Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja valtuuston kokousta seuraava yleisö:

Pohdimme juuri viime viikonloppuna valtuustoseminaarissa Lohjan veto- ja pitovoimatekijöitä. Yhdeksi kaupunkimme vahvuuksista totesimme monipuoliset ja edulliset harrastamisen mahdollisuudet. Lohjalla voi harrastaa mm. kuvataidetta, musiikki, teatteria, luonnossa liikkumista sekä todella monipuolisesti liikuntaa.

Nyt päätöksenteon kohteena olevassa aloitteessa on esitetty, että Lohjalle rakennettaisiin uusi frisbeegolf-rata. Frisbeegolf on noussut viime vuosina erittäin suosituksi urheilu- ja kuntoilumuodoksi etenkin nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Lajin harrastamisen voi aloittaa helposti, ilman suuria panostuksia välineisiin sekä ilman sitoutumista säännöllisiin harrastusaikoihin tai kalliisiin jäsenmaksuihin. Lajin edullisuus on tuonut siten vähävaraisille perheillekin mahdollisuuden harrastaa, vaikka koko perheen voimin, yhdessä. Frisbeegolf liikuttaa tällä hetkellä suurta joukkoa nuoria, etenkin nuoria miehiä, jotka eivät muuten juurikaan liikkuisi ja ulkoilisi. Toki lajin parissa viihtyvät myös monet aktiiviurheilijatkin.

Lohjalla on jo toiminnassa ja aktiivisessa käytössä Roution 9-väyläinen rata sekä Sammatin ja Laakspohjan eli Lempolan 18-väyläiset radat. Lajin harrastajia on kuitenkin tällä hetkellä jo niin paljon, että etenkin Laakspohjan rata on usein todella ruuhkainen. Oman haasteensa varsinkin nuorille, 10-15-vuotiaille harrastajille tuo se, että nykyiset radat ovat suurelle lohjalaisten joukolle haastavan kulkuyhteyden ja pitkän matkan päässä. Virkkalasta matkaa Lempolaan on reilusti yli 10 kilometriä ja Lohjan keskustastakin noin viisi kilometriä. Nämä ovat melkoisia matkoja silloin, kun ainoana kulkuvälineenä on polkupyörä.

Aloitteessa ehdotettu ja nyt toteutettavaksi esitetty uusi rata tulisi sijainniltaan mainioon paikkaan. Se olisi saavutettavissa pyöräillen niille, joille matka Lempolaan tai Sammattiin on turha pitkä. Samalla rata palvelisi mm. Metsolan, Ojaniitun sekä Ojamonharjun koulun oppilaita osana monipuolista koululiikuntaa.

Tämän aloitteen ripeä eteenpäin vieminen on osoittanut sekä Lohjan Liikuntakeskuksen väeltä että kaupungin viranhaltijoilta erinomaista halua ja kykyä tarttua toimeen. Tällaiseen ehdotukseen tuleekin tarttua välittömästi, sillä juuri nyt tämän lajin suosio on korkealla. Paikallisten harrastajien lisäksi uusi rata tulee vetämään puoleensa lajin harrastajia myös mm. pääkaupunkiseudulta. Kun ulkopaikkakuntalainen tulee ensin heittämään läpi Laakspohjan radan, käy hän suurella todennäköisyydellä jossain paikallisessa ravintolassa syömässä tai asioi kaupassa ennen kuin siirtyy heittämään uudelle Kanttarelli-radalle. Lisäksi uusi rata mahdollistaa Lohjan tunnettavuuden lisäämisen laajemman kilpailutoiminnan kautta.

Vielä lopuksi kiitokset Liikuntakeskukselle, jossa on jo pohdittu myös oheistoimintojen rakentamista radan yhteyteen. Helpompi 9-väyläinen harjoittelurata, kävelypolut sekä mahdolliset ulkokuntosalilaitteet tekisivät alueesta erinomaisen liikunta-alueen mm. perheiden yhteistä ulkoilua ajatellen.

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa lämpimästi uuden frisbeegolf-radan rakentamista Kanttarelli-reitin alueelle.