Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat

En liene väärässä todetessani, että kun valtuusto tänään päättää perustaa Kruotinojan luonnonsuojelualueen, yksi monivaiheinen urakka on saatu päätökseen,

Miksi näin? On palattava neljän vuoden taakse, jolloin edellisen vaalikauden kaupunginvaltuusto viime töikseen sai käsiteltäväkseen Paula Nordströmin tekemän aloitteen luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Aloite liittyi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksiin, joiden yhtenä osana oli, että kunnat perustaisivat uusia luonnonsuojelualueita luontolahjana 100-vuotiaalle Suomelle. 

 Kaupungin viranhaltijat ryhtyivät valmistelemaan asiaa, ja vetovoimalautakunnan lupajaoston ja kaupunginhallituksen yksimielisten esitysten jälkeen asia tuli nykyisen kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Esitys oli, että Liessaareen ja Paloniemen edustan saariin olisi perustettu luonnonsuojelualueet. Valtuusto kuitenkin tyrmäsi esitykset värikkään keskustelun ja tiukan äänestyksen jälkeen, mutta päätti, että aloite pidetään vireillä.

Nyt nelisen vuotta myöhemmin aloitteen taival odottaa lopullista päätöstä. Päätösesityksen mukaan luonnonsuojelualuetta ei perustettaisi sen enempää Liessaareen kuin Paloniemen edustan saarin. Sen sijaan Lohjan hieman jälkijättöinen lahja itsenäisyyttään neljä vuotta sitten juhlineelle Suomelle on, että kaupunki perustaa Kruotinojan luonnonsuojelualueen.

Arvoisa puheenjohtaja

Kuten päätösesityksen perusteluista käy hyvin ilmi, Kruotinoja on ilman muuta luonnonsuojelualueen arvoinen kohde. Se on lähellä asutusta ja Pappilankorven teollisuusaluetta, mutta siitä huolimatta se on säilynyt luonnoltaan varsin monipuolisena alueena. Kun Kruotinoja saa nyt luonnonsuojelualueen virallisen statuksen, sen merkitys esimerkiksi lähivirkistysalueena voi kasvaa.

Arvoisat valtuutetut, kyllä kuulitte aivan oikein, käytin sanaa lähivirkistysalue. Tein sen täysin tietoisesti, jotta me kaikki ymmärtäisimme, että luonnonsuojelualue ei ole pelkkä risukko tai ryteikkö, jossa ei saa liikkua. Vähän tällainen mielikuva syntyi joistakin puheenvuoroista, kun valtuusto joulukuussa 2017 tyrmäsi nuo edellä mainitut Liessaaren ja läheisten saarten luonnonsuojelualuehankkeet.

Kruotinojasta voi tulla mielenkiintoinen kohde tutustua lehtoalueen kasvillisuuteen ja eläimistöön.  Jos ja kun – näin vilpittömästi toivon – kaupunki tekee alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, se helpottaa huomattavasti liikkumista kaupungin uusimmalla luonnonsuojelualueella.

Arvoisa puheenjohtaja

Lohjalla on runsaat 200 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 1500 hehtaaria. Kaupungin omia luonnonsuojelualueita taitaa olla viitisentoista ja tuosta 1500 hehtaarin määrästä kaupungin osuus on parisen prosenttia. Se ei ole kovin paljon ja totuus lieneekin, että aika harvakseltaan kaupunki on viime vuosina haravoinut alueita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelualueen kriteerit.

Tänä maailman aikana on kuitenkin erittäin tärkeää, että uusia luonnonsuojelualueita perustetaan niin yksityisten, valtion kuin kuntien toimesta. Puhdas luonto, luontoarvot kasveineen ja eläimineen ovat asioita, joiden merkitystä ei voi liikaa korostaa meidän ihmisten elämänlaadun kannalta.

Vaikka Lohjan kaupungilla ei juuri nyt ole Kruotinojan lisäksi perusteilla uusia luonnonsuojelualueita, on meillä muutama todella iso hanke, jotka toteutuessaan varmasti voivat tarjota kaupunkilaisille runsaasti uusi luontovirikkeitä.

Näitä ovat mm. Liessaaren ja Karnaistenkorven kehittäminen, Ollisaaren virkistyskäyttö sekä  

kaupungin omien metsien tuleva käyttöstrategia. 

Ei pidä myöskään unohtaa Lohjan markkinointia järvikaupunkina. Meidän on huolehdittava siitä, että se ei jää vain sanahelinäksi. 

Jos nämä hankkeet pystytään viemään maaliin onnistuneesti, kaupunkilaisten ulottuvilla olevat luonto- ja virkistyskohteet lisääntyvät merkittävästi.

Sanomattakin on selvää, että se on pelkästään hyvä asia niin kaupunkilaisten hyvinvoinnin kuin kaupungin vetovoimaisuuden kannalta.

Vihreiden valtuustoryhmä tukee Kruotinojan luonnonsuojelualueen perustamista.

 

Urpo Uotila