Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kuntalaiset

Pentinkulman tarveselvitys oli valtuuston keskustelussa jo viime keväänä. Tuolloin asiasta tehtiin pöydällejättämispäätös todeten, että asiaan palataan kesän jälkeen. Juuri näin on toimittu ja nyt on aika tehdä päätös, jonka mukaisesti asia sitten etenee. 

Koetan puheenvuorossani perustella sitä, miksi Vihreän ryhmän mielestä on tärkeää, että asia todellakin etenee, eikä enää jää odottelemaan aikaa parempaa.  

Ikäihmisten määrä Lohjalla lisääntyy koko ajan. Tarvitsemme monenlaisia ja monipuolisia palveluasumisen muotoja, jotta voimme tarjota jokaiselle asumispalveluita tarvitsevalle lohjalaiselle juuri hänen tarpeitaan vastaavan paikan, jossa asua. Tällä hetkellä meillä on omana tuotantona tuotettuja palveluasumisen paikkoja liian vähän, eivätkä paikat ole kaikilta osin oikein kohdennettuja ihmisten tarpeita ajatellen. Eli meillä on liian raskaasti tuettuja paikkoja tarjolla myös niille, joille riittäisi vähäisempikin asumisen tuki. Tämä on hankala ja kallis rakenne. Me siis tarvitsemme eri tasoisesti tuettuja asumisen muotoja karkeasti sanoen kodin ja vuodeosaston välille. 

Pentinkulmassa on sisäilmaongelmia. Lisäksi tilat ovat epäkäytännölliset ja korjaaminen nykyvaatimusten mukaiseksi olisi haastavaa. Tilalle tarvitaan siis uudet, terveet ja ajanmukaiset tilat.  

Yksityisellä sektorilla on paikkoja, mutta ne ovat osin kalliimpia kuin kaupungin omien yksiköiden paikat. Lisäksi yksityiselle maksetut rahat virtaavat usein myös Suomesta pois. Yksityisen sektorin tarjonta käy väliaikaiseksi ratkaisuksi, muttei pysyväksi tavoitetilaksi.

Nykyisen Kultakartanon-Pentinkulman-terveyskeskuksen alue on erinomainen asumispalveluiden alueeksi. Palvelukeskus ja terveyskeskus ovat jo olemassa, joten aluetta tulee nyt kehittää parhaalla mahdollisella tavalla, huolellisesti suunnitellen ja alue hyödyntäen, asumisen näkökulmasta. Vihreän ryhmän mielestä alueen kokonaisuuden suunnitteleminen on järkevintä toteuttaa siten, että suunnitelmat tehdään nykyisen Pentinkulman tonttitilaa hyväksi käyttäen.  

Summa summarum:  

1.   Vihreän ryhmän mielestä Pentinkulman asukkaat tarvitsevat uudet tilat kohtuullisen aikataulun puitteissa. Samalla on syytä suunnitella kokonaisvaltaisesti toimiva eri tasoisesti tuetun asumisen kokonaisuus hyödyntäen nykyistä palvelukeskuksen tonttia sekä mahdollisesti lähellä sijaitsevaa muuta vapaata tonttimaata. Pentinkulma puretaan ennen uudisrakennuksen rakentamisen aloittamista, mikäli se on parhaan kokonaisuuden aikaansaamiseksi tarpeellista. 

2.   Kaupungin tulee tuottaa peruspalvelut ensisijaisesti omana tuotantona. Yksityisen sektorin palveluita hyödynnetään vain täydentävästi. 

3.   Hankesuunnitelman tekeminen tulee aloitta välittömästi. Hyvä suunnitelma on tarpeen riippumatta siitä, miten sotetilanne etenee. 

 

Laura Skaffari