Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Suunnitelma Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemien palveluiden ulkoistamisesta on aiheuttanut huolta ja epäluuloja. Valtuuston linjausten mukainen toimintojen tuottaminen omana toimintana ei ole onnistunut riittävällä tavalla. Toiveet omien lääkäreiden saamisesta ovat kariutuneet rekrytointivaikeuksiin. Kun tarvittavaa omaa lääkärityövoimaa ei ole ollut saatavilla, on puutetta jouduttu paikkaamaan kalliilla ostopalvelulääkäreillä.

Tästä syystä olemme nyt siinä tilanteessa, että toimintojen ulkoistaminen on se tapa, jolla voimme parhaiten turvata alueiden lääkäripalvelut. Suunnitellulla ulkoistuksella kyetään hankkimaan laadukkaita palveluita edullisempaan hintaan ja samalla kokonaisuus on paremmin hallittavissa.

Hoitohenkilöstön asema on aiheuttanut myös huolta ja epäluuloja. Henkilöstön asema turvataan ulkoistussopimuksessa niin sopimuskauden ajalta kuin sopimuksen päättyessäkin. Henkilöstön on myös mahdollista siirtyä Lohjan muihin toimipisteisiin.

Olemme saaneet perusteellisen selvityksen alueiden terveyspalveluiden ulkoistamisesta ja kilpailutuksen mainiosta toteutuksesta. Tuula Suominen on antanut meille siitä erittäin selkeän selvityksen ja kertonut myös tilanteeseen johtaneista syistä.

Parhaimman tarjouksen antaneen Mehiläisen tarjous on lupaava. Se on luvannut myös sijaistusten toimivan nopeasti suhteellisen lähellä sijaitsevien toimipisteiden ansiosta. Toimintaa on kuitenkin seurattava tarkasti ja puututtava viipymättä mahdollisiin epäkohtiin tai palveluissa esiintyviin puutteisiin.

Tarjouspyynnössä olisi kuitenkin voinut ottaa huomioon myös eettisyyteen ja kotimaisuuteen liittyviä seikkoja. Yksityisten terveyspalveluiden markkinat ovat kasvaneet sote-kiemuroiden myötä eikä kehityksen suunta ole pelkästään toivottavaa.

Tulevien sote-muutosten yhteydessä hyvin toimivien terveysasemien asema on näkemystemme mukaan vahvempi siinä tilanteessa, kun – tai jos – sote-uudistus tulee toteutumaan. Heikosti toimivat terveysasemat ovat varmasti ensimmäisten joukossa, joista halutaan päästä eroon siinä tilanteessa.

Terveysasemien ulkoistamisella voidaan vihreän valtuustoryhmän näkemysten mukaan parhaiten taata alueiden terveyspalvelut jatkossakin. Haluamme tällä tavalla nimenomaan turvata Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan alueiden riittävät ja laadukkaat lääkäripalvelut, jotka muuten olisivat vaarassa katketa.

Annmarie Kuurto