Arvoisa puheenjohtaja sekä muut läsnäolijat,

Ryhmäpuheenvuorossamme nostin jo esille muutamia haastekohtia, joihin jatkossa täytyy kiinnittää yhä tarkempaa huomiota. Yhden mielestäni varsin merkittävän asian haluan kuitenkin vielä erikseen nostaa esille.

Tämä kipukohta, joka vaatii ehdottomasti toimenpiteitä, liittyy henkilöstön työhyvinvointikyselyihin. Ensimmäinen askel parempaan on jo otettu, kun kyselyssä on siirrytty valtakunnalliseen pohjaan, jonka tulokset ovat vertailtavissa muiden kuntien kanssa. Edelleen suuri haaste on kuitenkin kyselyyn vastaamisen aktiivisuus. Tai paremminkin passiivisuus. Vuoden 2021 kyselyyn vastasi noin 50 % henkilöstöstä. Jotta saamme käyttöömme sellaista dataa, joka aidosti kuvastaa henkilöstömme hyvinvoinnin tilannetta ja työtyytyväisyyttä, täytyy vastausprosentit saada nousemaan parilla kymmenellä prosenttiyksiköllä. Nyt vastausten analysoinnissa piilee riski, että vastaamatta ovat jättäneet ne, joilla olisi jotain todella tärkeää kriittistä sanottavaa. Etenkin, mikäli heillä on tunne, ettei asioiden avoin kertominen auta yhtään mitään. Toisaalta voi myös olla, että vastaamatta jättävät ne, jotka ovat kaikkeen varsin tyytyväisiä. Tätä me emme tiedä. Mutta vastaamiseen täytyy löytyä sopiva hetki kaikille ammattiryhmille työajan puitteista.

Lisäksi on tärkeää pohtia hyvinvointikyselyn kuntakohtaisten kysymysten muotoja sekä kyselyn vastausten yksilösuojaa. Kysymyksissä täytyy olla mahdollisuus antaa myös avointa palautetta esim. esimiestyöstä ilman, että tarvitsee pohtia sitä, aiheutuuko rehellisestä kipeän asian esille nostamisesta mahdollista haittaa omalle työuralle tai työilmapiirille.  Eli henkilöstölle täytyy entistä voimakkaammin korostaa sitä, että lähiesimiehet eivät vastauksia lue, vaan he pääsevät palautteen äärelle vasta prosessoinnin jälkeen. Samoin on luotava luottamus siihen, että mikäli epäkohtia nostetaan esille, niihin myös puututaan. Tässä on Lohjan kaupungilla monin paikoin vielä paljon kehittymisen tarvetta. Esihenkilöiden on päästävä irti ajattelumallista, että kritiikkiä esittävä henkilö on automaattisesti hankala. Ilman kriittistä palautetta ei tapahdu kehittymistä. Ja niin jokaisessa prosessissa kuin jokaisessa ihmisessä on aina tilaa kehittymiselle.

Kiitos.