Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraava yleisö

Liessaari on yksi Lohjan upean luonnon ja lukuisten saarten helmistä. Veikkaanpa, että jokainen meistä on joskus Liessaaressa käynyt. Varmasti suurin osa lohjalaisista on kiertänyt Liessaaren luontopolun nauttien saaren upeasta luonnosta ja kenties istahtanut eväiden syöntiin joko vanhan tai uuden laavun tulille. Uimarannallakin lienee lähes jokainen joskus käynyt ja Liessaaren silta on tullut tutuksi ympäri Suomea Vallilan verhokankaan muodossa. Uskoisin, että kukaan meistä ei kiistä sitä, etteikö Liessaari olisi meille lohjalaisille tärkeä ja arvokas luonto- ja virkistyskohde.

Liessaari on monille myös oma mökkisaari, jossa Lohjan kaupungilla on omistuksessaan vuokrattavia tontteja. Nyt olemme päättämässä näiden tonttien tulevien vuokraehtojen raameista. Lisäksi päätösesityksessä todetaan varsin ympäripyöreästi, että kaupungin tekninen toimi sekä Lohjan Liikuntakeskus toteuttavat voimavarojensa mukaan mahdollisia toimia alueella. Tästä viimeisestä pykälästä ei käy erityisesti ilmi, millaisista toimista voisi mahdollisesti olla kyse. Olettaisin kuitenkin, että kyseisillä toimilla viitataan alueen ylläpitämiseen ja kunnostamiseen sekä mahdolliseen pienimuotoiseen kehittämiseen.

Kuten jo puheenvuoroni alussa totesin, on Liessaaren alue kokonaisuudessaan merkittävä osa lohjalaista lähiluontoa ja virkistysalueena ehdottoman tärkeä. Siksi esitänkin, että Liessaaren alueelle laaditaan kattava kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma. Tämän suunnitelman ajatuksena on, että Liessaaren alueen kehittämistä tarkasteltaisiin kokonaisuutena. Olemmehan moneen kertaan käyneet keskustelua siitä, että liian usein tarkastelemme kokonaisuuksien sijaan asioita pieninä palasina. Siksi koen, että tänään päätettävien tonttiasioiden jälkeen olisi kaupunkilaisten edun mukaista aloittaa Liessaaren kokonaisuuden suunnittelu.

Kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma tulisi laatia kaupunkilaisia kuullen sekä kaikkien Liessaareen liittyvien toimijoiden kanssa yhteistyössä. Suunnitelmassa tulisi siis huomioida niin veneilijät, pyöräilijät, jalankulkijat, mökkiläiset, retkeilijät kuin parkkipaikalle autoilevatkin.

Suunnitelmassa tulisi tarkastella sekä Liessaaren luonto- että virkistysarvoja. Nämä eivät ole onneksi automaattisesti ristiriidassa keskenään. Suunnitelmassa olisi hyvä pohtia myös sitä, voisiko mahdollisia vapautuvia vuokratontteja hyödyntää laajemmin kaupunkilaisten etua ajatellen kuin vuokraamalla ne yksityiskäyttöön.

Mikäli puheenjohtajalle sopii, teen tässä kohdassa käsiteltävänä olevaan pykälään liittyen toimenpidealoitteen:

Toimenpidealoite 25.8.2021 Lohjan kaupunginvaltuustossa:
29§ Liessaaren ranta-asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen hinnoittelu ja luovuttaminen olevien maanvuokrausten osalta   Toimenpidealoitteena esitämme, että Liessaaren alueelle laaditaan kattava kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma vuosien 2022-2023 aikana. Suunnitelmassa huomioidaan sekä alueen luonto- että virkistysarvot sekä alueen käyttöä siten, että alue palvelisi laajasti kaupunkilaisia. Suunnitelma laaditaan kattavassa yhteistyössä alueen eri käyttäjien kanssa.