Uusi laki oppivelvollisuuden laajentamisesta astui osin voimaan jo 1.1.2021 ja kokonaisuudessaan 1.8.2021.

Pykälän 31 esittelytekstissä käytetään vielä tulevaan viittaavaa aikamuotoa, kun puhutaan lain voimaantulosta. Tämä esittelytekstin ensimmäinen virke kertoo surullisesti sen, miten tämä pykälä ei ole käsittelyssä oikeaan aikaan vaan asian valmistelu on viivästynyt pahemman kerran.

Oppivelvollisuuslain uudistaminen on ollut tiedossa jo vuoden, pari. Olen omasta puolestani, työni vuoksi, ollut helmikuusta alkaen yhteydessä sivistysjohtajaan tiedustellen sitä, miten Lohjalla toteutetaan uuden lain velvoittama tehostettu oppilaanohjaus sekä ohjaukseen liittyvä laajennettu ja tarkennettu ohjausvastuu. Asiaa käsiteltiin erilaisissa palavereissa kevään aikana, mutta valmista ei meinannut tulla, vaikka kaikki elementit asian hoitamiseksi oli olemassa ja ne käytiin palavereissa läpi.

Huhtikuussa kysyin sivistysjohtajalta, milloin asia saadaan valmiiksi, jotta kokonaisuus ehtisi toukokuussa Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan käsittelyyn ja siten kesäkuussa vielä valtuustoon. Tätä aikataulua peräänkuulutin, jotta Lohjalla olisi toimittu lain voimaantulon aikataulun mukaisesti eli kirjaukset hallintosääntöön olisi päätetty ennen lain voimaantuloa. Kun tätä kyselin, sain toistuvasti vastauksen, että asia on hoidossa. Nyt joudun toteamaan, että eipä se sitten näköjään ollutkaan.

Onneksi saamme kirjaukset kuntoon nyt. Kuitenkin tosiasia on se, että Valpas-järjestelmä on ollut käytössä kirjausvelvoitteineen jo usean viikon ajan, kuten laissa on säädetty. Jatkoa ajatellen toivon todella, että Lohjalla hoidetaan valmistelutyö ajoissa. Mielestäni tämä ei ole millään muotoa kohtuuton toive viranhaltijoille. Repliikit keväällä ja asia on hoidossa, eivät riitä.

Kiitos.