Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavat kuntalaiset

Olemme jälleen tasapainotusta vaativan talouden äärellä. Välillä tuntuu, että jokainen tällä valtuustokaudella pidetty puheenvuoro on täynnä haasteita ja ongelmien ratkaisua. Kovin harvoin olemme saaneet pitää positiivisia ja tulevaisuuteen valoisasti katsovia puheenvuoroja. Eikä tämä puheenvuoro kaavasta valitettavasti poikkea.

Aloitan Vihreiden ryhmäpuheenvuoron tarkastelemalla Talouden tasapainottamistyöryhmän toimintaa. 

Edustin Vihreää ryhmää kyseisessä työryhmässä. Työryhmä kokoontui useita kertoja saamaan viranhaltijoilta tietoja ja materiaaleja kustakin palvelualueesta. Työryhmän rooli määriteltiin alusta alkaen konsultoivaksi, eräänlaiseksi viranhaltijoiden sparrausalustaksi. Totesimme varsin yksimielisesti, että me emme työryhmänä tee päätöksiä tai tee edes linjauksia, sillä yksi jäsen per valtuustoryhmä ei ollut mielestämme kattava, demokraattinen kokonaisuus. Totesimmekin, että viranhaltijoiden tekemien esitysten pohjalta valtuusto sitten aikanaan tekee päätöksen kunkin kohdan hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli työryhmältä olisi edellytetty jonkinlaista yksimielistä pohjaesitystä, olisimme tänään hyvin lyhyen leikkauslistan äärellä. Ja mikäli työryhmä olisi ollut linjausten tai päätösten tekijä, niin mikä olisi ollut valtuuston rooli? Toimia pelkkänä leimasimena, kun linjaukset olisi tehty jo pienellä porukalla? Kuulostaisi aika epäreilulta. Tästä syystä on tuntunut hieman oudolta lukea lehdestä, että työryhmä on tehnyt pohjaesityksen. Näin ei ole. Viranhaltijat ovat esitykset tehneet kaupunginjohtajan johdolla. Työryhmän roolina oli välittää viranhaltijoille ajatuksia kustakin valtuustoryhmästä ja vastaavasti välittää valmisteluvaiheen tietoa ja materiaalia oman valtuustoryhmän jäsenille päätöksenteon tueksi.

Työryhmän lisäksi kiinteä rooli tässä prosessia piti olla lautakunnilla. Asiantuntijalautakunnat, joista kukin käsitteli toimivaltansa alaisia listoja kokouksissaan. Lautakunnissa käytiin kuulemani mukaan keskusteluja hyvässä hengessä ja asioihin paneuduttiin huolellisesti. Lautakunnat eivät saaneet poistaa listoilta mitään, vaan antoivat vain lausunnot. Itse olen palvelutuotantolautakunnan jäsen ja tuosta lautakunnasta lähti yksimielinen lausunto, jossa kaikkien puolueiden edustajat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että lauantaipysäköinnin muuttaminen maksulliseksi on kannatettavaa, mutta koulujen lakkauttaminen juuri nyt ei ole kannatettavaa. Siis yksimielinen lausunto. Kaupunginhallituksen käsittelyssä nämä lausunnot tuntuivat kuitenkin menettäneen arvonsa. Herääkin kysymys, mikä on lautakuntien rooli ja merkitys? 

Arvoisa puheenjohtaja

Mikä on riittävä määrä ja riittävän tarkkaa tietoa päätöksenteon pohjaksi? Tätä ovat luottamushenkilöt toisinaan pohtineet. Ajoittain meitä on haastanut se, että emme ole saaneet selkeitä vastauksia siihen, mitä lukujen sisälle kätkeytyy. Joskus säästöt esitetään suurina, kumulatiivisina kertyminä, mutta tuloja ei käsitellä samalla logiikalla.  Valtionosuuksien vaikutus haastaa todellisten menojen seurannan jne. Luottamushenkilö saa kyllä paljon tietoa, etenkin jos osaa sitä kysyä, viranhaltijat auttavat kyllä. Tärkeää kuitenkin olisi, että kaikki luottamushenkilöt olisivat automaattisesti mahdollisimman kattavan ja täsmällisen materiaalin äärellä. Jokainen meistä valtuutetuista pyrkii tekemään hyviä päätöksiä, omia arvojaan peilaten, omaa harkintaansa käyttäen sekä annettuun materiaaliin perehtyen.

Vihreä ryhmä ei ole kaikista illan päätöksistä yksimielinen. Ryhmässämme ei ole ryhmäkuria, vaan jokainen saa äänestää oman valintansa ja harkintansa mukaisesti. Olemme kuitenkin koko ryhmänä kiitollisia siitä, että listalta on puolueiden välisessä yhteisymmärryksessä poistettu omaishoitoon kohdistuvat leikkaukset. Yhdessä tulemme myös esittämään Ojaniitun kirjaston sekä avoimen varhaiskasvatuksen jatkamisen puolesta. 

Arvoisat kuuntelijat

Lopuksi totean, että valtuusto ei tule tänään toteuttamaan niin suuria säästöjä, kuin mitä viranhaltijoiden alkuperäisessä pohjaesityksessä oli ehdotettu. Kaupunginhallitus supisti listaa jo noin miljoonalla eurolla. Se, mitä lopulta viivan alle jää, nähdään tämän kokouksen päättyessä. Meille Vihreille kattavat ja laadukkaat kunnalliset palvelut ovat tärkeitä. Siksi toteammekin, että laadulla ja asukkaiden huomioimisella on hintansa. Se, että alkuperäinen säästötavoite ei kokonaan täyty, on tässä kohdassa ymmärrettävää ja hyväksyttävää.

Laura Skaffari