Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kokousta seuraavat

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy päätösehdotuksen ja pitää hyvänä, että alueen
kehittämisessä päästään eteenpäin tulevia asuntomessuja silmällä pitäen. Mutta ryhmämme
toivoo, että päätösehdotuksesta pois jätetylle koirapuistolle etsitään hyvä sijaintipaikka ja
että sen rakentaminen toteutetaan.
Koirapuistot ovat erittäin tärkeitä virkistyspaikkoja kaupunkilaisten keskuudessa ja ovat
monelle ihmiselle tärkeä sosiaalinen kohtaamispaikka. Myöskään sijainti, mihin koirapuisto
sijoitetaan ja rakennetaan ei ole mitenkään yhdentekevä. On selvää, että sitä ei voida
rakentaa keskelle asutusta, koska luonnollisesti koirapuistossa syntyy meteliä. Mutta sen on
kuitenkin sijaittava lähellä asutusta, jotta sinne voidaan kulkea helposti ja nopeasti, myös
ilman autoa ja että puistolle tulee käyttöä. Hyvällä sijainnilla on myös synergiaetu, esim. kun
toinen perheenjäsen harrastaa vaikkapa keskustassa, voi toinen perheenjäsen sillä välin
hyödyntää koirapuistoa ja viettää aikaansa siellä silloinkin, kun tullaan vähän pidemmänkin
matkan päästä. Näin ollen sen sijaintia tulee miettiä tarkasti.
Haluaisin vielä korostaa koirapuiston merkitystä vetovoimatekijänä. Tilastokeskuksen
mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 700 000 koiraa, joka on paljon.
Metsäntutkimuslaitoksen toteuttaman tutkimuksen mukaan koiranomistajat ja -ulkoiluttajat
ovat lähiulkoilualueiden ahkerin käyttäjäryhmä. Monelle koiranomistajalle koirapuiston
olemassaolo saattaa merkitä hyvinkin paljon asuinpaikkaa valitessa, sitä meidän ei pidä
unohtaa. Se on tärkeä vetovoimatekijä.
Kiitos.

Anne-Mari Vainio