Väestöstämme 10 – 40 % kärsii tuoksuyliherkkyydestä (Multiple chemical sensitivity, MCS). Tämä tarkoittaa, että noin kaksi miljoona suomalaista saa tuoksuista ajoittaisia oireita ja noin 500 000 suomalaista kärsii vakavasta tuoksuyliherkkyydestä. Tuoksuyliherkkyys tunnetaan myös nimikkeillä hajusteyliherkkyys, monikemikaaliyliherkkyys ja kemikaaliherkistymä. Oireita aiheuttavat tuoksut ovat lähes aina peräisin kemikaaleista, eli luonnolliset tuoksut, kuten hedelmät tai yrtit, eivät aiheuta suurimmassa osassa tuoksuyliherkkiä ihmisiä mitään oireita. 

Oireina esiintyy nenän vuotamista, ihon punottamista etenkin kasvoilla ja kaulalla, hengenahdistusta, poskiontelosärkyä, yskää, päänsärkyä ja migreeniä, pahoinvointia, uupumusta, sydäntykytystä ja keskittymiskyvyn heikkenemistä. Herkkyys oireille sekä oireiden voimakkuus vaihtelevat. Joku voi saada jo muutamassa minuutissa voimakkaan päänsäryn, kun joku toinen selviää muutamalla aivastuksella. Suuri osa tuoksuyliherkistä on naisia, mutta oireita on myös miehillä ja lapsilla. Naisten suurempaa sairastuvuutta on selitetty sillä, että naisilla on tutkimusten mukaan herkempi hajuaisti ja enemmän tuoksuhermopäitä kuin miehillä, mikä lisää herkistymisriskiä. 

Oireiden ilmaantuvuus kasvaa iän myötä. Osalla oireet ovat alkaneet jo lapsuudessa. Joka toisella oireet tulevat vähitellen. Tutkimusten mukaan monilla tuoksuyliherkillä on taustalla altistuminen jollekin sisäilmaongelmalle. Tuoksuyliherkkä ei yleensä oireile vain yhdestä tietystä tuoksusta. Tyypillisimpiä oireiden aiheuttajia ovat hajuvedet ja partavedet, mutta myös esim. homeen tai painomusteen haju sekä pesuaineiden hajut voivat tuoda oireet pintaan. Oireita aiheuttava tuoksu tai haju voi olla niin mieto, että se on monille kanssaihmisille lähes huomaamaton. 

Aiemmin tuoksuyliherkkyyttä pidettiin psyykkisenä oireiluna, mutta tänä päivänä se on lääketieteellisesti diagnosoitu sairaus. Tässäkin salissa hyvin moni tuntee jonkun, joka kärsii yllämainituista oireista ja salissa on myös ihmisiä, jotka itse kärsivät hajusteiden aiheuttamista oireista. Käyttämällä hajusteettomia tuotteita kunnioitamme läsnäolijoita ja saatamme vaikuttaa jonkun henkilön lääkityksen tarpeeseen tai jopa lääkärissä käynnin tai sairauslomien tarpeeseen.  

Tuoksuttomuus ei vie keneltäkään mitään elintärkeää pois, mutta sillä voidaan säästää melkoisesti rahaa, kun ihmisten työteho ei tuoksurasituksen takia alene ja samalla saadaan tuoksuyliherkkyyden aiheuttamien sairaskohtausten vuoksi tulleet sairauspäivät loppumaan. Elinkeinoelämän keskusliitto on määritellyt yhden sairauslomapäivän keskimääräiseksi hinnaksi 350 euroa. Hajusteiden käyttäjien takia olen itse ollut viime vuosina pois töistä 5-7 päivää. Karkeasti arvioiden ne hajusteiden käyttäjät, joiden vuoksi olen migreenikohtauksen saanut, ovat aiheuttaneet Lohjan kaupungille noin 2000 euron laskun minun sairauspäivieni muodossa. Ja minä en ole ainoa. Kokonaisuutena tuoksujen aiheuttamia sairauspäiviä kertyy Lohjallakin vuosittain lukuisia. Kustannuksissa puhutaan helposti 10 000 euron vuosittaisesta lisäkustannuserästä Lohjan kaupungilleJa nyt puhun vain kaupungin palkkalistoilla olevista henkilöistä. Koululaiset, opiskelijat ja muu työvoima ovat aivan oma lukunsa. Ja tämä vain siksi, että hajusteen käyttö koetaan joidenkin ihmisten keskuudessa edelleen oikeudeksi, josta ei ole mitään syytä luopua. 

Tuoksuttomuuden merkityksen yhteisöissä on Allergia- ja astmaliiton lisäksi nostanut esille Autismiliitto sekä vammaisjärjestöt käsitellessään aistiesteettömyyden tärkeyttä. Tuoksuttomuuden ja aistiesteettömyyden huomioiminen palveluissa ja tiloissa lisää niiden saavuttavuutta ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Tuoksuttomuudella mahdollistetaan kaikille kuntalaisille samojen palveluiden käyttö.  

Orimattilan kaupunginhallitus linjasi vuonna 2019, että Orimattila on mukana Tulethan tuoksutta-haasteessa. Vastaavia päätöksiä on tehty mm. Hämeenlinnassa, Lahdessa, Hollolassa, Kouvolassa, Kangasalla ja Perhossa. Aloitteita on tehty lukuisissa kunnissa useiden puolueiden toimesta. Orimattilassa asialla olivat keskustalaiset, Keravalla perussuomalaiset, Vantaalla demarit ja Kangasalla vihreät. Tuoksuttomuudesta on tehty myös useita kansalaisaloitteita, joiden takana ovat olleet sekä yksityiset ihmiset että lukuisät järjestöt. Tämä kaikki kertonee asian laajuudesta ja ongelman vakavuudesta. 

Tällä hetkellä Lohjalla on jo lukuisissa päiväkodeissa, kouluissa, terveyskeskuksissa ja ikäihmisten hoivayksiköissä olemassa yhdessä sovittu tapa, että työyhteisö on tuoksuton. Samoin Lohjan Liikuntakeskus vetoaa asiakkaisiinsa pienin seinäjulistein niin Neidonkeitaassa kuin joissakin muissakin liikuntatiloissa.  Valitettavasti tämä ei riitä. Edelleen työyhteisöissä on henkilöitä, jotka käyttävät hajusteita ymmärtämättä, mitä ongelmia hajusteet aiheuttavat osalle kollegoista tai asiakkaista. Tästä syystä on tärkeää, että tuoksuttomuus otetaan koko kaupungin yhteiseksi tavoitteeksi monen muun kaupungin tapaan ja asiasta informoidaan kattavasti kaikkia kaupungin toimijoita. Lisäksi tietoa asiasta on hyvä jakaa median kautta. 

Lähteet ja lisätietoa: 

 

https://www.allergia.fi/site/assets/files/1269/tuoksuherkkyys.pdf) 

https://www.hengitysliitto.fi/fi/terveys-hyvinvointi/tuoksut-ja-tuoksuttomuus/tuoksuille-herkistyminen-ja-tuoksuherkkyys 

https://www.allergia.fi/allergia/muita-allergian-aiheuttajia/tuoksuyliherkkyys/ 

https://www.allergia.fi/site/assets/files/1679/tuoksuyliherkkyys.pdf 

https://www.allergia.fi/site/assets/files/1269/vaestotutkimus_tuoksuyliherkkyydesta_2017.pdf 

https://www.allergia.fi/uutiset/allergia-ja-astmaliitto-tuoksuyliherkkyyden-oireet-ovat-todelliset-huomioi-laheisesi/ 

https://yle.fi/uutiset/3-9263417 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00531 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/05/30/kun-tuoksut-kiusaavat 

https://www.allergiahelsinki.fi/neuvonta/allergia-ja-astmaneuvonta/hajusteyliherkkyys/ 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Monikemikaaliyliherkkyyshttps://homepakolaiset.fi/sisailma-ja-terveys/tutkimustietoa/yliherkkyys-tietoa-mcssta/ 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/28/inhimillinen-tekija-elamaa-monikemikaaliherkkyyden-kanssa 

 

Aloite: 

Esitämme, että Lohjan kaupunki julistautuu tuoksuttomaksi kaupungiksi siten, että kaupungin työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä kannustetaan tuoksuttomuuteen. Tuoksuyliherkkyydestä jaetaan tietoa kaikkiin työyhteisöihin sekä kaupungin omistamiin ja vuokraamiin tiloihin laitetaan näkyvästi esille esim. ”Tulethan tuoksutta”-kylttejä. Kylttien yhteyteen voidaan liittää tiivis tietopaketti tuoksuyliherkkyyden yleisyydestä sekä oireista, jotta ihmiset ymmärtävät tuoksuttomuuden merkityksen.  

Aloite ei aiheuta kaupungille juurikaan kuluja. Kyse on periaatteellisesta päätöksestä sekä kattavan tiedottamisen järjestämisestä. 

 

Aloitteen allekirjoittajat: 

 

Laura Skaffari + Vihreä valtuustoryhmä