Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Uuden koulun sijainnista on käyty vilkasta keskustelua. Ansiokkaasti keskusteluun ovat osallistuneet niin virkkalalaiset kuin lohjalaiset virkamiehet ja päättäjätkin. Lautakunnat hyväksyivät alun perin pohjaesityksen, jossa uuden koulun paikaksi olisi tullut Kjällhagenin koulun läheisyys, eli alue Santamontun ja hautausmaan välissä. Tai pitäisikö sanoa, osin Santamontun päällä. Tämä virkkalalaisille, ja muillekin lohjalaisille tärkeä liikunta- ja ulkoilupaikka olisi siis osin täytetty. Nykyinen luistelu- ja jalkapallokenttä olisivat siirtyneet pois tai pienentyneet huomattavasti ja upeat pulkkamäet kadonneet. Yksi syy lautakuntien päätöksille oli, että tämä seikka, Santamontun täyttäminen, ei tullut täysin esille lautakuntavaiheessa. Lisäksi virkkalalaisten mielipiteet alkoivat nousta vahvasti esille vasta lautakuntapäätösten jälkeen. Niinpä kaupunginhallitus päättikin lopulta selkeän enemmistön voimin, että paras paikka uudella koululle on nykyisen Järnefeltin koulun alue. Käytännössä siis koulun vieressä nykyisin oleva hiekkakenttä. Näin vältytään kaavoituspuolen kuormittamiselta, kun uutta kaavaa ei tarvitse tehdä. Heillä lienee töitä enemmän kuin yllin kyllin esim. Muijalan kaavan viimeistelyssä. Lisäksi toivottavasti kaikilta uuden koulun rakentamista hidastavilta valituksilta vältytään. Koulun alueelle jää erinomaisen runsaat piha-alueet, sillä nykyinen tontti, etenkin vanhan koulun purkamisen jälkeen, on mukavan väljä. Näin toivottavasti voidaan taata kaikille eri ikäryhmille tilavat ja toiminnalliset pihat, jotka kannustavat kaikenikäisiä oppilaita ulkoiluun ja liikkumiseen koulupäivän aikana. Sijainnin suhteen on hyvä pitää mielessä myös se, että nykyisen koulun sijainti on huomattavasti liikenteellisesti rauhallisempi.

Maanantain valtuustoinfossa koulun suunniteltu malli, heittotähdeksi tituleerattu, sai osakseen niin kiitosta kuin kritiikkiäkin. On totta, että energiatehokkain rakennus on malliltaan mahdollisimman yksinkertainen, suorakaiteen muotoinen. Eli lämpöä haihduttavaa ulkoseinäpinta-alaa olisi mahdollisimman vähän. Toisaalta nyt esitetty, monisakarainen malli mahdollistaa koulun toteuttamisen niin, että eri ikäiset lapset ja nuoret saavat pääosin omat tilansa, jotka eivät ole valtavan suuret ja pitkin käytävin varustetut. Turvallisen pienet oppimisympäristöt. Lisäksi mahdollistetaan esim. musiikin ja käsityön opettaminen siten, ettei niistä aiheudu meluhaittaa muille. Samoin monitoimijatalon ajatus on helposti toteutettavissa, kun koulu koostuu useista moduulimaisista soluista. Mikäli sakarat vielä rohkeasti rakennettaisiin irrallisiksi moduuleiksi, minimoitaisiin samalla mahdollisten sisäilmaongelmien tms. leviäminen paikasta toiseen. Lisäksi moduulirakentamisen kautta mahdollistetaan kokonaisuuden joustava muokkaaminen kulloisenkin tarpeen mukaan. Eli mikäli Virkkalan vetovoima lisääntyisi ja alueelle muuttaisi uusia perheitä, voisi moduuleja lisätä ja täten koulun kokoa kasvattaa. Ja tarvittaessa toisin päin. . Toivomme myös, että Jarnefeltin koulun kohdalla selvitetään huolellisesti sisällä rakentamisen mahdollisuudet, eli kyseessä olisi puurakenteinen koulu, jossa ei olisi missään kohdassa riskiä sille, että rakennusaikaiset sääolosuhteet olisivat heikentäneet koulun laatua.

Ajoittain on Lohjalla tullut tunne, että vain keskustan alue ansaitsee saada jotain hyvää ja kaupungin reuna-alueet jätetään hyvin vähäiselle huomiolle. Virkkalan alue, kuten ei Ojamo tai mikään muukaan, tarvitse suuria monumentteja. Sen sijaan jokainen alue, jokainen lohjalainen lapsi ja nuori sekä heidän opettajansa ovat ansainneet terveet, toiminnallisesti nykyaikaiset ja viihtyisät koulut ja päiväkodit. Ne kuuluvat kaikille, asuinpaikasta riippumatta.

Katri Piiparinen