Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja yleisö

Vihreiden puheenvuoro on jaettu kahteen osaan, eli valtuutettu Piiparinen tulee myöhemmin omassa puheenvuorossaan kertomaan ajatustemme jatko-osan. Tässä osa 1.

 

Järnefeltin koulun sisäilman haasteet ovat olleet puheenaiheena jo 20 vuoden ajan. Jo 2000-luvun alussa muutamat opettajat oireilivat sisäilman takia voimakkaasti. Hiljalleen sairauslomia alkoi olla yhä enemmän. Vaikka taloa remontoitiin moneen otteeseen ja talo sai myös kokonaan uuden siiven, eivät sisäilmasairaudet poistuneet. Päinvastoin. Vuosi vuodelta sairastuneiden määrä kasvoi. Yhä useampi opettaja on vuosien saatossa äänestänyt jaloillaan ja hakenut töitä muista kouluista, Lohjalta ja Lohjan ulkopuolelta. Nyt meille valtuutetuille näytetyn tilaston tiedot ovat hurjia. Kymmenittäin pois lähteneitä ja vielä enemmän pois pyrkiviä opettajia ja oppilaita. Suuri joukko sairastuneita. Ja tämä kaikki esitetyssä tilastossa vain parin viime vuoden ajalta. Mikäli seuranta ulottuisi viimeisiin viiteentoista vuoteen, olisivat luvut vielä huomattavasti hurjempia.

Järnefeltin koulussa on tehty useita tutkimuksia, joissa on tutkittu niin sisäilman laatua kuin koulun rakenteitakin. Remontteja on takana lukuisia, suurempia ja pienempiä. Silti sairauksien määrä vain kasvaa. Vihreän valtuustoryhmän mielestä Järnefeltin koulun kuntoa ei tarvitse enää tutkia. Ongelmia on liikaa ja ne ovat liian epämääräisiä ja vaikeasti löydettäviä, jotta ne olisivat luotettavasti korjattavissa. Lisäksi koulurakennus on auttamattoman vanhanaikainen. Kaukana nykyisen opetussuunnitelman tarpeista. Neliöitä on myös liikaa, jolloin käyttökustannukset ovat turhan suuret. Kun tähän vielä yhdistetään Rauhalan koulun suuri remontin tarve on mielestämme järkevintä, että Virkkalaan rakennetaan uusi, terve yhtenäiskoulu, joka vastaa toiminnallisesti tämän päivän perusopetuksen tarpeita ja on käyttökustannuksiltaan järkevä. Todettakoon vielä, että nämä sisäilmaongelmat ovat vaikuttaneet jo Järnefeltin koulussa siihen, että opetuksen järjestämisessä on haasteita. Pätevien opettajien rekrytoiminen sisäilmaongelmaiseen kouluun on hankalaa, jolloin opetuksesta vastaa yhä useampi epäpätevä opettaja ja sijaisten määrä on suuri. Laadukas ja tasa-arvoinen perusopetus ei enää toteudu kaikissa kouluissa.

Sisäilmahaasteiden kohdalla keskusteluun on noussut myös Järnefeltin koulun nykyinen liikuntahalli. Nyt on harkinnassa, että halli jätettäisiin pystyyn, vaikka muu koulu ympäriltä puretaankin. Tämä on mielestämme tutkimisen arvoinen vaihtoehto, mutta edellyttää siis todellakin tutkimista. Liikuntahallia ei ole tutkittu vielä kunnolla. Liikuntahallissa saa todella monet urheilijat vahvoja hengitys- ja iho-oireita jo alle tunnin oleskelun seurauksena. Hallin Lohjan puoleisessa päädyssä on todella vahva perunakellarin haju. Pukutilojen katossa on vuosien saatossa kasvanut jopa sieniä. Talon henkilökunnan toimesta ne kuvattiin ja huoltomiesten toimesta ne rapsutettiin pois. Eli kyllä, liikuntahallin pystyyn jättämistä voidaan harkita, mutta se edellyttää kattavaa perusparannusta.

Toivomme, että koulua suunniteltaessa harkitaan ja selvitetään elinkaarimalliin rakennettu koulu. Täten vastuu koulun hyvästä kunnosta on seuraavat 20 vuotta. Elinkaarimallissahan rakentamisesta ja ylläpidosta huolehtiva taho vastaa siitä, että koulu on vielä 20 vuoden kuluttuakin kuntoluokitukseltaan esimerkiksi vähintään 80%:n kunnossa. Tämä olisi kaikkien etu. Olisi myös hienoa, että eri rahoitusmalleja sekä toteutusmalleja pohdittaessa koko valtuustolle tarjottaisiin tietoa näistä eri vaihtoehdoista. Muutama viikko sitten järjestettiin näihin teemoihin liittyen erinomainen seminaari kaupunginhallitukselle sekä konsernijaostolle. Toivottavasti vastaava seminaari järjestetään vielä uudestaan kaikille valtuutetuille.

Laura Skaffari