Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja yleisö,

Lohjan kaupungin tulevaisuuden kannalta olemme nyt suuren päätöksen äärellä. Kaupunginjohtaja Sivula siirsi kuvitteellisen valtikan neljä kuukautta sitten Pasi Perämäen käteen. Heti aluksi haluan kiittää Perämäkeä näistä kuluneista kuukausista. Uskoisin, että voin puhua niin oman ryhmäni kuin monen muunkin suulla todetessani, että Perämäki on suoriutunut kaupunginjohtajan pestistään vähintään kiitettävin, jollei jopa erinomaisin arvosanoin.

Nyt on kuitenkin aika äänestää uudesta valtikan ja vastuun kantajasta.

Valintatyöryhmä aloitti toimintansa marraskuussa pohtimalla sitä, millaisen kaupunginjohtajan Lohja tarvitsee. Kultakin ryhmältä kerättyjen viestien perusteella listasimme ominaisuudet, joita joko edellytämme, katsomme eduksi ja arvostamme. Näistä muotoiltiin rekryilmoitus otsikolla ”Vireä järvikaupunki hakee kaupunginjohtajaa”. Ilmoituksen perusteella haussa on nyt henkilö, jolla on mm. näyttöjä asioiden ja ihmisten johtamisesta, kuntakentän tuntemusta, vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, verkostoitumiskykyä, viestinnällisiä taitoja sekä kuntatalouden osaamista.

Valtuutetut saivat tutustua hakemuksiin ja lopulta InHuntin ehdotusten pohjalta neljä haastateltavaa, joiden kanssa vierähti Monkolassa pitkä päivä. Kynät ja läppärin näppäimet sauhuten kirjoitimme referaatteja haastateltavien vastauksista ryhmillemme jaettaviksi. Loppusuoralla tietomme täydentyivät vielä psykologin lausunnoilla. Tässä kohdassa täytyy ilmaista suuri hämmennys siitä, että Lohjan kaupungilla on sopimus yrityksen kanssa, jonka psykologi on erikoistunut puhtaasti yritysmaailman johtajarekrytointeihin eikä omien sanojensa mukaan tiedä käytännössä mitään julkisen sektorin rekrytoinneista ja tarpeista. Väistämättä tuli olo, että psykologin lausunnot on lopulta syytä jättää suhteellisen vähäiseen arvoon. Mehän emme ole valitsemassa johtajaa yritykselle vaan Lohjan kaupungille.

Viimeinen osa tietojemme täydentymistä olivat suosittelijoiden lausunnot. Ne olivatkin todella puhuttelevia ja informatiivisia. Tuli selväksi, että esihenkilö tai kollega, jolla on hakijasta vuosien kokemus, näkee tämän ominaisuudet todellakin tarkemmin kuin psykologi muutaman tunnin tuttavuuden perusteella. Muutaman tunnin jaksaa itse kukin tsempata, mutta todellisia ominaisuuksiaan ei kukaan voi piilotella pitkässä yhteistyössä.

Nyt meillä on siis pohjatiedot ja kaikki valtuutetut ovat myös ehdokkaat tavanneet. Meillä kaikilla on yhteenvetomme siitä, millaisia ominaisuuksia kolmessa loppusuoran ehdokkaassa on tarjolla. Valtuustolle on jaettu ansiovertailu, jonka mukaan hakijoista vain Tikkanen ja Rinne täyttävät täysin ne kriteerit, joita olemme kaupunginjohtajan valinnalle asettaneet.

Vihreä valtuustoryhmä on pohtinut paljon sitä, mitkä ominaisuudet ovat mielestämme kaupunginjohtajalla niitä kaikista tärkeimpiä.

Yksi tärkeimmistä taidoista on ihmisten kohtaamisen ja yhteistyön tekemisen taito. Kyky kuunnella ja keskustella sekä puhua selkeästi ja asioiden keskeiset sisällöt esille nostaen. Asioiden jaarittelu vie harvoin hyvään lopputulokseen. Laadukas vuorovaikutus luo pohjan myös hyvälle henkilöstöjohtamiselle sekä erilaisten verkostojen, niin kuntalaisten kuin vaikkapa yritysten kohtaamiselle. Eli kaikelle yhteistyölle. Ja tämä hyvä vuorovaikutus ja hyvät yhteistyötaidot edellyttävät tiettyä aitoutta ja lämpöä. Kovaa ja itseriittoista persoonaa on aina haastavampaa lähestyä kuin lämmintä ja inhimillistä ihmistä, eikä yhteistyö ole silloin sujuvaa.

Toisena keskeisenä tekijänä pidämme laaja-alaista asioiden ymmärtämistä sekä vahvaa julkisen sektorin tuntemusta. Kunta ei ole liikeyritys, jota voidaan johtaa tulos tai ulos -periaatteella. Kunnan toiminnan ja päätöksenteon rakenteet ovat monimutkaisia, ja mikäli niistä ei ole mitään kokemusta, voi päätöksenteon hitaus tuskastuttaa, jos on tottunut yritysmaailman nopeatempoiseen etenemiseen. Kunnassa taloudellisin ratkaisu ei aina lopulta ole se tuottavin ja paras. Eli pelkät euron kuvat silmissä meneminen voi olla kaupungin ja sen asukkaiden näkökulmasta tuhoisa tie, kuten meistä jokainen hyvin tietää. Siksi onkin syytä huomioida, että yhdellä hakijoista ei ole julkisen sektorin kokemusta eikä osaamista. Tämä on mielestämme puute, jota ei voi muilla ominaisuuksilla paikata.

Laaja-alaisuudella tarkoitamme sitä, että kaupunginjohtajan ei tarvitse eikä pidäkään olla yhden sektorin vahva substanssiosaaja. Me emme esimerkiksi tarvitse toista talousjohtajaa, sillä Raija Lindroos hoitaa kyseisen tontin jo aivan erinomaisesti. Kaupunginjohtajan tulee tarkastella kokonaiskuvaa sekä luoda ja luotsata eteenpäin kaupungin strategiaa. Jotta kaupunginjohtaja saa viranhaltijat ja luottamushenkilöt tekemään mahdollisimman laadukasta yhteistyötä keskenään, on hänen oltava persoonaltaan sellainen, jonka kanssa kaikki tulevat toimeen. Mikäli tapahtuu vahvaa jakautumista tykkääjiin ja ei-tykkääjiin, tyssää yhteistyö ja siten kaupungin kehittyminen kyllä nopeasti. Hyvä johtaja ei siis persoonallaan tai toiminnallaan jaa joukkoja kahtia vaan yhdistää porukan tekemään työtä yhteisen tavoitteen, eli hyvinvoivan Lohjan eteen.

Vielä viimeisenä haluan nostaa esille yhden ominaisuuden, ehkä sen kaikkein tärkeimmän. Kyseessä on itsereflektoinnin kyky. Sillä lopulta oikeastaan millään muulla ei ole väliä. Mikäli henkilöllä ei ole kykyä nähdä omia virheitään, ei hän voi koskaan kehittyä johtajana. Autoritäärinen johtaja, joka uskoo olevansa lähtökohtaisesti aina oikeassa, on pahinta, mitä voisimme edestämme löytää. Sen sijaan johtaja, joka pystyy ottamaan vastaan rakentavaa palautetta, näkee tekemänsä virheet ja muuttaa suuntaa tarvittaessa, voi luotsata kaupunkia aidosti kohti hyvää tulevaisuutta.

Vihreän valtuustoryhmän mielestä laaja-alaisin hyvien johtamisominaisuuksien yhdistelmä löytyy Inka Tikkaselta.

Kiitos.