Arvoisa puheenjohtaja sekä muut läsnäolijat ja kuuntelijat

Samaan tapaan kuin peruskouluissa jaetaan joka kevät päättötodistuksia, hyväksytään kunnissa joka kevät edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus taloudesta vastanneille henkilöille. Näin tänäkin vuonna. Tehdäänpä kuitenkin ensin pieni kurkkaus menneisiin vuosiin:

 

Keväällä 2017 Länsi-Uusimaa-lehti otsikoi Lohjan talouden nousevan ja tilinpäätöksen olevan parempi kuin vuosikausiin.

Vuonna 2018 otsikoissa todettiin, että valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen pitkin hampain ja että tilinpäätös sisälsi valtuutettujen mielestä sekä hyviä että huonoja asioita.

Vuosi sitten todettiin valtuutettujen pelkona olevan Lohjan ajautumisen jopa kriisikunnaksi.

Mikähän tulee olemaan tämän vuoden otsikko?

 

Paikallislehden otsikot kertovat meille raadollisen totuuden kaupunkimme talouden tilasta. Kun edellinen valtuusto jätti jälkeensä plus-merkkisen tilinpäätöksen, näyttää nyt siltä, että meidän jälkeemme jää pitkillä miinuksilla varustetut tilinpäätökset. Miten tässä näin on käynyt? Olemmeko me hoitaneet tehtävämme näin huonosti?

Jo vuosi sitten puheenvuorossani totesin, että taloutemme kurjiin lukuihin vaikuttavat monet tekijät. Yhtenä tekijänä nostin esille ne suuret investoinnit, joita me nyt teemme. Investointien kohdalla on kuitenkin hyvä muistaa se, että tarve vaikkapa uusiin kouluihin ei ole syntynyt tämän valtuuston ja nykyisten johtavien viranhaltijoiden aikana. Näiden tarpeiden juuret ulottuvat huomattavasti syvemmälle. Jo vuosia sitten on tehty päätöksiä, joiden vuoksi monet koulurakennuksemme päätyivät sisäilmaongelmien kynsiin. Joku säästi sulkemalla koulujen ilmanvaihdon, joku ei antanut rahaa peruskorjaukseen ja joku unohti kaivaa salaojat. Ja joku teki jotain muuta, tai jätti tekemättä.

Joku on siis yksi monista tekijöistä tämän päivän talousahdinkomme ja velkataakkaamme taustalla. Mutta emme voi syyttää yksin jokua. Lisäksi tulevat esimerkiksi valtionosuuksien pienentymiset, verotuksen kiemurat, ikärakenteen muutokset ja muuttotappiot. Ja näihin kaikkiin on sitten omat syynsä.

Kuten vuosi sitten jo totesin, on jokaisen, niin viranhaltijan kuin luottamushenkilönkin, syytä pysähtyä peilin eteen kysymään itseltään, olenko juuri minä toiminut parhaan tietoni ja taitoni mukaan, jotta Lohjan talous lähtisi nousuun. Tätä kyselyä jatkanemme edelleen, itse kukin.

Sen voimme kuitenkin todeta, että kaupungin taloutta ei ole hoidettu yksiselitteisen huonosti, vaikka tulos voi siltä näyttääkin. Monin paikoin taloutta on hoidettu varsin hyvin. Viranhaltijat ovat johtaneet omia toimialojaan siten, että monin paikoin menot on hillitty. Luottamushenkilöt puolestaan ovat tehneet oman osuutensa talouden tasapainottamistoimista päättäessään. Emme kuitenkaan ole yltäneet niihin tuottoihin, joita oli ennakoitu ja tavoiteltu, joten kokonaisuus ei hyvästä yrityksestä huolimatta saavuttanut tavoiteltua tulosta.

Arvoisa puheenjohtaja

Me Vihreät haluamme uskoa siihen, että kun muutaman vuoden kuluttua olemme saaneet investointimme maaliin ja toivottavasti malttaneet säilyttää, ja kenties jopa hieman kehittää kaupunkimme monipuolisuutta, eli keskustaa ja kyliä, pieniä ja suuria kouluja sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja upeaa luontoa, voimme tästä kyllä selvitä. On todellakin syytä pohtia, millä keinoin saamme Lohjalle uusia asukkaita ja yrityksiä. Millä keinoin teemme Lohjasta entistä vetovoimaisemman. Pelkällä leikkaamisella ja säästämisellä emme tässä onnistu.

Puheenvuoroni loppuun haluan vielä tehdä pari nostoa Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta.

Tarla toteaa, että Lohjaa pitäisi kehittää nykyistä kiinnostavammaksi työnantajaksi. Tämä on erinomainen tavoite, sillä tällä hetkellä Lohjan maine työnantajana ei ole paras mahdollinen. On tärkeää panostaa rekrytointiprosesseihimme sekä saattaa joillakin aloilla palkkaus ja työn määrä sekä työtehtävien kiinnostavuus sellaiseksi, että Lohja on kilpailukykyinen työantaja Uudenmaan alueella. Lisäksi johtamisen kulttuuriin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kuten arviointikertomuksessa viisaasti todetaan, tulee henkilöstön tietoisuutta siitä, että heidän osaamistaan ja työtään arvostetaan, lisätä. Lisäksi tietoa henkilöstön saavutuksista tulisi jakaa myös kaupunkimme asukkaille.

Viimeisenä nostan esille vielä toisen huomion. Tarla toteaa, että talouden tasapainottamistoimia suunniteltaessa tulee aina arvioida kunkin toimen vaikutusta lohjalaisten hyvinvointiin. Tämä on äärimmäisen tärkeä huomio! Kukaan ei yksin osaa ottaa huomioon kaikkia tehtävien päätösten vaikuttavuuksia. Onkin tärkeää, että niin viranhaltijat keskenään kuin luottamushenkilöt yhdessä viranhaltijoiden kanssa käyvät avointa ja pohdiskelevaa keskustelua siitä, millä eri tavoin tehtävät päätökset lohjalaisiin vaikuttavat. Tarvitsemme toisiamme ja avointa keskustelua, jotta asioiden laajuus ja vaikuttavuus saadaan aidosti näkyviin.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää johtavia viranhaltijoita toimialojensa taloudenpidosta haastavana vuonna ja hyväksyy tilinpäätöksen sekä vastuuvapauden myöntämisen asianosaisille.

Kiitos.

 

Laura Skaffari