Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja yleisö

Vihreiden valtuustoryhmä on pohtinut päät sauhuten Saukkolan päiväkodin tilannetta.

Ehdottoman yksimielisiä olemme siitä, että Saukkolan alue tarvitsee uuden päiväkodin. Yksimielisiä olemme myös siitä, että lapset ja henkilökunta on siirrettävä mahdollisimman pian pois nykyisen päiväkodin tiloista. Jokaisella lapsella sekä työntekijällä on oikeus terveeseen ja turvalliseen toimintaympäristöön.

Kaikki muu päiväkotiasiaan liittyen herättikin sitten enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Kuinka kauan on lasten ja perheiden edun mukaista olla ripoteltuna useaan eri päivähoidon yksikköön? Pitäisikö perheiltä kysyä, kuinka kauan he ovat valmiita kuljettamaan lastaan vaikkapa Pusulan päiväkotiin? Olisiko sittenkin mahdollista löytää väistön ajaksi keskitetympiä ratkaisuja kohtuullisella etäisyydellä nykyisestä päiväkodista? Oinolan koulukeskus? Koisjärven koulu? Tähän olisi hyvä saada vielä lisää selvitystä.

Entäpä uuden päiväkodin sijainti ja toteuttamisen malli?

Vihreän ryhmän mielestä uudelle päiväkodille olisi kaksi potentiaalista paikkaa: joko Mäntsälänmetsän tontti tai Oinolan koulukeskuksen alue. Molemmissa on puolensa. Mäntsälänmetsän tontti olisi välittömästi käytettävissä, sijainti olisi pendelöiville perheille pääosin toimiva ja tämä oli asukastilasuudessa kerätyn palautteen perusteella eniten paikallisten asukkaiden mieleen. Toisaalta koulukeskus voisi tarjota päiväkodille synergiaetuja vaikkapa liikuntatilojen ja monipuolisten piha-alueiden muodossa, eskari ja koulu olisivat niihin siirryttäessä jo tuttuja ja esikoululaisten päivähoitotarve ratkeaisi luontevasti, yhteistyötä olisi helppo tehdä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kesken ja päiväkotilasten ja etenkin iltapäivähoidossa olevien alaluokkalaisten kuljettaminen olisi huoltajan näkökulmasta helpompaa. Paljon hyviä puolia molemmissa paikoissa. Nämä olisi hyvä listata rinnakkain, jotta vertailtavuus olisi mahdollisimman helppoa.

Sitten se toinen suuri kysymys: rakennetaanko oma vai annetaanko yksityisen rakentaa ja ostetaan sitten palveluita palveluseteleitä käyttäen. Jos tarkastelemme puhtaasti hintaa, on vastaus hyvin selkeä, eli annetaan yksityisen rakentaa ja kevennetään valtavia investointipaineitamme 3milj. euron verran. Lisäksi meille esitettyjen laskelmien mukaan yksityistäminen toisi vuositasolla vielä 200 000 euron säästöt omaan toimintaan verrattuna. Ryhmässämme nostettiin esille kuitenkin lukuisia pohdintoja, joihin emme ole vielä saaneet selkeitä ja varmoja vastauksia. Seuraaviin pohdintoihin toivomme siis vielä lisävalmistelussa selvennystä:

– Asiakaskyselyissä oli noussut esille alueella oleva tarve päivähoitoaikojen pidentämiselle pitkien työmatkojen takia. Tarjoaako yksityinen päiväkoti päivähoitoa jo aamulla klo 6 alkaen jatkaen hoitopäiviä tarvittaessa klo 18 asti?

– Entä miten toimitaan kesällä, suostuuko yksityinen päiväkoti vuorottelemaan aukioloissa esim. Pusulan kunnallisen päiväkodin kanssa?

– Entäpä hoitomaksut. Kaupungin päiväkodit hyvittävät asiakasmaksuissa ne kuukaudet, jolloin lapsi ei tarvitse lainkaan päivähoitoa. Samoin huomioidaan maksuissa porrastetusti hoidon tarve eli perheet maksavat lähtökohtaisesti niistä hoitotunneista, joita kuukaudessa tarvitsevat. Onko yksityinen palveluntarjoaja yhtä joustava? Saavatko perheet kesällä ilmaisia kuukausia tai voiko hoitoajoista ja –maksuista sopia tarpeen mukaan? Ja sitoutuuko päiväkoti pitämään oman hinnoittelun kattona kunnan määrittelemään kattohintaa enemmänkin kuin yhden sovitun vuoden verran? Ovatko kaikki Lohjan alueen perheet maksujen suhteen tasa-arvoisessa asemassa?

– Sitoutuuko yksityinen palveluntuottaja kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman noudattamiseen ja samoihin laadun kriteereihin kuin mihin kunnallinen toiminta on sitoutunut? Voiko käydä niin, että yksityinen lupailee kuun taivaalta saadakseen sopimuksen, mutta saatuaan käytännössä monopoliaseman alueen päivähoidossa muuttaakin aluksi sovittua mallia tavalla tai toisella?

– Entä tarjoaako yksityinen päiväkoti vastaavaa avointa päiväkotitoimintaa kuin esim. Moision päiväkoti? Tämähän oli alueen asukkaiden tarve ja toive.

– Entä aito valinnanvapaus? Mikäli perhe ei halua valita yksityistä palveluntuottajaa, onko perheen ainoa vaihtoehto kuljettaa lasta melkoisen matkan päähän kunnalliseen päivähoitoon?

– Ja onko alueen asukkaita ja päivähoitopalveluiden käyttäjiä kuultu riittävän laajasti ja heille tarjottu kattavasti informaatiota eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista?

Vihreä ryhmä kiittää jo valmiiksi virkamiehiä lisävalmistelusta ja haastavan asian selventämisestä ja kannattaa asian uudelleenvalmistelua.

Laura Skaffari