Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat,
Kuten varmastikin tiedätte, vietämme parhaillaan muovitonta maaliskuuta. Täydellinen muovittomuus on mahdotonta mutta vähentäminen kannattaa aina.

Muovijäte ja mikromuovi on globaali ongelma. Se on siis meidän jokaisen ongelma.
Tätä kysymystä ei voi ohittaa kuntatasollakaan. Kunnat pystyvät omilla ratkaisuillaan ja omassa toiminnassaan vähentämään muovin käyttöä, edistämään muovin kierrätystä ja huolehtimaan siitä, että jatkossa yhä vähemmän mikromuovia ja muovia joutuu vesistöihin. Tämä aihe on laaja ja koskettaa jokaista toimialaa.

Lohjan Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Lohjan kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimiin ja
järjestää joissakin kaupungin yksiköissä kokeilun muovin kierrättämisestä
pyrkii siihen, että kaikessa kaupungin toiminnassa vähennetään muovin käyttöä
ottaa jatkossa muovittomuuden yhdeksi hankintaohjeen kriteereistä

Lohjalla 14.3.2018
Lohjan Vihreän valtuustoryhmän puolesta,
Sanna Benamar