Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuuntelijat

Valtuustolle vuosittain tehtävä hyvinvointikertomuksen raportti on tärkein ja ainoa kokonaisvaltainen tietolähde, joka meille jaetaan liittyen kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja niiden edistämiseksi tehtäviin toimenpiteisiin. Tässä vuoden 2019 raportissa on nostettu erityiseen tarkasteluun Huolenaiheita-kohdat. Uskon, että kaupungillamme on vahva tahtotila tehdä asioita hyvin ja oikein. Tulevaisuuden visiot ja kärkien tavoitteet näyttävät erittäin hyviltä, jopa kunnianhimoisilta tämän hetken tilanteeseen peilatessa, koska huolenaiheita meillä riittää paljon. Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että nämä ongelmakohdat nostetaan tässä raportissa selkeästi esiin, niihin pureudutaan juuria myöten hyvin, ja että ennen kaikkea jokaiseen niihin löydetään oikea ratkaisu. Visioiden ja tavoitteiden saavuttamiseen täytyy olla olemassa realistiset ja tilannekohtaiset ratkaisut.

Erityisesti minua huolettaa nuorten hyvinvointi tässä kaupungissa. Raportin lukeminen lasten ja nuorten osalta oli haastavaa luettavaa; raportin perusteella liian moni asia ei ole nuorillamme hyvin. Tuli vaikutelma, että lohjalaiset nuoret kokevat itsensä yksinäisiksi ja jopa tarpeettomiksi, näkymättömiksi. Olemme käyneet Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa usein vapaata keskustelua lohjalaisten nuorten päihteiden käytön yleisyydestä. Ja kuten raportista voidaan lukea, päihteet ovat todellakin onnistuneet löytämään tiensä lohjalaisen nuorison keskuuteen. Päihteiden käytön, sekä alkoholin että huumeiden, prosenttiosuus on vertailukunnista suurin! Tämä on asia, johon meidän on löydettävä nopeasti konkreettinen apu ja ratkaisu. Jos tendenssi jatkuu samanlaisena, meitä odottaa tulevaisuudessa entistä suuremmat, lähes ratkaisemattomat haasteet. On selvää, että perheiden kuulemiseen ja tukemiseen tarvitaan entistä enemmän panostusta aivan neuvolapalveluista saakka. Tuen ja kuulemisen lisäksi meillä täytyy olla harrastusmahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille. Mielekästä ja tavoitteellista tekemistä sekä turvallisia opettavia ja ohjaavia aikuisia, jotka yhdessä auttavat jokaista löytämään omia vahvuuksia ja oman paikkansa yhteisössä. Harrastukset myös vähentävät yksinäisyyden kokemuksia. Harrastusmahdollisuuksien väheneminen ja lasten harrastusmaksujen jatkuva korottaminen vähentää monen mahdollisuutta osallistua toimintaan. Kaupunkimme huonosta taloustilanteesta huolimatta tätä pitäisi välttää viimeiseen asti. Toivon, että onnistumme löytämään ratkaisun tähän asiaan, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus yhteen hyvään ja mielekkääseen harrastukseen. Se tarkoittaa myös sitä, että harrastusten täytyy löytää tie
lasten luo. Tarvitsemme uusia ideoita ja suunnitelmia myös siihen, miten jo kaupungissamme valmiina olevia harrastuksia saadaan laajennettua ydinkeskustan ulkopuolelle siten, että harrastaminen on mahdollista myös taajamissa ja reuna-alueilla. Itse näen, että koulujen ja harrastustahojen yhteistyötä täytyy ehdottomasti kehittää ja suunnitella.

Tämän hetkinen tilanne ei näytä hyvältä, mutta jokaisella lapsella ja nuorella on jokin oma vahvuus, jokainen on hyvä jossakin. Meidän vastuumme on olla tukemassa heitä tässä asiassa.

 

Anne-Mari Vainio