Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä yleisö,

Jälleen on vuosi vierähtänyt ja tarkastelussa on edellisen vuoden henkilöstökertomus. Ennen kuin teen kyseisestä asiakirjasta muutaman noston (osan tässä ryhmäpuheenvuorossa ja osan omassa puheenvuorossani) haluaisin ottaa esille pari muuta aiheeseen liittyvää asiaa.

Ihan ensimmäisenä kiitän viime valtuustokauden valtuutettuja. Heidän ansiosta Lohjalla toimii jälleen henkilöstöjaosto. Minulla on onni ja kunnia olla mukana kyseisessä jaostossa. Tämän vajaan vuoden työn jälkeen olen todellakin ymmärtänyt henkilöstöjaoston merkityksen. Kun edellisellä valtuustokaudella käsittelimme henkilöstön asioita kaupunginhallituksessa, tuli henkilöstöstä eräänlainen oheistuote, jota koskevat lakisääteiset asiat nuijittiin läpihuutoasioina osana hallituksen keskimäärin 20-30 pykäläistä asialistaa. Kun hallituksen kokoukset kestivät keskimäärin 4-5 tuntia, ei kenelläkään jäänyt aikaa eikä voimavaroja siihen, että kokouksissa olisi pysähdytty pohtimaan ja kehittämään esimerkiksi henkilöstömme työhyvinvointia, esimiestyönlaatua, henkilöstömme kuulemista tai Lohjan rekrytointikäytänteiden. Ja tämä on täysin ymmärrettävää. Aika ja voimavarat ovat rajallisia. Nyt, kun toimimme omana jaostona, olemme ehtineet pysähtyä mm. noiden edellä mainittujen kehittämiskohteiden äärelle. Eli pystymme aidosti panostamaan henkilöstöömme. Henkilöstö on kuitenkin kaiken kaupungin toiminnan edellytys. Ilman onnistuneita rekrytointeja ja hyvinvoivaa henkilöstöä olemme todella pulassa.

Mutta ei tässä asiassa jaosto olisi pystynyt mihinkään, jollei meillä olisi jaostoa luotsaamassa erinomainen henkilöstöjohtaja. Komppaan siis valtuutettu Saukkolaa ja kiitän Anu Rautiaista siitä rautaisesta ammattitaidosta sekä erinomaisesta työotteesta, jonka hän on Lohjan henkilöstöasioihin tuonut. Hommia riittää, ennen kuin Lohjan henkilöstöasiat ovat aidosti ja kokonaisuudessaan hanskassa ja hallinnassa. Mutta suunta on nyt mitä mainioin. Anu on myös jaksanut todella ihailtavasti opastaa meitä jaoston jäseniä. Olemmekin pala kerrallaan alkaneet ymmärtää tätä valtavan laajaa kokonaisuutta, mitä hr-asioiksi kaupungissa kutsutaan.

Arvoisa puheenjohtaja,

Sitten ne muutamat nostot henkilöstökertomuksesta.

Henkilöstökertomuksessa huomio kiinnittyi väistämättä siihen, että ero päättyneiden ja alkaneiden palvelussuhteiden välillä on melkoinen. Eläköityminen ei selitä kuin pienen pienen siivun tästä tilanteesta. Herää siis kysymys, onnistuuko kaupunkimme työnantajana pitämään parhaat osaajat leivissään? Vai emmekö onnistu? Tämä on aihe, jota täytyy jatkossa selvittää huolellisesti.

Tähän samaan haastevyyhtiin liittyvät ongelmat tiettyjen ammattiryhmien rekrytointeihin liittyen. Osin ongelma on valtakunnallinen, mutta osin myös paikallinen. Onkin tärkeää, että löydämme ne tekijät, joiden vuoksi emme ole aina yhtä houkutteleva työnantaja kuin osa lähikunnistamme.

Onneksi nämä edellä mainitut haasteet on tunnistettu ja niitä on lähdetty määrätietoisesti selvittämään ja ratkomaan henkilöstöjohtajan ja henkilöstöjaoston yhteistyöllä.

Henkilöstön mahdollisuus kouluttautua on monille tärkeä tekijä, kun valitsee työnantajaa, jonka palveluksessa haluaa pitkässä juoksussa toimia. Lohjalla henkilöstölle on mahdollistettu aivan kohtuullinen määrä kouluttautumista, mutta tässäkin on vielä kehittämisen varaa. On tärkeää pitää huolta siitä, että kouluttautumaan pääsevät kaikki aina ylimmistä esihenkilöistä vasta kaupungin palvelukseen tulleisiin rivityöntekijöihin. Ja joskus on hyvä pysähtyä pohtimaan myös sitä, onko joitakin pitkään kaupungin palveluksessa olleita henkilöitä syytä ohjata koulutuksiin, vaikka he eivät itse kouluttautumisen tarvetta itsessään havaitsekaan. Jokaiselle työntekijälle tekee hyvää saada välillä uusia näkökulmia sekä pientä buustausta omaan työhönsä.

Henkilöstöjaoston ja henkilöstöjohtajan sekä koko hr-tiimin työsarka ei tulevina kuukausina vähene. Edessä ovat niin henkilöstön siirrot hyvinvointialueelle kuin juuri saavutetun työehtosovun tuominen osaksi kunnan arkea. Lisäksi pitäisi ajantasaistaa tehtävänkuvia, jatkaa panostamista niin koulutussuunnitteluun kuin työnhyvinvoinnin kehittämiseen sekä vieläpä luoda uusi organisaatio, joka selkeyttäisi nykyisiä henkilöstö- ja palkkausrakenteita. Yhtään muutosta organisaatiossa ei pidä tehdä muutoksen itsensä vuoksi, vaan mahdollisten muutosten tulee olla selkeitä parannuksia, joista henkilöstömme hyötyy. Toivottavasti tämä toteutuu.

Nyt on kuitenkin kesä ja Vihreä valtuustoryhmä haluaa toivottaa kaikille Lohjan kaupungin työntekijöille antoisaa ja ansaittua lomaa. Kiitos!