Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat

Järnefeltin koulun uuden talon rakentaminen etenee tarjouskilpailun valmistuttua varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen.

Tarjouskilpailun vertailutaulukosta käy selkeästi ilmi, että Elementit-E:n kilpailuvaltti on hinta, eivät laadullisen arvionnin pisteytettävät tekijät. Laskennallisessa laatuarvioinnissa voittajan heikkouksia olivat erityisesti arkkitehtuuriin, ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut.

Rakennuksen matala e-luku verrattuna muihin tarjouksiin vaikuttaa pitkän tähtäimen energiankulutukseen ja siten pitkäaikaiseen kokonaiskustannukseen. Rakennuksen lämmityksessä tullaan käyttämään Loherin tuottamaa uusiutuvaa energiaa, mutta senkin käytössä tulee toimia taloudellisesti. Energian käytön vaikutusta on syytä vielä arvioida vastapainona verrattain edulliselle investointikululle. Myös aurinkoenergiaratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön rakentamisvaiheen jälkeen. Rakennusurakan kokonaisuutta on tärkeää mitata myös HINKU-näkökulmasta – näin Lohjalla pitäisi itse asiassa toimia kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa paitsi kiinteistöjen, myös infran osalta.

Ilmeisesti osa matalasta e-luvusta perustui kuitenkin siihen, että tarjouksessa on huomioitu mahdollisuus jäähdytykseen, toisin kuin kilpailevissa tarjouksissa. Jäähdytysmahdollisuutta ei Suomen sääoloissa kovin usein tarvita, joten on hyvä pohtia sen jättämistä käyttämättä energiatalouden parantamiseksi.

Koska koulun H-siipi on päätetty säilyttää, sen osalta on edelleen erittäin tärkeää varmistaa huolellinen remontointi. Lisäksi on keskeistä, että laadunvalvonnasta huolehditaan sekä taloa rakennettaessa, että takuuaikana. Havaitut viat tulee dokumentoida täsmällisesti ja varmistaa korjausten toteutuminen.

Kouluverkon rakenteesta ja yksiköiden sijainnista on käyty Lohjalla keskustelua jo monia vuosia, ja tällä hetkellä myös lasten kokonaismäärän kehitys näyttää huolestuttavalta. Tästä näkökulmasta moderni, puurakenteinen elementtikoulu vaikuttaa järkevältä vaihtoehdolta. Kouluympäristöön voidaan odottaa muutoksia tulevinakin vuosikymmeninä, joten ehkä betonia kevyempi ratkaisu on tätä päivää. Ristin koulun tilanne ja kunto on vastaavasti huomioitava jatkossa. Tärkeintä on saada alueelle uusi, terve ja toimiva Järnefeltin koulu, joka mahdollistaa hyvät työskentelyolot oppilaille ja henkilökunnalle.

Hannu-Pekka Poikonen