Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat

 

Yrityskiinteistöyhtiötä on Lohjalla suunniteltu pitkään, ei välttämättä tällä nimellä, mutta kuitenkin samantapaisella toimintaperiaatteella.

Tällä valtuustokaudella asiaa on valmisteltu konserni- ja omaisuusjaostossa, josta se on tullut perusteellisen valmistelun jälkeen kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi. Pohjaesityksenä on, että yrityskiinteistöyhtiö perustetaan.

Mielestäni on hyvä ajatus, että perustamme tällaisen kaupungin kokonaan omistavan yhtiön, jonka keskeisenä tehtävänä on tontti- ja kiinteistöpolitiikan avulla auttaa yrityksiä sujuvasti sitoutumaan ja sijoittumaan Lohjalle.

Niinpä yllätyin, kun julkisuudessa on alkanut tihkua kommentteja, että tällaista yrityskiinteistöyhtiötä ei kannattaisi perustaa, vaan että yrityksiä palveltaisiin lähtökohtaisesti samojen periaatteiden mukaisesti kuin tähänkin asti.

Perusteluna on mainittu mm. se, että koska uusi yhtiö olisi osakeyhtiö, niin sitä koskisi mm. tiukempi avoimuus- ja julkisuuskäytäntö verrattuna julkisen hallinnon vastaaviin periaatteisiin.

Myös valvonta ja yhtiön toiminnan peräänkatsominen on kyseenalaistettu. Kärjistetysti sanoen on arveltu, että kaiken maailman konsultit ja virkamiehet – jos tällainen ilmaisu nyt sallitaan – sumplisivat yhtiössä keskenään salassa päätöksiä, joihin luottamushenkilöiden olisi vaikea puuttua.

Totta on, että osakeyhtiö on velvollinen kertomaan asioistaan osakeyhtiölaissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti, jotka siis ovat tiukemmat kuin julkisessa hallinnossa.

Mutta vaikka näin on, mielestäni tilannetta pitää tarkastella siltä pohjalta, millainen tämä yhtiö olisi käytännössä meidän luottamushenkilöiden näkövinkkelistä.

Ensinnäkin se on kokonaan kaupungin omistama.

Toisekseen valtuusto nimeää hallituksen.

Kolmanneksi yhtiön toimiala on tärkeä, mutta niin rajattu esimerkiksi konserniavutuksen suhteen, että ns. sumpliminen ja muu vastaava vilunki on käytännössä aika mahdotonta.

Yksinkertaistettuna: Kaupunki, siis valtuusto perustaa yhtiön, jonka kaupunki omistaa kokonaan, valitsemme hallituksen ja hyväksymme yhtiön toimintaperiaatteet. Tätä taustaa vasten yhtiön ylle levitetyt uhkakuvat ovat minimaaliset.

Eli summa summarum, minun mielestäni yhtiön perustamiselle ei kaupungin näkökulmasta katsoen pitäisi olla mitään estettä.

 

Arvoisa puheenjohtaja

Mietitään asiaa vielä yrittäjän kannalta.

Olemme puhuneet vuosien varrella useasti ja kauniisti, miten haluamme edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä Lohjalla.

Jos nyt tyrmäämme yrityskiinteistöyhtiön perustamisen sillä perusteella, että pelkäämme yhtiön toimivan liian itsenäisesti ja kenties jopa hieman salaillen, niin millaisen kuvan se antaa yrittäjälle? Tuskin kovin positiivista, jos yrittäjä kokee, että kaupungissa kiistellään siitä, mikä on paras toimintamalli yritysten toimintaedellytysten, tässä tapauksessa tontti- ja kiinteistöpolitiikan tukemiseksi: nykyinen aika kankeahko vai hyvässä valvonnassa olevan yrityskiinteistöyhtiön tarjoama sujuva toimintamalli.

Syntyykö tästä kaikesta kiistelystä kaupungille viime aikoina paljon puhuttua mainehaittaa ja huonoa julkisuuskuvaa?

Mene ja tiedä, mutta sen tiedän, että näinä aikoina yritykset tekevät aika ripeästi strategisia päätöksiä sen suhteen, missä päin ne kokevat saavansa yritykselleen parhaat toimintaedellytykset.

Lopuksi mielestäni kaikkein tärkein kysymys.

Miten haluamme nähdä, onko yrityskiinteistöyhtiö mahdollisuus vai uhka Lohjalle, täällä toimiville tai tänne muuttoa harkitseville yrityksille?

Kukin voi miettiä vastausta omalta osaltaan ja peilata sitä siihen, että meidän on kuntana pystyttävä luomaan uskoa yrityskentälle ja pidettävä huoli siitä, että yritysystävällinen ilmapiiri säilyy Lohjalla.

Vihreiden valtuustoryhmän enemmistö on pohjaesityksen kannalla, mutta tässä muuttuneessa tilanteessa teemme kuitenkin seuraavan muutetun päätösesityksen:

 

 Valtuusto päättää palauttaa yrityskiinteistöyhtiön perustamisen uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiaan palataan, kun uusi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian ja siihen kirjattavat kaupungin elinvoimaa edistävät toimet.

 

Tällä toimenpiteellä estämme sen, että emme vahingossakaan heitä lasta pesuveden mukana pois.

.

 

Urpo Uotila