Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat.

Metsä on aina kuulunut meidän suomalaisten arkeen. Metsä on tarjonnut leivän, metsä on tarjonnut suojan, metsä on tarjonnut levon ja rauhan ja tilaisuuden kohdata monimuotoinen luonto niin kasvien kuin eläimistön osalta.

Mutta metsä on luonut myös eripuraa, kylvänyt riidan siemeniä, johtanut tiukkoihin yhteenottoihin.

Nuo edellä luettelemani julistuksenomaiset fraasit olivat mielessäni, kun vähän pelonsekaisin tuntein mietin, millaiseen lopputulokseen kaupungin metsästrategiatyöryhmä päätyy.

Syntyykö eripuraa ja kylvetäänkö riidan siemeniä vai onko työryhmä yhtä mieltä siitä, että metsä on enemmänkin kuin pelkkä taloudellista hyvinvointia tuottava maaomaisuus?

Huoleni osoittautui turhaksi. Työryhmä on tehnyt erittäin hyvää työtä. Lohjan metsästrategia 2050 on kattava ja hyvällä asiantuntemuksella laadittu asiakirja. Tästä suurkiitos työryhmälle.

Arvoisa puheenjohtaja

Lohjan kaupungin metsäomaisuiden yhteispinta-ala on noin 2500 hehtaaria, josta metsämaan osuus on noin 70 prosenttia eli vajaat 1800 hehtaaria.

Se on ihan merkittävä määrä maata, joten siitä on ehdottomasti pidettävä erittäin hyvää huolta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun metsäohjelman periaatteet ja tavoitteet jalkautetaan käytäntöön, niin kenellekään ei ole epäselvää, toimimmeko yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Huomattava osa kaupungin metsistä on talousmetsiä, joiden hakkuista saatavilla tuloilla katetaan kaupungin taloutta. Metsäohjelman mukaan näin tapahtuu vastaisuudessakin, mutta merkillepantavaa on, miten strategia hakkuita ohjeistaa. Metsiä ei pidä hakata liian nuorena, vaan annetaan puiden kasvaa riittävän suuriksi, jolloin sama tuotto saadaan pienemmillä hakkuuhehtaareilla. Tämä on hyvä periaate.

Arvoisa puheenjohtaja

Meidän vihreiden mielestä Lohjan uuden metsäohjelman tärkeimmät tavoitteet löytyvät kuitenkin metsien monimuotoisuuden kehittämisessä ja erityisesti virkistyskäytössä ja suojelutavoitteissa. Eli sellaisissa asioissa, jotka palvelevat kaikkia kaupunkilaisia.

On ilahduttavaa, että nämä tavoitteet on kirjattu selkeästi strategiaan. Lainaankin tässä suoraan mitä metsätyöryhmä on sanonut esimerkiksi monimuotoisuuden lisäämisestä:

”Metsissä elää merkittävä osa kaikista Suomen eliöistä sekä eläimistä, joten metsien monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen on yksi metsätyöryhmän tärkeimmistä strategisista linjauksista. Metsien monimuotoisuuden ylläpitäminen (puut, kasvit, eliöt, eläimet, jne.) parantaa metsien resilienssiä  (elinympäristöjen kykyä kohdata muutos) sekä antaa lajeille paremmat mahdollisuudet selvitä ilmastonmuutoksen tuomista muutoksista.”

 

Toinen kohta, jonka haluan nostaa esille, on metsien virkistyskäytön lisääminen:

”Metsätyöryhmän näkemyksen mukaan metsät ja luonto on tärkeä osa lohjalaisten elämää ja Lohjan kaupunkia. Ihmisten luontosuhteesta ja sen tärkeydestä on viime aikoina alettu keskustelemaan valtamediassa ja nykyinen koronatilanne on antanut tälle keskustelulle vielä lisää tuulta purjeiden alle. Lohjan perinteet ja valtamedian trendit huomioiden metsätyöryhmä haluaa lisätä metsien virkistysarvoja Lohjan alueella. Metsien virkistysarvoja lisäämällä taataan se, että kuntalaiset jatkossakin pääsevät nauttimaan monipuolisesta lähiluonnosta päivittäin.”

Taidatkos sen paremmin sanoa.

En halua tulkita työryhmän näkemyksiä, mutta mielelläni luen tuon edellä olevan kirjauksen myös niin, että kaupungilla pitäisi olla nykyistä enemmän metsäalueita, jotka olisivat tarkoitettu nimenomaan virkistyskäyttöön. Sellaisille metsäalueille on ehdottomasti tarvetta. Tiedämme hyvin, kuinka kuormitettu esimerkiksi Karnaistenkorpi alkaa jo olla.  

Arvoisa puheenjohtaja

Aina on kuitenkin asioita, jotka olisi voinut ottaa paremmin huomioon Lohjan metsäohjelman valmistelussa. Me vihreät olisimme toivoneet, että strategian valmistelutyössä olisi kysytty myös esimerkiksi liikunta- ja ympäristöjärjestöjen näkemyksiä. 

Emme tee mitään vastaesitystä, mutta toivomme, että kun strategiaa sovelletaan käytäntöön, niin mukana keskusteluissa ovat esimerkiksi juuri paikalliset liikunta- ja ympäristöjärjestöt sekä kaupungin ympäristötoimi. Myös esillä olleet yleisöillat olisivat varmasti paikallaan.

Vihreiden valtuustoryhmä hyväkyy kaupunginhallituksen päätösesityksen.

 

Urpo Uotila