Nuorten ja politiikan raja-aitoja on madallettava. Meidän tulee antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa heitä
ympäröivän yhteiskunnan asioihin ja toimia useiden kaupunkien lailla edelläkävijöinä mahdollistaen
vuoropuhelu nuorisovaltuutettujen ja kaupunginvaltuutettujen välillä. Tämä myös parantaa tiedonkulkua
sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksia.
Lapset ja nuoret haluavat olla aktiivisia omassa elämässään, helposti ajatellaan, että voidakseen osallistua
politiikkaan, tulee olla jo valmiiksi konkari. Nuorilla on kuitenkin paljon hyviä, perusteltuja ja raikkaita
ajatuksia. He ovat myös oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita. Osallisuudessa on kysymys nuoren
vaikutusmahdollisuuksista itselle tärkeissä asioissa, sekä meille kaikille yhteisissä tärkeissä asioissa. Heillä
on tunne siitä, että vaikuttaminen kannattaa, nyt ja tulevaisuudessa. Tätä tunnetta meidän tulee vahvistaa ja
tukea.

Nuorten osallisuuden vahvistaminen vaatii meiltä toimintakäytäntöjen muuttamista.
Myös Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tuo esille, että Kuntaliitto pitää hallintosääntömallissaan (Suomen
Kuntaliitto 2016, 94§) nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeutta sekä valtuustossa että muissa
toimielimissä tarkoituksenmukaisena.
Tämä on mahdollisuus rakentaa nuorille silta politiikkaan. Lapsissa ja nuorissa on kuitenkin
tulevaisuutemme; myös tulevaisuudessa tarvitsemme vahvoja ja varmoja poliitikkoja.

Aloite: Lisätään hallintosääntöön, että
Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on henkilökohtainen
varajäsen. Edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei
kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Luottamushenkilöiden palkkiosääntöä sekä matkakustannusten korvaamisessa sovelletaan soveltuvin osin
myös nuorisovaltuuston eri luottamuselinten edustajiin.
Jatkossa harkitaan nuorisovaltuuston edustajille läsnäolo-ja puheoikeutta myös hallituksen kokouksiin.

Lohjalla 26.08.2020

Vihreän valtuustoryhmän puolesta;
Jani Méling ja Anne-Mari Vainio

 

Anne-Mari Vainio

Jani Méling