Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja yleisö

Lohjan äänestysaluejakoa muutettiin noin vuosi sitten vähentäen vaalipäivän äänestysalueiden lukumäärää. Alueiden uudelleentarkastelussa on otettu huomioon presidentinvaalien tiimoilta tullut kuntalaisten palaute. On hienoa, että kuntalaiset ovat tulleet kuulluiksi. Äänestysalueita on nyt muutettu mm. siten, että Lempolan asukkaat saavat jatkossa käydä äänestämässä kävelyetäisyydellä kodeistaan eli Muijalan koulun sijaan Mäntynummen Yhtenäiskoululla. Tämä on erittäin hyvä ja toivottu muutos. Samoin lähellä Lohjan keskustaa äänestysaluejakoa muutettiin siten, että Rantapuiston keskustan puoleinen alue liitettiin Roution sijaan Moision, eli samalla myös keskustan alueeseen. Myös tämä muutos on erittäin järkevä.

Vaikka ihmisiä koetetaankin ohjata yhä voimakkaammin ennakkoäänestyksen piiriin, on silti mielestämme tärkeää pyrkiä siihen, että vaalipäivän äänestyspaikat ovat mahdollisimman järkevästi kuntalaisten saavutettavissa. Tavoitteena tulisi olla se, että äänestyspaikka on aidosti se kutakin kuntalaista lähinnä oleva paikka tai muutoin parhaiden kulkuyhteyksien päässä oleva paikka. Tämä ei mielestämme vielä nyt käsillä olevassa esityksessä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Ensinnäkin Veijolan alue on jäänyt edelleen osaksi Ventelän, eli Mäntynummen aluetta, vaikka Veijolan asukkailla on luonteva ja lyhyt reitti Metsola-Keskilohjan alueen äänestyspaikalle Ojaniitun koululle. Tämä asia on mielestämme syytä muuttaa.

Lisäksi esityksessä on vedetty äänestysalueiden raja Rantapuisto-nimistä katua myötäillen. Routio-Paloniemi-alueeseen oli edelleen jätetty mm. Kiviniemen sekä Hiidensalmen alueet. Ryhmässämme pohdittiin paljon sitä, onko tämä paras mahdollinen ratkaisu asukkaiden kannalta. Pohdimme, olisiko raja kuitenkin voitu vetää Hiidensalmen kohdalle, vaikka äänestäjämäärä Moisio-keskustan alueella olisikin täten kasvanut lähes 5000:een. Mielestämme tämä olisi ollut täysin mahdollista, jos äänestyspaikka olisi mietitty uudestaan siten, että tilaa äänestyspaikalla olisi ollut useammalle äänestyskopille sekä useammille vaalitoimitsijoille. Tämä olisi ollut täysin mahdollista siirtämällä äänestyspaikka Monkolasta esim. Anttilan koululle. Tuleva Laurentiuskoulu olisi aikanaan varmasti vieläkin komeampi äänestyspaikka. Eli emme nähneet hyvänä ratkaisuna sitä, että hieman keinotekoisilla rajanvedoilla haetaan vain mahdollisimman tasakokoisia äänestysalueita. Mielestämme kuntalaisten palveleminen toimivilla ratkaisuilla pitäisi olla etusijalla, eli tätä asiaa kannattaa mielestämme vielä tulevaisuudessa pohtia uudelleen. Tähän todettakoon myös, että nyt äänestysalueen raja halkaisee Pitkäniemen eli ns. Mondin alueen keskeltä kahtia. Tällä hetkellä asialla ei ole merkitystä, mutta mikäli alueelle rakennetaan jossain vaiheessa asuintaloja, voikohan käydä niin, että tuo raja menee jonkun talon A- ja B-rapun välissä?

Ryhmämme pohti paljon myös sitä, ovatko äänestyspaikat nyt parhaita mahdollisia. Edellä mainitsin jo sen, että ahtaan Monkolan sijaan Anttilan koulu voisi olla toimivampi paikka sekä suurempien tilojen että esteettömyyden näkökulmasta. Mielestämme äänestyspaikkojen olisi hyvä sijaita mahdollisimman keskellä kutakin äänestysaluetta. Aina se ei toki ole mahdollista, mutta tätä pitäisi pohtia mielestämme nykyistä enemmän. Tästä esimerkkinä vaikkapa Ojamo-Rantakantin äänestysalue, jossa äänestyspaikkana on Kultakartanon palvelukeskus. Tämä äänestyspaikka sijaitsee hyvin lähellä toisen äänestysalueen äänestyspaikkaa Monkolaa ja tällainen äänestyspaikkojen läheisyys voi aiheuttaa ihmisissä hämmennystä. Toivoisimme virkamiesten pohtivan vielä sitä, ovatko nyt voimassa olevat äänestyspaikat varmasti ne kaikkein parhaimmat ja kuntalaisille luontevimmin saavutettavat.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että päätösesitykseen lisätään kohta numero 5, jossa todetaan: äänestysalueesta nro 5 eli Ventelä siirretään Suitiantien eteläpuolelle jäävä Veijolan alue äänestysalueeseen 4 eli Metsola-Keskilohjan alueeseen.

Laura Skaffari