Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraava yleisö,

Käsissämme on tänään uuden kaupunginvaltuuston ensimmäinen talousarvio, jota kaupunginhallitus käsitteli kokouksissaan jo yhteensä yli kymmenen tunnin ajan. Se, että hallituksella meni aiheen parissa noin suuri tuntimäärä ei johtunut siitä, että talousarvio olisi ollut huonosti tehty. Päinvastoin. Olemme saaneet perehtyä selkeään, laadukkaasti tuotettuun asiakirjaan, joka on lisäksi esitelty meille päättäjille erinomaisesti. Heti aluksi haluankin kiittää talousarviota laatineita viranhaltijoita todella hyvästä työstä. Etenkin talousjohtaja Raija Lindroosille lämmin kiitos.

Myös lukujen osalta tämä talousarvio on huomattavasti miellyttävämpää luettavaa kuin pari edeltäjäänsä. Juuri tällä hetkellä Lohjan tilanne näyttää varsin valoisalta monellakin tapaa. Kaupunkimme on pitkästä aikaa muuttovoittoinen ja verotulomme ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Lisäksi valtion avustukset ovat tuoneet helpotusta koronan aiheuttamiin kuluihin, kuten maan hallituksen toimesta on luvattukin. Nyt siis näyttää hyvältä, mutta aina täytyy pitää mukana myös hieman pidemmän aikavälin tarkasteluun sopivat kiikarit.

Suurten investointien paineet ovat edelleen niskassamme. Monien investointien osalta päätökset on tehty edellisen valtuuston aikana ja nyt ne on saatettava loppuun. Pääosa suurista investoinneistamme on sellaisia, joiden edessä meillä ei ole vaihtoehtoja. Maksamme nyt kovaa hintaa siitä, että näitä investointeja on lykätty aivan liian kauan. Voisi kai karkeasti sanoa, että viimeiset 15 vuotta on säästelty mm. koulujen ja päiväkotien kunnossapidossa, joten rakennusten kunto on romahtanut. Vieläkin jotkut puhuvat siitä, miten kymmenen vuotta sitten kyllä osattiin pitää Lohjalla talouskuria ja eipä ollut tällaista investointitaakkaa. Eipä ollut ei. Tämä taakka sysättiin silloin tylysti tulevien päättäjien ja tulevien veronmaksajien harteille. Mutta turha on menneitä muistella. Nyt vaan olemme tämän realiteetin edessä ja tällä mennään. Hieman lisälaskua maksamme toki paikoitellen jo siitäkin, että investointeja on lykätty ihan viime vuosinakin vuosi kerrallaan eteenpäin. Kustannukset ovat vuosi vuodelta kallistuneet, joten loppulaskun summa on siten monissa investoinneissa oletettua suurempi. Mutta me selviämme investoinneista, mikäli pystymme pitämään kaupunkimme asukasluvun ja verotulot myötätuulessa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tämä on viimeinen talousarvio, jossa sote-rakenne on mukana kuluissa nykyisellä tavalla. Vuoden kuluttua olemmekin huomattavasti pienemmän budjetin äärellä. Eikä kukaan vielä tarkkaan tiedä, millainen se on. Emmekä me tiedä, mikä on koronan, tai jonkin muun viruksen vaikutus tuleviin vuosiin. Kristallipalloille olisi nyt käyttöä.

Kovasti on jo edellisissäkin puheissa, ja oletettavasti myös tulevissa, nostettu esille huolta siitä, ettemme vain sorru nyt tuhlailemaan ja kasvata käyttömenojamme sellaisiksi, että taloutemme kääntyy uuteen jyrkkään laskuun. Huoli on aiheellinen. Kuitenkin samalla meidän täytyy pitää mielessämme kysymys siitä, mitä Lohjan kaupunki tarjoaa jatkossa asukkailleen. Miten toteutamme jatkossa kunnan keskeisintä tehtävää, eli huolehdimme lohjalaisten hyvinvoinnista? Miten turvaamme laadukkaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä huolehdimme siitä, että esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistetaan. Sillä kunnan ja siten meidän päätöksentekomme vastuulla on kuitenkin se, puhummeko tulevaisuudessa lohjalaisten hyvin- vai pahoinvoinnista. Pidetään siis huolta siitä, että teemme kaikkemme sen eteen, että voimme tulevina vuosina ylpeinä todeta, että Lohjan panostukset hyvinvoinnin edistämiseen näkyvät sekä inhimillisenä että taloudellisena voittona.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy käsittelyssä olevan talousarvion tehden siihen hetken kuluttua kuitenkin yhden muutosesityksen.