Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat

Kun näimme esityslistalla hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 pykälän, olimme hämmentyneitä. Onhan nyt jo joulukuu 2020 ja parin viikon päästä on jo vuosi 2021. Ymmärrämme, että osa tilastoita ei valmistu heti vuoden vaihteen jälkeen, mutta näin kauaa ei kuitenkaan niihin mene. Mistä tämä johtuu? Onko viranhaltijoiden pöydällä liikaa töitä vai onko hyvinvointityö kenenkään työpöydällä?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä. Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Hyvinvointia ja terveyttä on edistettävä kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Myös terveydenhuoltolaissa määritellään laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta.

Arvoisa puheenjohtaja

Jo  83 % kunnista on nimennyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin tai vastaavan. Hyvinvointikoordinaattori on keskeinen kunnan eri toimialoja yhdistävä sekä alueellista yhteistyötä koordinoiva toimija. Hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa.

Kun katsoo 2019 vuoden tuloksia, on todettava, että Lohjalla jos missä koordinaattorille olisi tarvetta. Hyvinvointikertomus oli surullista luettavaa. Melkeinpä hienojen tuloksia kertomuksessa oli vain asunnottomuuden vähentyminen, työttömyyden varsinkin nuorisotyöttömyyden aleneminen sekä toimeentuloa saavien määrän lasku. 

Esittelytekstissä kerrotaan, että hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa luodaan katsaus kuntalaisten hyvinvoinnin tilaan, seurataan valtuustokaudella asetettujen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Kuitenkin kertomuksesta löytyy enemmän huolenaihaita: Nuorten ylipaino, huono terveydentila, humalajuominen, huumekokeilut sekä yksinäisyys. Myös koulu-uupumus sekä varsinkin alakouluissa kiusaaminen oli kasvussa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen selvityksen mukaan korona-aika on lisännyt opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeongelmia.

Mennyttä emme voi muuttaa, mutta tulevaisuuteen voimme vaikuttaa. Kuluneeseen vuoteen ja tulevaisuuteen tehdyt tavoitteet ja toimenpideohjelmat luovat myös konkretiaa. Nyt meidän on avoimesti arvioita, mikä toiminnastamme on vaikuttavaa ja mikä ei. Sote uudistuksen jälkeen Hyte-työstä tulee entistäkin merkityksellisempää kunnan toimintaa. 

Meidän tehtävänä on opastaa, innostaa ja auttaa uuden äärelle. Tarjota valintojen paletti ja sopiva sivellin. Kehittää palveluita niin, ettei kukaan pääsisi tippumaan ja vahvistaa niitä rakenteita, jotka syrjäyttämisen ja eriarvoistamisen sijaan kannattelevat.

 

Jani Méling