Joulukuu on ollut sellaisen kiireen aikaa, etteivät voimavarat ole riittäneet viimeisimmän valtuuston ruotimiseen. Nyt jotain kuitenkin kirjoitan, jotta voin hyvällä omatunnolla ottaa seuraavan vuoden haasteineen vastaan.

Joulukuun valtuustossa oli oikeastaan vain yksi suuri asia listalla: Lohjan kaupungin budjetti vuodelle 2019. Budjettia oli väännetty hallituksessa jo useamman istuntokerran verran ja irkamiehet olivat korjailleet virheitä pitkin loka- ja marraskuuta. Lopulta budjetti oli sellaisessa muodossa, että valtuusto sen hyväksyi. Toki erinäisiä kommentteja kuultiin juurikin prosessiin ja virkamiestyöskentelyyn liittyen. Kaupunginjohtaja totesikin omassa puheenvuorossaan, että virheitä oli paljon ja siitä virkamiehet ovat pahoillaan. Hän selitti tilannetta sillä haasteella, jonka virkamiehille on tuonut samaan aikaan jo tehtävän talouden tasapainotusohjelman valmistelu. Kaupunginjohtaja totesi myös, että virkamiesten lukumäärä on puristettu niin tiukaksi, että aikaa ei meinaa riittää huolelliseen valmisteluun. Tästä valtuutetut olivat montaa eri mieltä, sillä yhtenä talouedn tasapainottamisen toimenpiteenä on esille nostettu tiettyjen työsuhteiden tarpeellisuus.

Budjetti nuijittiin pitkälti pohjaesityksen mukaisesti. Joitakin muutosehdotuksia tehtiin matkan varrella. Vegaaniruokaa ei edelleenkään tarjota Lohjan kouluissa, sillä kaupungin ruokapalvelut ovat tehneet asiasta laskelmat, joiden mukaan vegaaniruoka on 15 000 euroa kalliimpaa kuukaudessa kuin kasvisruoka. Tämän väitteen paikkansapitämättömyyttä on Vihreiden Paula Nordström koettanut lukuisia kertoja selvittää kaupungin taholle, mutta yksikään virkamies ei vaivautunut paikalle, kun asiasta oli valtuustosalissa järjestetyssä tilaisuudessa alan asiantuntija puhumassa. Lukuja siis heitellään ilmaan vain oman kaupungin osaamiseen pohjaten, ei kärkiasiantuntijoita kuunnellen. Valitettavaa näin, sillä tässä piilee riski, että Lohja saa tulevaisuudessa huomatuksen siitä, ettei toteuta tasa-arvoa kaupungin ruokapalveluissa. Uskonnolliseen vakaumukseen pohjaava sianlihaton ruoka tarjotaan, samoin kasvisruokavalio, muttei vegaaniruokaa. Vegaaniruoka kävisi jokaiselle kasvissyöjälle, joten tilanne on jotenkin surkuhupaisa.

Edellä kerrotussa oli siis kohteenä 15 000 euron summa (jota ei edes olisi kulunut järkevällä suunnittelulla). Tämä kuvaa jotenkin aika osuvasti budjetista käytyä keskustelua. Todella isoista haasteista, kuten lastensuojelun menoista, vaietaan. Sen sijaan äänestellään vegaaniruuasta ja kaupunginorkesterin tulostavoitteesta. Toivottavasti talouden tasapainottamisen kohdalla saamme virkamiehiltä selkeitä suunnitelmia siitä, miten lastensuojeluun käytettävät miljoonat saadaan järkevälle tasolle. Muuten voimme lakkauttaa jokaisen koulun, hammashoitolan ja lopettaa kaiken kouluruuan tarjoamisen emmekä silti pääse ikinä tästä suosta kuiville.

Tiukin äänestys käytiin siitä, lisätäänkö budjettiin ehtolause Oinolan hammashoitolan säilyttämisestä. Pohjana budjetissa on siis tavoite hammashoidon keskittämisestä Lohjan sairaalan yhteyteen. Itse pohdin pitkään mitä asian suhteen äänestän ja lopulta äänestin pohjan eli keskittämislauseen mukaisesti ilman kirjattuja ehtoja. Jokainen suunhoidon yksikkö käsitellään tulevaisuudessa vielä erikseen valtuustossa, joten tämä päätös ei tarkoita yksioikoisesti Oinolan hammashoitolan lakkauttamista. Omaa äänestyskantaani perustelen sillä, että mielestäni Virkkalan hammashoitolan voi hyvin liittää yhteen keskustan alueen kanssa sairaalan tiloihin. Samoin toivon, että oikomishoito keskittyy myös kyseisiin tiloihin, sillä nykyinen Mäntynummen vanhan hammashoitolan tiloissa toimiva yksikkö on kauniisti sanoen aikansa elänyt. Sen sijaan en ole lainkaan varma, voidaanko reppuyksiköllä hoitaa riittävässä määrin Saukkola-Nummi-Pusula-alueen ihmisiä. Mikäli reppuyksikkö olisi sellainen, että välineistö mahdollistaisi myös perushoitotoimenpiteet, kannattaisin sitä. Siirrettävät yksiköt ovat oikeastaan aika ideaaleja, sillä silloin pari ihmistä menisi suuremman ihmisjoukon luokse esim. kouluille ja vanhustentaloille ym. Mutta mikäli reppuyksiköllä voidaan tehdä vain tarkistukset, ei se mieletäni täytä tavoitettaan. Kaupungin reuna-alueilta ei voida poistaa kaikkia palveluja ja sitten ihmetellä, miksi alueille ei ole muuttajia. Päivähoidon, perusopetuksen ja perusterveydenhoidon (sis. hammashoito) järjestäminen on mielestäni edellytys sille, että voimme puhua elävistä kylistä. Lohjan eteläiseltä laidalta on jo paljon palveluita lakkautettu. Moottoritien ja mahdollisen tulevan junaradan ansiosta pohjoinen osa voisi olla hyvinkin vetovoimainen alue, mikäli haluamme sitä sellaiseksi kehittää. Uskon vakaasti siihen, että tulevaisuudessakin meillä on suuri joukko perheitä, jotka valitsevat mieluummin rauhallisen, kylämäisen asuinympäristön kaupunkilähiön sijaan. Summa summarum: Oinolan hammashoitolan voi mielestäni lakkauttaa vasta sellaisessa vaiheessa, kun tilalle voidaan tarjota tarkastusten lisäksi myös hoitotoimenpiteitä tarjoavaa siirrettävää hammashoidon yksikköä. Mikäli tällainen luodaan tässä samalla kun keskistystä eteenpäin työstetään, olen kokonaiskeskityksen takana. Mikäli tarjolla on vain tarkastuskäyntejä tarjoava reppuhoitaja, pitää Oinolan hammashoitola mielestäni säilyttää. Tähän siis palaamme vielä.

Lohjan perusopetuksen tuntimäärä tulee supistumaan jatkossa valtakunnalliseen minimiin. Tästäkin äänestimme, mutta valitettavasti suurin osa valtuutetuista ei nähnyt opetuksen määrää niin arvokkaana asiana, että se olisi kannattanut pitää nykyisellään. Jani Méling teki tuntimäärää puoltavan muutosesityksen ja perusteli sitä puheenvuorossaan. Puheenvuoron voi katsoa Lohja kaupungin NettiTV:stä / Youtubesta. Nyt Lohjalla tullaan leikkaamaan perusopetuksesta tulevan vuoden aikana todella paljon, eli tuntimäärän vähentämisen lisäksi myös kehyksestä leikataan 0,5%. Kokonaisleikkaus on siis todella kurja.

Budjetti tullaan ottamaan uuteen käsittelyyn jo alkuvuonna 2019. Samalla aloitetaan vääntäminen talouden tasapainottamistoimista.

Joulukuun valtuuston lopuksi tein aloitteen kaupungin keskuskeittiön ylijäämäruuan ohjaamisesta kaupunkimme vähävaraisille perheille. Tuon aloitetekstin julkaisinkin täällä Facessa jo heti valtuuston kokouksen jälkeen.

Viimeisenä asiana valtuustossa oli Jan Tallqvist ilmoitus siitä, että hän on tehnyt kunnallisvalituksen Laurentius-talon kaavasta. Asiaa on puitu jo sekä lehdistössä että eri palstoille täällä Facessa. Tallqvistin perustelut löytyvät Meidän Lohjan sivuilta. Omalta osaltani totean tähän vain sen, että toivon todella, että Jan vetää valituksensa vielä pois, sillä mielestäni kaupungilla ei ole tällä hetkellä muutamaa miljoonaa ylimääräistä rahaa käytettäväksi tämän hankkeen viivästymisen kuluhin. Lisäksi Anttilan ja Tytyrin koulujen tilanne on nykytiloissa ahtauden vuoksi tuskainen, Harjun koulun luovutus painaa päälle ja Ojamon oppilaat kärsivät täysin kohtuuttomasta tilanteesta uutta koulua odottaessaan. Ja koska nämä kaikki liittyvät myös tuohon Laurentius-taloon, on minun mielestäni nyt kertakaikkiaan väärä hetki viivyttää näitä hankkeita.

Näillä mennään nyt. Vuosi 2019 alkaa huomenna. Tiedossa on monia kiperiä pohdintoja ja ratkaisuja. Jokainen koettaa tehdä omat ratkaisunsa siten, että niiden kanssa on mahdollista elää jatkossakin. Jokainen päättäjä ja virkamies koettaa varmasti parhaansa mukaan viedä Lohjaa kohtui parempia vuosia. Meillä on vain ajoittain hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten siinä onnistutaan. Demokratian kautta lopulta sitten valitaan enemmistön kannattama tie. Sama tulee pätemään myös eduskunnassa. Molempiin asioihin liittyen voin todeta Janin vaalisloganin mukaisesti: Arvovalinnat – Arvokkaat valinnat

Ystävällisin terveisin

Laura Skaffari