluihin, mutta se vie oman aikansa.

Tästä voimme hyvin laskea aloitteessa ehdotetun avoimen varhaiskasvatuksen lisäämisen tuomat säästöt. Kiitos kuitenkin ensi askeleista eli siitä, että avoin varhaiskasvatus pidetään ennallaan ja toivon sydämestäni, että tulevaisuudessa sen merkitys varhaisen tuen palveluna nähdään ja palvelua lisätään.

Kiitos.