Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja kaikki kokousta seuraavat 

Avoin varhaiskasvatus on yksi kaupunkimme keskeisimmistä asioista kun puhutaan alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnista ja perheiden jaksamisesta. Avoimien päiväkotien toiminta on hyvin suunniteltua ja tarkasti järjestettyä, se on ammattimaista lapsiperheiden varhaista tukemista. Tämän toiminnan tavoitteena on pienten lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Olemme vuositolkulla hämmästelleet täällä saleissa kaupunkimme korkeita lastensuojelun kustannuksia. Avoimen varhaiskasvatuksen rooli on tässä asiassa merkittävä. Yksi todella tärkeä asia, joka meidän täytyy huomata näitä kustannuksia ja tätä asiaa pohtiessa on se, että meillä on suuri määrä lapsia, jotka eivät osallistu päiväkotien varhaiskasvatukseen. 

Meillä täytyy olla keinot ja mahdollisuudet tavoittaa nämä lapset ja heidän perheensä. Näitä mahdollisesti tukea tarvitsevia lapsia ja vanhempia ei voi jättää oman onnensa nojaan. Juuri tässä asiassa avoimien päiväkotien rooli korostuu erittäin tärkeänä ja korvaamattomana. Avoimissa päiväkodeissa lapsiperheet saavat ammattimaista ohjausta sekä vertaistukea toisilta vanhemmilta, joka on täysin korvaamatonta. THL onkin valtakunnallisesti nostanut lapsiperheiden kohtaamispaikat yhdeksi tärkeimmäksi toimeksi, että turvattomuudesta ja vanhemmuuden osaamattomuuden tunteista johtuvat ongelmat eivät lähtisi kasaantumaan. Myös täällä Lohjalla moni lasten parissa työskentelevä ammattiryhmä on tuonut vahvasti esille avoimen päiväkodin ja kohtaamispaikan tarpeen niillä alueilla, missä avointa päiväkotitoimintaa ei ole. Avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen edellisellä tasapainotuslistalla näkyy jo nyt Lohjalla perhekeskuksen kasvavilla asiakasmäärillä. Varhainen tuki ja tarvittava mahdollinen puuttuminen estää erilaisten tilanteiden kärjistymistä myöhemmin laajemmaksi tuen ja avun tarpeeksi. Myös taloustilanteemme vaatii ehdottomasti pitkäkantoisempia ja juurevampia ratkaisuja, jolloin mahdolliset korkeat kustannukset vältetään tarjoamalla perheille tukea ajoissa. 

Avoimet päiväkodit ovat oleellinen osa lapsiperheiden elämän elinvoimaisuutta Lohjalla ja tuovat turvaa arkeen. Tällaisen tärkeän palvelun karsimisella ei voi olla pitkäkantoisesti hyviä vaikutuksia, kustannukset odottavat meitä jälleen edessäpäin. Meidän täytyy ryhtyä toteuttamaan tehokkaampia tapoja parantaa kaupunkimme taloutta pidempikestoisesti. 

Arvoisa pj ja valtuutetut, esitän tasapainotuslistan kohtaa 15 Avoin varhaiskasvatustoiminta, poistettavaksi tasapainotuslistalta.

 

Anne-Mari Vainio