Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Taas olemme uudistamassa sosiaali- ja terveyspalveluita. Päästäänkö nyt hyvään lopputulokseen? Miten voimme turvata oikeudenmukaisen ja tasalaatuisen palvelun kaikkialla Suomessa? Käsittelyssä olevassa esityksessä on edelleen kipukohtia. 

Uudistus on leikkaamassa alueeltamme noin 70 M€. Tulonsiirto muualle Suomeen voi romuttaa koko erikoissairaanhoidon järjestelmän. 

On aivan selvää, että sairaanhoidon kustannukset ovat karkaamassa käsistä. Medikalisaatio lisääntyy ja ihmiset ovat entistä kärkkäämpiä vaatimaan hoivaa. Lääketehtaat kehittelevät jatkuvasti uusia, todella kalliita lääkkeitä. Entistä vaikeampia sairauksia voidaan parantaa. Kuka vetää rajan ja mihin se vedetään? 

Me emme voi tehdä itse kaikkea, vaan tarvitsemme sekä yksityistä että kolmatta sektoria. Jos meillä on järjestäjävastuu, pitäisi meillä olla myös oikeus muodostaa monituottajamalli. Lohjan malli on nyt toimiva. Yksityisiä palveluntuottajia ei ole liikaa. Kaikkea emme pysty tuottamaan omana palveluna. 

Kokoomuksen ja RKP:n tekemässä vastaesityksessä esitetään, että HUS jaettaisiin viiteen osaan. Vihreä valtuustoryhmä ei pidä tätä mahdollisena. Toimivaa konetta ei pidä rikkoa. 

HUSin alueella väestö lisääntyy, toisin kuin lähes kaikkialla muualla. HUSiin on keskitetty erityistason tehtäviä: siellä hoidetaan valtakunnan vaativimmat elinsiirrot sekä lasten harvinaiset sairaudet. HUS on lisäksi valtakunnallisesti vastuussa valmiusasioista. HUS kouluttaa lähes puolet kaikista erikoislääkäreistä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Tämäkö pitää romuttaa?

Lisäksi vaikeiden sairauksien hoito ja leikkaukset on jaettu erva-alueiden kesken. Tätä systeemiä ei pidä hajottaa. Se se vasta olisi resurssien hukkaamista, että kaikki yrittäisivät tehdä kaikkea. Se lisäisi myös hoitovirheiden määrää. On parempi jakaa vastuuta ja erikoistua. Kustannustehokkuudessa HUS pärjää erittäin hyvin sekä kansallisessa että pohjoismaisessa vertailussa.

Toki erikoissairaanhoidon kustannukset ovat liian korkeat. Ongelmana on, että erikoissairaanhoito paikkaa perusterveydenhuollon aukkoja. Kiireettömiä ilta- ja viikonloppuvastaanottoja pitää saada lisää. Päivälläkään ei kaikissa Läntisen Uudenmaan kunnissa saa lääkäriaikoja. Tällöin odotetaan iltaa ja mennään Lohjalle päivystykseen. On myös niin, että reppulääkärit ja sijaiset eivät uskalla tehdä yksin päätöksiä, vaan tekevät herkästi lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Yksi iso ongelma on, että yhteistä potilastietojärjestelmää ei ole. Tarvitaan ainakin keskenään yhteensopivat järjestelmät. Muuten systeemi ei toimi.

On huolestuttavaa, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät sote-maakuntien järjestämisvastuulle. Lainaus esityksestä: ”Erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alainen tehtävä, jonka onnistunut toteuttaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon vahvaa yhteistyötä opetus-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa.” Miten uudistus pystyy turvamaan moniammatillisuuden ja yhteistyön kunnan työntekijöiden kanssa? 


Toinen lainaus: ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen olisi sote-maakuntien lisäksi myös kuntien tehtävänä.” Ennaltaehkäisyyn pitää satsata, samoin hyvinvoinnin lisäämiseen ja terveyden edistämiseen. Näin saamme säästöjä erikoissairaanhoidosta. Mutta kenellä on kokonaisvastuu ja -näkemys? Tehdäänkö päällekkäistä työtä tai jääkö jotain tekemättä?

Väliportaan lisääminen nostaa ilman muuta kustannuksia ja tekee järjestelystä kankean. Ja jos suurin osa sekä toiminnasta, rahoituksesta että päätöksenteosta karkaa maakuntatasolle, mitä jää peruskuntiin?

Taloudenpidosta on kirjoitettu: ”sote-maakunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa rahoitustarvetta ei voisi kattaa pitkäaikaisella lainalla. Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan toisen vuoden päättyessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.” Miten tämä toteutetaan? Palvelutasoa heikentämällä ja palveluita rajaamalla. 

Summa summarum. Lohjan esitys on Vihreän valtuustoryhmän mielestä niin hyvä kuin on mahdollista. Hyväksymme päätösesityksen.

Paula Nordström