Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä yleisö,

Perusopetuksen opetussuunnitelmaa eli opsia muutetaan valtakunnallisesti muutamien vuosien välein. Viimeisimmässä muutoksessa ryhmiteltiin perusopetuksen valinnaisuutta siten, että valinnaisuutta siirrettiin yläkoulusta alakouluun. Ensi elokuussa Lohjalla 8. luokalle saapuu ensimmäinen ikäluokka, joille ei enää tulla tarjoamaan ns. lyhytvalinnaisia yläkoulun 8. luokalla.

Yläkoulussa etenkin 8. ja 9. luokalla nuoret uiskentelevat murrosiän syvimmissä vesissä. Kuten meistä suurin osa tietää, muuttaa murrosikä nuoren aivotoimintaa tilapäisesti aika vahvastikin. Monilla teineillä laskee kiinnostus etenkin lukuaineisiin oikein urakalla. Helposti käy myös niin, että ns. ylhäältä tulleet, käskytetyt ja pakotetut (viralliselta nimeltään yhteiset) oppiaineet ärsyttävät. On kova halu päästä jo itse määrittelemään edes pieni osa omaa elämää, tekemään omia valintoja. Itse valittuihin asioihin motivaatiota riittää, muiden ”käskyttämiin” ei niinkään.

Olemme saaneet lukea syksyn aikana mm. kouluterveyskyselyiden tuloksista sen, että yläkoululaisten kouluviihtyvyys on laskussa. Tämä näkyy etenkin heikot akateemiset taidot omaavilla nuorilla. Samaisesta raportista käy ilmi, että yhä useampi nuori stressaantuu ja ahdistuu jo yläkoulussa. Mm. näistä syistä valinnaisaineet ovat tärkeitä juuri yläkoulussa. Valinnaisaineiden kautta nekin nuoret, jotka eivät menesty lukuaineissa, pääsevät näyttämään osaamistaan ja valinnaisaineet luovat kipeästi kaivattua vastapainoa lukuainepainotteiselle opiskelulle.

Valinnaisaineiden oppitunneilla nuori pääsee kokeilemaan vaikkapa hitsaamista, auton moottorin purkamista ja kokoamista, kuppikakkujen leipomista tai tietokoneanimaation tekemistä. Nämä valinnaiset voivat olla ratkaisevassa asemassa toisen asteen koulutusta valittaessa. Nämä ovat jo pieni kurkistus mahdolliseen ammattiin. Ja siihen ammattiin ei pääse, jollei saa peruskoulua pakettiin. Valinnaiset siis lisäävät opiskelumotivaatiota.

Tälläkin joukolla on käyty keskustelua siitä, että mikäli jotain lisärahaa opetukseen laitetaan, on sillä tuettava niitä oppilaita, jotka ovat syrjäytymisuhan alla. Yläkoulussa, keskellä teini-ikää, ei osalla nuorista ole valmiuksia ottaa vastaan tukea lukuaineisiin. Sen sijaan ne tunnit, jolloin saa tehdä itse valittua oppiaineitta, voivat tukea opiskelua enemmän kuin lisätunti vaikkapa äidinkielessä.

Valinnaisaineet tarjoavat myös vastapainoa kouluarjessa niille nuorille, jotka stressaantuen pyrkivät suorittamaan kaikkia oppiaineita mahdollisimman hyvin. Valinnaisaineena tarjottu stressinhallintakurssi voi säästää nuoren uupumiselta. Ja uupuminen on lopulta sekä rahallisesti että inhimillisesti huomattavasti kalliimpi vaihtoehto.

Esitän, että talousarvioon lisätään kohtaan 4.4.1 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan alaisiin määrärahoihin tarvittava määräraha (vuodelle 2022 n. 70 000 euroa), jotta 8.-luokkalaisille voidaan tarjota jatkossakin valinnaisaineita nykyinen määrä, eli 6h/vko.

Kiitos!