Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä valtuuston kokousta seuraava yleisö,

Kun kymmenen vuotta sitten aloitin työni Lohjan keskustassa sijaitsevassa yläkoulussa, selvisi minulle hyvin nopeasti, että Tennarin tilat ovat auttamattoman pienet jo pelkän koululiikunnan näkökulmasta. Kuluneiden vuosien aikana perusopetuksen tuntirakennetta on muutettu siten, että kaikille yhteisiä liikunnan oppitunteja on nykyään enemmän kuin ennen. Lisäksi taide- ja taitoaineiden valinnaisuuden määrää on lisätty. Liikunta on yksi viidestä taide- ja taitoaineesta, joten myös valinnaisaineena liikunnan opetusmäärät ovat lisääntyneet.

Olemme siis täysin kiistattomasti sen tosiasian edessä, että Lohjalle tarvitaan lisää liikuntatiloja niin koululiikunnan kuin vapaa-ajan harrastustoiminnan näkökulmista. Olisi tarvittu jo melkoinen tovi sitten. Ja että liikuntatilojen tulee tarjota mahdollisuus monipuoliseen ja vaihtelevaan liikuntaan. Kehärummun tahtiin kipittäminen liikuntasalissa ei ole enää tätä päivää, vaikka me 70-luvun lapset sitä aikoinaan koululiikunnaksi kutsuimmekin.

Tennarin laajennusta ja vanhan osan peruskorjausta on suunniteltu nyt vuosia. Hankesuunnitelmakin on jo pyörähdellyt useamman toimielin päätöksenteossa eri muodoissa. Olisiko nyt vihdoinkin aika hyväksyä tämä hankesuunnitelma ja päästä mahdollisimman pian itse rakentamisen pariin.

Vihreä valtuustoryhmä on keskustellut Tennarista useaan otteeseen. Keskusteluistamme haluamme nostaa esille seuraavat huomiot:

  • Sekä uuden rakentamista että vanhan korjaamista tulee valvoa huolellisesti. Kuten kaikki tiedämme, on Lohjallakin vuosien saatossa tehty mm. korjausrakentamista, jossa rakennusvalvonta ei ole hoitanut valvontatehtäväänsä huolellisesti. Niitä virheitä on sitten korjailtu kerran jos toisenkin, veronmaksajien rahat korjausten korjauksiin tuhlaten. Näin ei ole enää varaa eikä järkeä toimia. Vihreä ryhmä luottaakin siihen, että nyt Lohjan kaupungilla on riittävät resurssit ja viroissa toimivilla henkilöillä riittävä osaaminen, jotta valvontavirheitä ei enää tapahdu. Haluamme luottaa siihen, että sekä uudisosa että vanha osa sisäilmakorjauksineen ovat taatusti laadukkaat, turvalliset ja toimivat, kun tämä hanke valmistuu.
  • Valtuustoryhmämme mielestä on hyvä, että uudisosaan tuleva kuntosali on suurempi, kuin mitä alun perin oli suunniteltu. Koulujen liikuntaryhmien oppilasmäärät ovat ajoittain todella suuria, lähes 30 oppilasta, joten suurempi sali mahdollistaa ryhmän kaikkien jäsenten liikkumisen samanaikaisesti. Liikaa ovat koululaiset joutuneet vuosien saatossa liikuntatunneilla istumaan ja odottamaan. Lisäksi on tärkeää, että voimistelutilat ovat koululaisryhmien käytössä päivisin. Siten saadaan niitä kaivattuja lisäneliöitä sekä monipuolisuutta koululiikunnan käyttöön.
  • Nyt hankesuunnitelma jättää vielä avoimeksi sen, rakennetaanko uudisosaan parvikatsomo. Valtuustoryhmämme mielestä katsomorakenne on voimistelutiloissa tarpeen. Tuntuu hassulta, että sali rakennettaisiin sellaiseksi, että kilpailujen järjestäminen on mahdollista, mutta riittävää katsomotilaa ei olisikaan tarjolla. Kuinka moni olisi valmis menemään katsomaan LOSB:n salibandypelejä siten, ettei salissa olisi kunnollista katsomoa?

Lopuksi ryhmämme haluaa nostaa esille sen, että hyvinvoinnin tukeminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen ovat tulevaisuudessa kunnan lakisääteisten tehtävien ehdottomassa keskiössä. Ja hyvinvoinnin keskiössä yhtenä tekijänä on puolestaan liikunta. Toisin sanoen kaikki se, mitä me panostamme kuntalaistemme liikunnan lisäämiseen lisää myös kuntalaisten hyvinvointia. Ja vähentää kuluja terveydenhuollon sektorilta. Näitä muuttujia tullaan jatkossa seuraamaan vielä nykyistäkin tiukemmin. Toivomme myös, että tulevaisuudessa hyvinvointitoimintaa vahvistetaan vielä palkkaamalla Lohjalle hyvinvointikoordinaattori.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy nyt esitetyn Tennarin hankesuunnitelman ja toivoo, että hanke toteutetaan sitä enää yhtään pienentämättä tai karsimatta. Toivomme hankkeelle ripeää ja onnistunutta etenemistä.

Kiitos.