Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, salissa olijat sekä nettitv:n katselijat 

 

Lohjan Yhteislyseon lukion peruskorjaus on edennyt hankesuunnitelmavaiheeseen. Ja hyvä niin. Olemme saaneet viime kuukausina kuulla, mitä kaikkea Pohjolanmäen valtias olikaan vuosikymmenten saatossa rakenteisiinsa imenyt. Mikrobivaurioiset Tojalevyt, betonivalujen sisälle jätetyt puiset tukirakenteet, litimärkä kallio kiinni lattiarakenteissa, ilmavuodot siellä ja täällä, salaojituksen puutteet sekä VOC-yhdistepitoisuudet esim. opettajien työtilan lattiassa. Tuskin kukaan enää kyseenalaistaa sitä, ovatko opiskelijoiden ja opettajien oireet ja sairaudet olleet todellisia. Suurin ihme lienee se, että osa talossa työskennelleistä on pysynyt suhteellisen terveinä! 

Eli hienoa, että tämä hanke nyt etenee.  

Puolitoista vuotta sitten kävimme tässä salissa varsin monipuolisen keskustelun siitä, remontoidaanko Pohjolanmäen vanha lukiokiinteistö vai pitäisikö Lohjalle rakentaa kokonaan uusi lukio. Enemmistöpäätöksellä päädyimme remontin kannalle. Koska meitä remonttiskeptikkojakin joukossa oli, on ollut hienoa, että purkutöistä kaikkine löytöineen sekä tulevista ratkaisuista, joilla ongelmat on tarkoitus kokonaisvaltaisesti selättää, on jaettu valtuutetuille kattavasti tietoa. Kiitos siitä, että pääsimme kurkistamaan lukion rakenteita purku-urakan keskelle, ja saimme samalla esittää kysymyksiä paikalla olleille asiantuntijoille. Nyt haluamme uskoa siihen, että valittu tie on oikea, ja lukio todellakin saadaan kauttaaltaan kuntoon. Haluamme uskoa, että yhtään ainoaa riskirakennetta ei taloon jätetä. Eli haluamme uskoa, että niihinkin, kymmenen vuotta sitten uusittuihin rakenteisiin, joita ei ole tarkoitus kokonaan uusia, kurkataan tarkastusmielessä ja täten varmistetaan, ettei mikään ole enää vialla ja pilalla. Ettei yhdenkään ikkunanpuitteen iän anneta olla se määrittävä tekijä, jonka perusteella oletetaan jonkin kohdan olevan ongelmaton. Naapurikunnan tapahtumia seuraamalla lienee jokainen oppinut, että kymmenen vuotta vanha tila voi olla täysin pilalla ja vastaavasti satoja vuosia vanha tila käytännössä kunnossa. Eli pidetään remontin aikana huolta siitä, ettei mitään kohtaa talossa jätetä tarkistamatta. 

Arvoisa puheenjohtaja 

Jo silloin puolitoista vuotta sitten käytiin keskustelua siitä, minkä kokoiset tilat ovat lukion toiminnalle riittävät. Entä minkä kokoiset tilat ovat aidosti toimivat ja viihtyisät? Remontin myötä Lohja saa lukion, jossa on tilaa. Tilaa opiskella joustavasti ja tilaa toimia monipuolisesti. Tämä on erinomainen asia, sillä uudet koulut rakennetaan usein kovin ahtaiksi. Ahtauden myötä kouluista tulee usein myös levottomia sekä toiminnoiltaan rajallisia. Vihreä valtuustoryhmä pohdiskeli tykönänsä sitä, miten lukion remontoituja, varmasti viihtyisiä tiloja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Toivoisimme, että lukiolla toteutettaisiin kattavasti monitoimijatalon tyyppistä ajattelua. Vaikka talossa ei virallisesti olekaan suurta joukkoa pysyviä toimijoita, olisi silti hienoa nähdä tilat niin Hiidenopiston kuin erilaisten yhdistysten ja järjestöjen käytössä. Upeaa olisi, että nyt kunnostettavaa juhlasalia hyödynnettäisiin erilaisissa konserteissa ja tapahtumissa mahdollisimman paljon. Uskomme, että lukion avarille, valoisille ja moderneille tiloille olisi kysyntää niin lohjalaisten kuin mahdollisesti Lohjan ulkopuolistenkin toimijoiden keskuudessa. Muodostaahan lukio yhdessä Laurentius-koulun, kirkon ja kirjaston kanssa todellisen kulttuurikampuksen. Tätä aluetta kokonaisuutena soisimme kehitettävän ja markkinoitavan myös Lohjan ulkopuolelle. Jotta yhteistyö eri toimijoiden välillä onnistuu, vaatii se hyvin organisoidun ja johdetun kokonaisuuden yhteisine varausjärjestelmineen. Lisäksi se vaatii jokaiselta toimijalta ajattelutapaa, jossa mikään tila ei ole absoluuttisesti kenenkään oma, vaan kaikilla on tavoitteena yhteisen, toimivan kampusalueen ylläpitäminen.  Uskomme, että mikäli remontin myötä panostetaan lukion uudenaikaisiin, toimiviin ja laadukkaisiin oppimisympäristöihin sekä luodaan koko rakennuksesta tiloiltaan viihtyisä ja monimuotoinen, voimme jatkossa markkinoida kaupunkiamme läntisen Uudenmaan parhaimman ja tyylikkäimmän lukion voimalla. 

Arvoisa puheenjohtaja 

Vihreä valtuustoryhmä haluaa siis täydestä sydämestä uskoa siihen, että lukion remontti tulee onnistumaan ja hyvin tehdyt suunnitelmat tuottavat lopulta koko kaupunkia eteenpäin vievän ja onnistuneen lopputuloksen. Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy Lohjan Yhteislyseon lukion hankesuunnitelman. 

 

Laura Skaffari