Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat

Henkilöstökertomuksen tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Se kuvaa osittain toteutunutta kehitystä, mutta sisältää myös varautumisen tulevaan ja auttaa päätösten vaikutusten ennakoinnissa ja päätösten toteutumisen seurannassa.

Henkilöstökertomuksessa olikin havaittavissa hienoja kehityssuuntia haastavasta vuodesta huolimatta mm. Sairauspoissaolojen lasku ja työtapaturmien vakavuusaste pienentyi huomattavasti. Myös tavoitteiden mukainen henkilöstön väheneminen toteutui tasapainottamisohjelman mukaisesti sekä määräaikaisten työsuhteiden määrä väheni.

Henkilöstökertomuksen mukaan Lohjan kaupungilla on sitoutunutta henkilöstöä, koska yli 20-vuotta työskennelleitä oli paljon sekä eläköitymisikä on korkea.

Kuitenkin alle 5-vuotta työskennelleiden määrä on kasvanut huomattavasti. Mistä tämä kertoo? Onko kyseessä uhka vai mahdollisuus? Tämän päivän trendi on vaihtaa työpaikkaa useammin, mutta syynä lähtöön voi olla myös yhteisöön kuuluminen tai kuulumattomuus. Milleniaalit, joita on jo valtaosa työikäisitä, arvostavat vapautta, ja heille rahaa tärkeämpää on se, että työnantaja jakaa heidän kanssaan samat arvot. He ovat kunnianhimoisia ja vaativat työltä enemmän ihmislähtöistä ja yksilölähtöistä johtamista. Tämän johdosta myös esimiehiltä vaaditaan aivan muita ominaisuuksia kuin ennen. Jokaiselle irtisanoutuneelle on siis tehtävä lähtökysely, jonka perusteella tehdään analyysi johtamisen ja pysyvyyden parantamiseksi.

Lohja tarvitsee uusia hyviä tuulia muualta, mutta samalla pitäisi tukea kaupungin sisäistä mahdollisuutta kehittyä ja edetä uralla. Yhtälö on haasteellinen. Saako osaaminen siis tunnustusta kaupungin sisältä ja kehittyminen mahdollistetaan vai pitääkö kokemus hakea muualta. Lohjan henkilöstön keski-ikä on melko korkea ja siksi edellä mainitut asiat on nostettava suurempaankin tarkasteluun. Myös ”vieraissa käyminen” eli muualla työn mahdollistaminen voisi tuoda vahvuutta kehittymiseen.

Elinvoimaohjelmaa valmistellaan. Mikä on Lohjan maine työnantajana! mm. terveyskeskuksen työntekijöiden hauska video on hyvä esimerkki tästä. Hyvä fiilis lisää vetovoimaa. Jotta saamme parhaimmat tekijät eri työtehtäviin, on siitä pidettävä kiinni. Tähän kuuluu myös täydennyskoulutus, mikä on vähentynyt huomattavasti. Täydennyskoulutukset ovat tärkeimpiä työkaluja, jotta pysymme ajan hermoilla. Koulutuspäivien vähäisyys ei voi johtua järjestelmän vaihtumisesta, kuten henkilöstökertomuksessa mainitaan, vaan ennen kaikkea halu kehittää kaupungin toimintaa.

Nyt jos koska on Lohja saatava houkuttelevaksi myös työnantajana. Siihen vaikuttaa hyvinä kokeiluina aloitettu mukautettu työ sekä etätyömahdollisuudet. Nämä tulee mahdollistaa myös jatkossa. Mutta myöskin työnantajakuva sekä toimivat rekrytointiprosessit on oltava huomioitu. Hakijan pitää tietää mitä halutaan ja tavoitellaan. Meillä pitää olla linja ja visio jota kohti menemme. Silloin saamme myös jatkossa innovatiivisiä, motivoituneita ja substanssiosaajia, joita tarvitsemme.

Kiitos virkamiehille hyvästä työstä henkilöstökertomuksen eteen!

Vihreän valtuustoryhmän puoletsa;

Jani Méling