Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat.

Aluksi täytyy palata ajassa taaksepäin reilut parisenkymmentä vuotta, jotta ymmärtää millaisesta kaavoitustyöstä Haikarissa on ollut kyse.

Mikäli oikein muistan, kaikki taisi lähteä liikkeelle aloitteesta joskus 1990-luvun lopulla, että Haikarista tehtäisiin korkeatasoinen puurakentamisen pilottikohde Lohjalla.

Oli miten oli, Haikarin alue pääsi 1997 mukaan Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston käynnistämään valtakunnalliseen Moderni puukaupunki -hankkeeseen. Sen tehtävänä oli saada aikaan puurakentamisen avulla asukaslähtöisiä, viihtyisiä ja esimerkillisiä asuinmiljöitä ja muita puurakentamisen esimerkkikohteita eri puolille Suomea.

Haikarinniemen alueesta käytiin ideakilpailu vuonna 2002. Kilpailulla etsittiin innovatiivisia ratkaisuja käytöstä poistuneen kalkkikaivosalueen muuntamisesta arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi asuinalueeksi, jonka pääasiallisena rakennusmateriaalina on puu.

Haikarin ensimmäiset omakotiasukkaat muuttivat alueelle Haikarinkadun eteläpuolelle vuonna 2007.

Nyt keväällä 2020 eli tämäniltaisessa valtuuston kokouksessa hyväksymme kaavamuutoksen, jonka tavoitteena on saattaa lopulliseen päätökseen koko Haikariniemen kaavoitus.

Parisenkymmentä vuotta jonkun kaavan valmistelussa on aika pitkä aika. Mutta kun ottaa huomioon, mitkä kaikki seikat ovat vaikuttaneet Haikarin kaavoitukseen, ei pidä hämmästellä kaavoitukseen käytetyn ajan pituutta.

Haikari sijaitsee Lohjan ydinkeskustan kupeessa luonnonkauniilla alueella Lohjanjärven rannalla, joten kaavoitustyö on ollut varsin haastava, mutta varmasti myös innostava niin viranhaltijoille, erityisesti kaavoittajalle, luottamushenkilöille ja tottakai myös kaupunkilaisille.

Mutta työ on kannattanut. 14,6 hehtaarin kokoisen alueen kattava asemakaavamuutos on onnistunut kokonaisuus, jossa on pyritty ottamaan huomioon jo Moderni puukaupunki -hankkeessa mainittu tavoite saada aikaan puurakentamisen avulla asukaslähtöinen, viihtyisä ja esimerkillinen asuinmiljöö.

 

Arvoisa puheenjohtaja

Haikarin kaavasta ei olisi tullut näin hyvä, ellei kaavaa olisi valmisteltu hyvässä yhteishengessä kaavoittajan ja luottamushenkilöiden kesken. Missään tapauksessa ei myöskään saa unohtaa asiallista vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa, sillä ilman sitä kaavan laatiminen hyväksyttävään muotoon olisi ollut huomattavasti vaikeampaa.

Vihreiden valtuustoryhmä haluaakin kiittää niin viranhaltijoita ja erityistesti kaavoittajaa, mutta myös asukkaita siitä, että Haikarin alueen kaavoitustyö on saatu onnistuneeseen päätökseen sitkeän uurastuksen jälkeen. Esimerkiksi vetovoimalautakunta on käsitellyt kaavaluonnosta tämän valtuustokauden aikana useissa kokouksissa, mutta lopputulos huomioon ottaen, se on kannattanut.

 

Pari huomiota vielä.

Erinomaisen tärkeä seikka on se, että ns. entiselle karavaanarialueelle tulee matalia puuverhoiltuja taloja puistomaiseen ympäristöön eikä kookkaampia kerrostaloja, kuten kaavoitustyön alkuvaiheessa oli esillä.

Jos haluaa maalailla tulevaisuuden visioita, niin Haikarin suhteellisen tiivis, mutta sitä huolimatta puistomainen asuinalue ja toisaalta kaukana vastarannalla sijaitseva Pitkäniemen tuleva urbaani kerrostaloalue täydentävät hienosti toisiaan Lohjan keskustan rantarakentamiskohteina.

Yhtä lailla ilahduttavaa on, että niin Villa Laguksen kuin Villa Haikarin kohdalla lukee:

”Suojeltava rakennus. Historiallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas rakennus/rakennuksen osa, jota ei saa purkaa, ja jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.”

Vaikka teksti on velvoittava, sitä ei tarvitse niin tulkita, pikemminkin voisi toivoa, että kyseinen teksti kannustaa kiinteistön omistajaa huolehtimaan rakennuksesta.

Toivon, että kaupunki Villa Haikarin omistajana tulkitsee asian näin, sillä Villa Haikari on rakennushistoriallisesti keskustan ranta-alueen helmi, jota kiinteistön omistajan eli kaupungin pitää vaalia ja kunnostaa huolella.

 

Arvoisa puheenjohtaja

Kun valtuusto tänään hyväksyy tämän Lohjan yhden merkittävän uuden asuinalueen kaavamuutoksen, valtuuston päätös saa lainvoiman vielä kevään aikana. Alue on niin kiinnostava, että luotan siihen, että rakentaminen voisi päästä alkuun suhteellisen pian.

Mutta kun Haikari-projekti on ollut vireillä monenlaisine käänteineen jo runsaat kaksikymmentä vuotta, kannattaa ilman muuta varautua siihen, että menee vielä muutama vuosi, ennen kuin vasarat alkavat paukkua alueella.

Vihreiden valtuustoryhmä hyväksyy päätösesityksen.

Urpo Uotila